Komunikaty – archiwum

21.12.2017
Uprzejmie informujemy, że trwa II rekrutacja na Środowiskowe Studia Doktoranckie InterDokMed.

Informacje dla kandydatów znajdują się na stronie:

http://www.ik-pan.krakow.pl/Warunki-i-tryb-rekrutacji.rekrutacja+M5d5a42bc4c7.0.html

 

07.11.2017
Zachęcam do zapoznania się z ofertą programu mobilności studentów i doktorantów MOST oraz programem Erasmus+:

MOST – rekrutacja na semestr letni do 30 listopada

Erasmus+

 

12.07.2017
Uprzejmie informuję, iż do 15 września 2017 r. będzie można składać wnioski o stypendium ministra za wybitne osiągnięca. Możliwość składania wniosku w systemie USOSweb zostanie uruchomiona w drugiej połowie lipca br. Szczegółowe informacje wraz ze wskazówkami dotyczącymi wypełniania wniosków można znaleźć na stronie MNiSW:

Stypendium ministra dla doktorantów

 

23.06.2017
W zakładce pomoc materialna zamieszczono informacje związane z możliwością ubiegania się przez doktorantów o miejsce w domach studenckich na rok akademicki 2017/2018.

 

12.05.2017
Zachęcam do zapoznania się z ofertą programu mobilności studentów i doktorantów MOST, rekrutacja na semestr zimowy trwa tylko do 15 maja:

MOST – rekrutacja

MOST – informacje

 

17.03.2017
Zachęcam do zapoznania się z dwoma poniższymi ogłoszeniami skierowanych m. in. do uczestników studiów doktoranckich:

Konkurs Redaktor Naczelnej Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej

MedTechCamp 2017: Badania kliniczne wyrobów medycznych od pomysłu do wdrożenia

 

28.02.2017
Uprzejmie informuję, iż został już uruchomiony formularz rejestracyjny, umożliwiający zgłosznie abstraktu na VII Konferencję Doktorantów UJ CM. Przypominam, że aktywny udział w konferencji jest obowiązkowy dla doktorantów III i IV roku.

Link do strony: VII Konferencja Doktorantów UJ CM

 

20.01.2017
Zachęcam do zapoznania się z ogłoszeniem w sprawie konkursu ETIUDA 5 (skierowanego dla osób nieposiadających stopnia naukowego doktora) ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki

DNWM oraz NCN

 

19.12.2016
Z przyjemnością informujemy, że 4 doktorantów Wydziału Lekarskiego otrzymało Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia. Laureatami tegorocznej edycji są:
lek. Adrian Chrobak, lek. Karolina Górka, lek. Michał Kisielewski oraz lek. Tomasz Tokarek.

 

02.11.2016
Zachęcam do zapoznania się z ogłoszeniem Działu nauki i Współpracy Międzynarodowej w sprawie naborów na Stypendia w ramach Programu
Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej Daad.

DAAD

 

21.10.2016
Przypominam o VI edycji Konkursu Stypendialnego Polpharmy:

Komunikat nr 30

 

12.10.2016
W zakładce „Stypendia doktoranckie” pojawiły się nowe kryteria oceny będące podstawą do tworzenia list rankingowych w roku akademickim 2017/2018. Jednocześnie informujemy, iż przedstawicielem doktorantów (wskazanym przez TD UJ) w Doktoranckiej Komisji Stypendialnej będzie nadal Pani lek. Anna Kańtoch.

 

11.10.2016
Zachęcam do zapoznania z informację na temat lektoratu z języka angielskiego dla doktorantów III roku:

Lektorat – możliwości zwolnień

 

28.07.2016
Zachęcam do zapoznania się z informację na temat kredytów studenckich w roku akademickim 2016/2017.

Kredyty

 

14.07.2016
W zakładce „zaliczenie roku i stypendia” został zamieszczony wzór uzupelnienia sprawozdania za okres 01.07.2016-30.09.2016.

