Informacje ogólne

Wydział Lekarski jest prężną, nowoczesną i największą jednostką Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, chlubiącą się doskonałą kadrą naukową i dydaktyczną składającą się ze 150 profesorów tytularnych i doktorów habilitowanych oraz ponad 450 doktorów. Corocznie studia na Wydziale kończy ponad 400 lekarzy i ok. 80 lekarzy dentystów. Działająca na Wydziale Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców w ciągu 22 lat istnienia wykształciła 1036 młodych medyków ze wszystkich kontynentów.

Jednostki Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum od samego początku czynnie uczestniczą w Programach Ramowych Unii Europejskiej.

Bazę dydaktyczną dla nauczania klinicznego stanowią Uniwersyteckie Zakłady Opieki Zdrowotnej, to jest Szpital Uniwersytecki, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy, Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem, Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna oraz liczne oddziały kliniczne zlokalizowane w szpitalach krakowskich, jak Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza i Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera.

Wielowiekowa tradycja, doświadczenie i odpowiedzialność w poznawaniu wiedzy i edukacji przed- i podyplomowej pomagają Wydziałowi sprostać wyzwaniom, jakie stawia medycyna XXI w. Tematyka badawcza jest oryginalna i zgodna z trendami światowymi nauk biomedycznych. W jednostkach Wydziału prowadzone są badania podstawowe w takich dziedzinach jak: genetyka, biologia molekularna, biochemia i biologia molekularna, immunologia, mikrobiologia, farmakologia, fizjologia doświadczalna, gastroenterologia i patologia molekularna.

W zakresie dyscyplin klinicznych wiodąca tematyka obejmuje choroby układu krążenia i oddechowego, hematologię, nefrologię, diabetologię, endokrynologię, neurologię, onkologię, kardiochirurgię, gastroenterologię zachowawczą i zabiegową oraz transplantologię i pediatrię. Również inne dziedziny praktycznej medycyny są obiektem intensywnych naukowych poszukiwań a ich przedstawiciele mają poważne osiągnięcia naukowe. Prowadzone na Wydziale Lekarskim badania są na wysokim poziomie, o czym świadczy publikowanie ich wyników w międzynarodowych czasopismach.

Wydział Lekarski  UJ CM kształci na trzech kierunkach studiów: lekarskim, lekarsko-dentystycznym i dietetyce, oraz w ramach Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców WL UJ CM .

 Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców WL UJCM  oferuje dwa programy studiów medycznych, w ramach których nauczanie prowadzone jest wyłącznie w języku angielskim. Pierwszy z nich to program przeznaczony dla absolwentów przedmedycznych szkół pomaturalnych / uczelni wyższych ze Stanów Zjednoczonych i Kanady. Drugi z programów przewidziany jest dla absolwentów szkół średnich. Po ukończeniu obu programów absolwenci otrzymują dyplom Uniwersytetu Jagiellońskiego, który nadaje im tytuł lekarza. Grupę nauczycieli akademickich Szkoły tworzą najbardziej doświadczeni uczeni i wykładowcy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, jak również zagraniczni nauczyciele akademiccy, między innymi ze Stanów Zjednoczonych, Anglii, Kanady i Niemiec.

Anglojęzyczne programy Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum dostosowane są do polskich wymogów nauczania, jak również do standardów nauczania przyjętych w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych Ameryki (Ministerstwo Edukacji- Stafford Loan Program, Medical Board of California).

Absolwenci obu programów medycznych odbywają rezydentury (residencies) oraz podyplomowe kształcenie (postgraduate training) w szpitalach uniwersyteckich w różnych krajach, począwszy od Stanów Zjednoczonych (stany: Illinois, Alabama, Arizona, Michigan, Utah, Vermont, Nowy Jork, Georgia, New Jersey, Floryda, Pensylwania, Connecticut, Wirginia Zachodnia, Ohio, Luizjana, Południowa Karolina oraz Waszyngton) i Kanady (prowincje: Quebek, Ontario, Saskatchewan, Kolumbia Brytyjska, Alberta), poprzez Australię, Anglię i Irlandię, a skończywszy na Norwegii, Szwecji i Polsce.

Na Wydziale prowadzone są również studia doktoranckie, dające możliwość realizacji projektów badawczych i uzyskiwania stopnia naukowego doktora w trzech dyscyplinach nauk medycznych: medycynie, stomatologii i biologii medycznej, a w roku 2012 Wydział uzyskał również uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk o zdrowiu. Wydział jest współorganizatorem kształcenia podyplomowego prowadzonego przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ.

SUKCESY WYDZIAŁU LEKARSKIEGO W OSTATNIM CZASIE:

  • Uzyskanie środków i uruchomienie programu „Pro bono Collegii Medici Universitatis Jagiellonicae” ze środków Unii Europejskiej, w ramach którego otwarto kierunek dietetyka oraz prowadzone są kursy z zakresu dydaktyki dla pracowników Wydziału w kraju i w wiodących ośrodkach zagranicznych (Monachium, Edynburg, Rochester).
  • Udział w Interdyscyplinarnych Studiach Doktoranckich „Nauki molekularne dla medycyny” (MOL-MED), prowadzonych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  • Prestiżowy status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego KNOW dla Wydziału Lekarskiego w konsorcjum naukowym z Instytutem Farmakologii PAN w Krakowie, za potencjał naukowy jednostek i ich pracowników, międzynarodowe wskaźniki publikacji i cytowań, realizowane granty badawcze, wdrożenia i patenty, współpracę z otoczeniem gospodarczym oraz plan naukowego rozwoju.
  • Projekt OMICRON na Wydziale Lekarskim, prowadzony pod nazwą „Stworzenie ośrodka zaawansowanych technologii molekularnych wysokiej wydajności na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu  Jagiellońskiego – Collegium Medicum”. Projekt uzyskał dofinansowanie Komisji Europejskiej w prestiżowym konkursie REGPOT w ramach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej.
  • Nagroda Kryształowej Brukselki w kategorii najlepszych jednostek badawczych w Polsce w trakcie II Europejskiego Kongresu Gospodarczego dla Wydziału Lekarskiego.
  • Ośmiu studentów Wydziału Lekarskiego wśród laureatów pierwszej, drugiej i czwartej edycji konkursu programu „Diamentowy Grant”.