Ogłoszenia


Oddział Kraków IFMSA-Poland doceniony za działalność lokalną!

W dniach 13-15 kwietnia 2018 w Katowicach odbyło się 40. Zgromadzenie Delegatów Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland. Delegacja z Krakowa po raz kolejny stanowiła najliczniejszą – aż dwudziestu dwóch aktywnych członków poprowadziło oraz wzięło udział w merytorycznych warsztatach z zakresu sześciu programów stałych: zdrowia publicznego, edukacji medycznej, zdrowia reprodukcyjnego, praw człowieka i pokoju na świecie oraz praktyk klinicznych i wymian naukowych. Najważniejszym momentem Zgromadzenia Delegatów dla Oddziału Kraków […]

Publikacje pracowników WL UJ CM dodane do bazy PubMed w okresie od 1 do 31 marca 2018 r.

Publikacje pracowników WL UJ CM dodane do bazy PubMed w okresie od 1 do 31 marca 2018 r. opublikowane w czasopismach z Impact Factor powyżej 3,500 lub w czasopismach z górnego kwartyla dla dziedziny (Q1) wg Journal Citation Reports ed. 2016

Wizyta uczniów V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka w Szczecinie na Wydziale Lekarskim

W ramach programu „Uniwersytet Bliżej Was – wycieczki na Uniwersytet Jagielloński”, którego celem jest zapoznanie uczniów z historią Naszej Uczelni, bogatą ofertą edukacyjną (wykłady, warsztaty, zajęcia laboratoryjne itd.) – na Wydziale Lekarskim gościliśmy w dniu 11 kwietnia br. uczniów klasy medycznej z V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka w Szczecinie pod opieką Pana Wojciecha Gierczaka. Uczniowie uczestniczyli wraz z studentkami kierunku dietetyka w wykładzie „Ostre uszkodzenie nerek […]

Szkolenie dla pracowników Wydziału Lekarskiego

Nabór na pierwszą edycję szkolenia zamknięty Pracownicy administracyjni Dziekanatu Wydziału Lekarskiego UJ CM, sekretariatów jednostek organizacyjnych Wydziału Lekarskiego, administratorzy danych osobowych, osoby zainteresowane znajomością przepisów o ochronie danych osobowych Szanowni Państwo, W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), uprzejmie zapraszam do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w dniu […]

Nowa strona internetowa Wydziału Lekarskiego

Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, że od dnia dzisiejszego strona internetowa Wydziału Lekarskiego znajduje się pod nowym adresem http://www.wl.cm.uj.edu.pl  Strona została przygotowana przez zespół Ośrodka Komputerowego UJ CM i dostosowana do wzoru obowiązującego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Większość treści została skopiowana z dotychczasowej strony. Nową zakładką jest aktualnie uzupełniany przez jednostki dydaktyczne Przewodnik po zajęciach na Wydziale Lekarskim. Serdecznie zachęcam do zapoznania się z materiałami umieszczonymi na stronie oraz zgłaszanie uwag w przypadku […]

Obowiązek przekazywania danych dotyczących współorganizowania konferencji oraz otrzymanych nagród i wyróżnień

Szanowni Państwo, Zgodnie z Ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce jednostka naukowa ma obowiązek, w trybie kwartalnym, umieszczania w systemie POLON informacji dotyczących współorganizowania konferencji oraz otrzymanych nagród i wyróżnień przez jej pracowników. W związku z tym, uprzejmie proszę o przesłanie, w formie wypełnionych tabel – za okres 1.01.2018 – 31.03.2018 – informacji […]

Obowiązek złożenia Arkusza Samooceny za 2017 r.

Szanowni Państwo, Zakończył się okres wypełniania Arkusza Samooceny za 2017 r., jednak z zebranych przez nas danych wynika, że są jeszcze osoby, które nie dopełniły tego obowiązku. Aplikacja on-line  http://www.bm.cm.uj.edu.pl/web/bm/bibliometria/samoocena  umożliwiająca wypełnienie Arkusza zostanie ponownie otwarta w dniach 5.04 – 11.04.2018 r. Po tym terminie nie będzie możliwe wypełnienie Arkusza. Uprzejmie przypominamy, że obowiązek wypełnienia Ankiety dotyczy wszystkich pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych w pełnym oraz niepełnym wymiarze czasu pracy, a także pracowników zatrudnionych na stanowiskach naukowo-technicznych […]

Laur Medyczny im. dr Wacława Mayzla – honorowe wyróżnienia dla studentów pracujących naukowo

Wydział Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk informuje, że w 2018 roku przewidywane jest przyznanie honorowych wyróżnień dla studentów pracujących naukowo pn. “Laur Medyczny im. dr Wacława Mayzla”, ustanowiony w 1999 r. Wyróżnienie przyznawane jest dla studentów pracujących naukowo, za wysoko ocenioną, opublikowaną pracę, która została wykonana przed uzyskaniem dyplomu ukończenia uczelni. Formularz wniosku oraz Regulamin Lauru Medycznego im. Dr Wacława Mazyla dostępne są na stronie internetowej Polskiej Akademii Nauk pod adresem: […]

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Radiologii Wydziału Lekarskiego UJ CM (w dyscyplinie: medycyna)

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Radiologii Wydziału Lekarskiego UJ CM (w dyscyplinie: medycyna).

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Nefrologii Wydziału Lekarskiego UJ CM (w dyscyplinie: medycyna)

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Nefrologii Wydziału Lekarskiego UJ CM (w dyscyplinie: medycyna).Wielkość fontu
Kontrast