 

13.07.2016
Zachęcam do zapoznania się z ogłoszeniem w sprawie terminu i sposobu składania wniosków nowych i kontynuowanych na finansowanie działalności naukowej związanej z rozwojem naukowym młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich do 35 roku życia (tzw. projekty celowe)

Projekty celowe

 

21.06.2016
W zakładce „pomoc materialna” został zamieszczony regulamin przydzielania i korzystania z miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w roku akademickim 2016/2017. Doktoranci składają wnioski o przydzielenie miejsca w systemie USOSweb bez podawania informacji o dochodach do 4 lipca 2016 r.

 

20.05.2016
W zakładce „zaliczenie roku i stypendia” został zamieszczony nowy wzór sprawozdania, nowe wzory wniosków stypendialnych oraz zostały przypomniane najważniejsze zasady dotyczące rozliczenia roku.

 

27.04.2016
Na stronie Konferencji została zamieszczona lista laureautów oraz fotorelacja.

 

22.02.2016
Serdecznie zachęcamy do udziału w VI Konferencji Doktorantów Uj CM. Szczegóły na stronie www.doktorancka.cm-uj.krakow.pl

 

19.02.2016
W zakładce „harmonogramy zajęć” zostały zamieszczone harmonogramy zajęć w semestrze letnim.

 

03.11.2015
W związku z pytaniami odnośnie indeksu doktoranckiego, uprzejmie informuję iż zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 101 Rektora UJ z 30 września 2015 roku w sprawie: szczegółowych zasad dokumentacji przebiegu studiów doktoranckich prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim indeks nie stanowi podstawy dokumentowania przebiegu studiów doktoranckich i nie jest wymagany do rozliczenia roku.

 

14.10.2015
W zakładce „Stypendia doktoranckie” pojawiły się nowe kryteria oceny będące podstawą do tworzenia list rankingowych w roku akademickim 2016/2017.

 

13.10.2015
Uprzejmie informujemy o V edycji konkursu Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej, który dotyczy również uczestników studiów doktoranckich.

Informacja

 

08.09.2015
Zachęcam do zapoznania się z informacjami dotyczącymi stypendium ministra na rok akademicki 2015/2016. Ostatecznym terminem składania wniosków w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego jest 17 wrzesień 2015 r.

Informacja

 

10.07.2015
Uprzejmie informujemy, iż nowym przedstawicielem doktorantów (wskazanym przez TD UJ) w Komisji Stypendialnej jest Pani lek. Anna Kańtoch. Jednocześnie serdecznie dziękujemy za pełnienie tej funkcji Pani dr Annie Krztoń-Królewieckiej, która została już naszym absolwentem.

 

09.07.2015
W zakładce „stypendia doktoranckie” pojawił się wzór uzupełnienia sprawozdania za okres od 01.07.2015 do 30.09.2015r.

 

19.03.2015
Uprzejmie proszę o zapoznanie się z informacją w poniższym linku dotyczącą Warsztatów OMICRON które są realizowane przez Wydział Lekarski UJ CM.

Omicron Workshop

 

30.01.2015
Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji MedTechCamp 2015 organizowanej przez Małopolski Ośrodek Medycyny Translacyjnej UJ CM.

MedTechCamp 2015

 

18.11.2014
Przypominam o zbliżającym się terminie zakończenia rejestracji do V edycji konkursu stypendialnego ogłoszonego przez Naukową Fundację Polpharmy. Więcej szczegółow o konkursie można znaleźć w linku poniżej:

Program stypendialny Polpharmy

 

18.11.2014
Zachęcam do zapoznanie się z dwoma ogłoszeniami dotyczącymi projektu OMICRON:

Zaproszenie na wykład „Diagnostic Next Generation Sequencing – where do we head to?”
Zebranie poświęcone możliwości prowadzenia eksperymentalnych badań naukowych

 

