Władze

 

prof. dr hab. Maciej Małecki
Dziekan Wydziału Lekarskiego
Dyżury: pn, śr, cz 13.30-16.30

 

prof. dr hab. Janusz Marcinkiewicz
Prodziekan ds. stopni naukowych i tytułu naukowego
Dyżury: pn, śr, cz 13.00-16.00
zakres kompetencji

 

prof. dr hab. Rafał Olszanecki
Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą
Dyżury: pn, śr, cz 13.00-16.00
zakres kompetencji

 

dr hab. Grzegorz Kopeć, prof. UJ
Prodziekan ds. studenckich na kierunku lekarskim i dietetyka
Dyżury: pn, śr 13.30-16.30,
czwartek 13:30-15:30
zakres kompetencji

 

prof. dr hab. Jolanta Pytko-Polończyk
Prodziekan ds. studenckich i programu studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym
Dyżury: pn, cz 13.00-16.00 (Dziekanat WL)
śr 13:00-16:00 (Zakład Stomatologii Zintegrowanej IS, ul. Montelupich 4, pok. 58)
zakres kompetencji

 

prof. dr hab. Przemko Kwinta
Prodziekan ds. organizacyjnych, programu studiów i kształcenia na kierunku lekarskim –
Dyżury: pn, wt, śr 13.30-15.30 (Dziekanat WL)
I, III środa miesiąca 13:30-15:30 (Dziekanat WL)
II, IV środa miesiąca 13:00-15:00 (Klinika Chorób Dzieci IP)
zakres kompetencji

 

dr hab. Grzegorz Gajos, prof. UJ
Pełnomocnik Dziekana Wydziału Lekarskiego ds. mobilności studentów i współpracy z jednostkami krajowymi i zagranicznymi
Dyżury: pn, śr 13.00-15.00
zakres obowiązków

 

prof. dr hab. Małgorzata Zwolińska-Wcisło
Kierownik studiów na kierunku dietetyka
Dyżury: pn, śr 13.00-15.00
zakres obowiązków

 

prof. dr hab. Tomasz Mach
Kierownik studiów doktoranckich
Dyżury: pn, 15.00-16.00 (Dziekanat WL)

 

dr hab. Krzysztof Gil prof. UJ 
Kierownik studiów doktoranckich “International PhD studies in medical sciences”

 

dr Robert Pajdo
Pełnomocnik Dziekana Wydziału Lekarskiego UJ CM w sprawach ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych
zakres obowiązków