17.11.2014
W zakładce „Pomoc materialna” pojawiła się informacja o wysokości stypendiów w roku akademickim 2014/2015.

 

17.11.2014
Proszę zapoznać się z listopadową ofertą szkoleniową Stowarzyszenia PolDoc:

Szkolenia 11/2014

 

15.10.2014
Zachęcam do obejrzenia zdjęć z uroczystej inauguracji roku studiów doktoranckich w Collegium Medicum:

Inauguracja 2014

 

21.08.2014
Od 1 października 2014 r. wejdą w życie przepisy zmieniające sposób ustalania dochodu w rodzinie studenta/doktoranta, który wylicza się przy składaniu wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej. Stypendium doktoranckie będzie wliczane do dochodu doktoranta. Nie będzie natomiast wliczane zwiększenie stypendium z dotacji projakościowej.
Więcej…

 

31.07.2014
Do 22 września jest możliwość składania wniosków o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2014/2015. Proszę zapoznać się z warunkami przyznawania ww. stypendium, zawartymi w poniższym ogłoszeniu na stronie MNiSW.

Stypendium Ministra 2014/2015

 

25.06.2014
W zakładce „Rekrutacja i programy studiów” pojawiła się informacja o możliwości wyjazdów w ramach programu Erasmus+ Praktyki 2014/2015.

 

25.06.2014
W zakładce „Stypendia doktoranckie” pojawiły się nowe regulaminy dotyczące stypendiów doktoranckich oraz projakościowych.

 

24.06.2014
Zachęcam do zapoznania się z ogłoszeniem o naborze wniosków na nowe i kontynuowane projekty celowe dla młodych naukowców na rok 2015

Projekty celowe

 

09.06.2014
W zakładce „Stypendia doktoranckie” można pobrać aktualny wzór sprawozdania z realizacji programu studiów. Nowe wzory wniosków stypendialnych będą dostępne po 12 czerwca. Wszystkie ww. dokumenty należy złożyć do 30 czerwca natomiast do końca września można składać uzupełnienie sprawozdania za okres od 1 lipca do 30 września br.

 

05.06.2014
Zachęcam do zapoznania się z ogłoszeniem na temat kolejnej edycji konkursu na dofinansowanie działalności doktorantów.

Konkurs na dofinansowanie 3/2014

 

05.06.2014
W dniu 9 czerwca 2014 roku zostanie uruchomiona możliwość składania wniosków o przyznanie miejsca w Domu Studenckim na rok akademicki 2014/2015. Wnioski należy składać przez odpowiedni formularz na stronie www.usosweb.uj.edu.pl. Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego do 27 czerwca 2014. Doktoranci nie wypełniają danych o wysokości miesięcznego dochodu w rodzinie.

Zarządzenie Nr 7 / 2014 Prorektora UJ ds. CM z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie regulaminu przydzielania i korzystania z miejsc w domach studenckich UJ CM w roku akademickim 2014/2015

 

04.06.2014
W Collegium Nowodworskiego miała miejsce IV Konferencja Doktorantów UJ CM w ramach której studenci studiów doktoranckich z Wydziałów: Lekarskiego, Farmaceutycznego i Nauk o Zdrowiu zaprezentowali postery i referaty naukowe. Konferencję uroczyście otworzyli Prorektor UJ ds. CM prof. Piotr Laidler, Dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM prof. Tomasz Grodzicki oraz kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Lekarskim UJ CM prof. Tomasz Mach. Wykład inauguracyjny pt. „Znaczenie drogi słuchowej w rozwoju współczesnego społeczeństwa” wygłosił Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach prof. Henryk Skarżyński. 11 najlepszych prac zostało nagrodzonych

Galeria zdjęć

 

18.03.2014
Zachęcam do nadsyłania zgłoszeń na IV Konferencję Doktorantów UJ CM. Termin rejestracji upływa 30 marca 2014 r.

Rejestracja

 

23.01.2014
Uprzejmie informuję, iż 30 stycznia 2014 r. w godz. 14:45-16:45 w Auli C (Budynek CDK) przy ul. Łazarza 16 odbędzie się wykład prof. Ryszarda Markiewicza pt. „Prawo autorskie w działalności naukowej i edukacyjnej. Jak chronić własne utwory? Jak korzystać z cudzej twórczości, aby uniknąć ryzyka popełnienia plagiatu”.

 

22.01.2014
W zakładce „Stypendia doktoranckie” znajdują się nowe kryteria oceny będące podstawą do tworzenia list rankingowych w roku akademickim 2014/2015.

 

27.11.2013
Zachęcam do zapoznania się z programem wasztatów ORPHEUS, które będą dotyczyć studiów doktoranckich w naukach klinicznych.

Warsztaty ORPHEUS 29-30 listoapda 2013 r.

 

21.10.2013
Galeria zdjęć z inaururacji roku akademickiego 2013/2014

 

1.08.2013
Zachęcam do zapoznania się z informacjami na temat stypendium Ministra. W tym roku termin składania wniosków upływa już 12 września 2013 r.

Stypendium Ministra

 

11.07.2013
W ramach projektu OMICRON możliwe jest wzięcie udziału w programie wymiany know-how. Dostępne są trzy rodzaje wizyt zagranicznych, które różnią się długością pobytu tj. wizyty krótkoterminowe (4 tygodnie), średnioterminowe (3 miesiące) i długoterminowe (12 miesięcy). Szczegóły zamieszczone są w poniższym linku.

Wyjazdy zagraniczne w ramach projektu OMICRON

 

25.06.2013
Zachęcam do zapoznania się z ogłoszeniem w sprawie naboru wniosków on-line na finansowanie działalności naukowej związanej z rozwojem naukowym młodych naukowców (tzw. projekty celowe):

Projekty celowe

 

14.06.2013
W zakładce „Stypendia doktoranckie” można pobrać aktualny wzór sprawozdania z realizacji programu studiów oraz wzory wniosków stypendialnych, które należy złożyć do końca miesiąca. Przypominam również, że do końca września można składać uzupełnienie ww. sprawozdania za okres od 1 lipca do 30 września br.

 

10.06.2013
Do 24 czerwca 2013 r. możliwe jest składanie wniosków o przyznanie miejsca w domach studenckich. Wniosek należy złożyć w wersji papierowej po uprzednim wypełnieniu oraz wydrukowaniu formularza za pośrednictwem systemu USOSweb

Zarządzenie Nr 3/2013 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z dnia 27 maja 2013 roku

 

10.06.2013
Od 25 marca do 12 kwietnia w biurze Towarzystwa Doktorantów UJ możliwe jest składanie wniosków w ramach kolejnej edycji konkursu o dofinansowanie działalności doktorantów.

Konkurs TD UJ – Edycja 3/2013

 

10.05.2013
W auli Collegium Nowodworskiego przy ul. św. Anny 12 miała miejsce III Konferencja Naukowa Doktorantów Wydziału Lekarskiego i Farmaceutycznego UJ CM, której celem była prezentacja projektów badawczych związanych z naukami medycznymi realizowanych przez uczestników studiów doktoranckich. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: prof. Anton Coenen z Radboud University Nijmegen, prof. Oksana Zayachkivska z Uniwersytetu Medycznego we Lwowie, prof. dr hab. Elżbieta Pamuła z Akademii Górniczo-Hutniczej oraz oraz dr hab. Justyna Drukała z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ. Swoje prace w sesjach posterowych i referatowych przedstawiło 158 doktorantów, spośród których 8 najlepszych zostało nagrodzonych.

Galeria zdjęć

 

13.03.2013
Od 25 marca do 12 kwietnia w biurze Towarzystwa Doktorantów UJ możliwe jest składanie wniosków o dofinansowanie działalności doktorantów w ramach XXVII edycji konkursu.

XXVII edycja Konkursu na Dofinansowanie Działalności Doktorantów

 

12.03.2013
Uprzejmie przypominam, iz w zakładce „Stypendia doktoranckie” znajdują się nowe kryteria oceny będące podstawą do tworzenia list rankingowych.

 

25.01.2013
Zachęcam do zapoznania się z ogłoszeniem w sprawie konkursu na stypendia doktorskie:

ETIUDA 1

 

16.10.2012
Galeria zdjęć z inaururacji roku akademickiego 2012/2013

 

12.10.2012
Uprzejmie informuję, iż w dniu 16 października 2012 r. odbędzie się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2012/2013 dla doktorantów I roku studiów doktoranckich Wydziału Lekarskiego i Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum.
Uroczystość odbędzie się w Sali im. Nowodworskiego Collegium Medicum, przy ul. Św. Anny 12 o godz. 12:00. Po uroczystości będzie można odbierać legitymacje.

 

20.08.2012
Informacje nt. rekrutacji na studia:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów

 

20.08.2012
Uprzejmie przypominam, iż doktorant który złożył sprawozdanie do 30 czerwca 2012 r. może złożyć uzupełnienie sprawozdania obejmujące okres od 1 lipca do 30 września 2012 r. Należy w nim umieścić tylko nowe zdarzenia aby nie dublować infromacji.

 

29.05.2012
W związku z § 30 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U. Nr 225, poz. 1351) legitymacje doktorantów wydawane według dotychczasowego wzoru zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 30 września 2012 roku. Zgodnie z decyzją Rektora na Uniwersytecie Jagiellońskim od 1 października 2012 roku będą obowiązywać wyłącznie elektroniczne legitymacje doktoranta.
Wobec powyższego uprzejmie proszę o przekazywanie zdjęć (legitymacyjnych lub paszportowych) opisanych imieniem, nazwiskiem i numerem indeksu lub przesyłanie ich w wersji elektronicznej w formacie jpg o rozdzielczości 300×300 pikseli do dnia 4 czerwca 2012 r.

 

16.04.2012
Serdecznie zapraszam na wykład Pana prof. Alana Cumming’a pt. „Medical Education and Training – the European Dimension”, który odbędzie się we wtorek 17 kwietnia w Sali Nowodworskiego przy ul. św. Anny 12 o godz. 16:00. Bardzo prosimy o udział w tym wydarzeniu.

 

16.03.2012
Od 19 marca 2012 (poniedziałek) do 30 marca 2012 r. (piątek) do godziny 15:00 w biurze Towarzystwa Doktorantów UJ możliwe jest składanie wniosków o dofinansowanie działalności doktorantów w ramach XXIII edycji konkursu. Bardzo proszę o dokładne zapoznanie się z informacją w linku poniżej aby wnioski nie zostały odrzucone z powodów formalnych.

XXIII edycja Konkursu na Dofinansowanie Działalności Doktorantów

 

05.03.2012
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) rozpoczęła nabór wniosków do programu VENTURES, którego celem jest wsparcie projektów mających zastosowanie w gospodarce, realizowanych przez studentów, absolwentów i doktorantów.

Program VENTURES

 

31.01.2012
Zachęcam do zapisów na otwarte wykłady z cyklu Artes Liberales. Szczegóły w odnośniku:

Artes Liberales

 

10.01.2012
Od 16 stycznia 2012 (poniedziałek) do 27 stycznia 2012 r. (piątek) do godziny 15:00 w biurze Towarzystwa Doktorantów UJ możliwe jest składanie wniosków o dofinansowanie działalności doktorantów w ramach XXII edycji konkursu. Bardzo proszę o dokładne zapoznanie się z informacją w linku poniżej aby wnioski nie zostały odrzucone z powodów formalnych.

XXII edycja Konkursu na Dofinansowanie Działalności Doktorantów

 

09.01.2012
Zachęcam do zapoznania się z Zarządzeniem nr 101 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 grudnia 2011 roku w sprawie możliwości zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wnioski można składać do 20 stycznia 2012 r.

Zarządzenie + wniosek

 

12.12.2011
W najbliższy poniedziałek, 12 grudnia 2011 r. o godzinie 16.45 w sali nr 30 w Collegium Novum Pełnomocnik Rektora ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów organizuje spotkanie z osobami, które chciałyby włączyć się w działalność na rzecz zapewniania bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Serdecznie zaproszeni są doktoranci i doktorantki w szczególności interesujący się: bezpieczeństwem, zapobieganiem przestępczości, przeciwdziałaniem przemocy i dyskryminacji, działaniami pomocowymi – doradztwem prawnym i psychologicznym, badaniami społecznymi, zagadnieniami gender, reklamą (promocją), grafiką, rozwiązaniami prawnymi i organizacyjnymi służącymi zapewnianiu bezpieczeństwa na uczelniach funkcjonującymi za granicą, etc. (Źródło: TDUJ)

 

21.11.2011
W związku ze zbliżającym się zakończeniem naboru wniosków stypendialnych w ramach projektu „Doctus – Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów” uprzejmie proszę o jak najszybsze złożenie wszystkich dokumentów, które wymagają adnotacji ze strony Dziekanatu Wydziału Lekarskiego. Szczegóły ww. projektu znajdą Państwo w linku poniżej:

Doctus

 

13.10.2011
Uprzejmie informuję, iż w dniu 18 października 2011 r. odbędzie się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2011/2012 dla doktorantów I roku studiów doktoranckich Wydziału Lekarskiego i Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum.
Uroczystość odbędzie się w Sali im. Nowodworskiego Collegium Medicum, przy ul. Św. Anny 12 o godz. 13:00.

 

30.06.2011
Uprzejmie informuje, iż osobą wskazaną jako obserwator z grona doktorantów Wydziału Lekarskiego UJCM przy procedurze sporządzania listy rankingowej do stypendium doktoranckiego jest Pan mgr Marcin Surmiak.

 

17.06.2011
Do dnia 30 czerwca 2011 r. każdy uczestnik studiów doktoranckich zobligowany jest do złożenia rocznego sprawozdania oraz indeksu zgodnie z § 9 ust.2 Regulaminu Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim (Uchwała nr 29/V/2009 Senat UJ z dnia 27 maja 2009 roku)

Do składanego sprawozdania i indeksu powinna być dołączona odrębna opinia opiekuna naukowego/promotora, o postępach naukowych i postępach w przygotowaniu pracy doktorskiej zgodnie z § 9 ust. 2 pkt .b) Regulaminu Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim (Uchwała nr 29/V/2009 Senat UJ z dnia 27 maja 2009 roku). Sprawozdanie oraz indeks powinny być parafowane przez opiekuna naukowego/promotora.

Brak wymaganych dokumentów do dnia 30 czerwca 2011 r. skutkować będzie brakiem zaliczenia danego roku studiów doktoranckich, a tym samym skreśleniem z listy uczestników studiów doktoranckich zgodnie z § 10 ust. 1 pkt. b ww. Regulaminu.

Doktorant, który złożył sprawozdanie do 30 czerwca 2011 r. może złożyć uzupełnienie sprawozdania obejmujące okres od 1 lipca do 30 września 2011 r.

Sprawozdanie dla uczestników studiów doktoranckich

 

03.11.2010
26 października 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie (z 20 października 2005 r.) w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów. W związku z powyższym § 14 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„Lekarz odbywający specjalizację w ramach rezydentury może być uczestnikiem stacjonarnych studiów doktoranckich. Odbywanie stacjonarnych studiów doktoranckich nie zwalnia tego lekarza z obowiązków określonych w § 15 ust. 1 oraz pełnienia dyżurów lub wykonywania pracy, o których mowa w § 13 ust. 2a.”