Program Erasmus+

Studenci Wydziału Lekarskiego CM UJ mogą uczestniczyć w Programie Erasmus+ Studia, który daje możliwość odbycia części studiów (3-12 miesięcy) w zagranicznej uczelni. Wymiana w ramach Programu Erasmus+ jest okazją do poznania innych form realizacji programu studiów medycznych, a także dla doskonalenia znajomości języka obcego, poznania kultury danego kraju i nawiązania nowych kontaktów. W ramach programu stypendialnego studenci zwolnieni są z opłat za studia za granicą i otrzymują dofinansowanie kosztów utrzymania.

W programie mogą brać udział studenci:

 • III*, IV, V i VI** roku kierunku lekarskiego programu w języku polskim,
 • IV, V i VI** roku kierunku lekarskiego 6-letniego programu w języku angielskim dla absolwentów szkół średnich (MD program for high school graduates),
 • III, IV i V** roku kierunku lekarsko-dentystycznego w języku polskim i angielskim

*Wyjazd na III roku studiów kierunku lekarskiego tylko w semestrze letnim po uprzednim wyrażeniu zgody przez Koordynatora Programu Erasmus+ na WL (przed złożeniem aplikacji !)

**Wyjazd na ostatnim roku studiów tylko w semestrze zimowym.

Kryteria kwalifikacji:

 • średnia ocen (ważona) za dotychczasowy okres studiów (nie mniejsza niż 3,25) – maks. 10 pkt.,
  ≥ 3,25 i  < 3,5 – 1 punkt
  ≥ 3,5 i < 3,75 – 2 punkty
  ≥ 3,75 i < 4,0 – 4 punkty
  ≥ 4,0 i < 4,25 – 6 punktów
  ≥ 4,25 i < 4,5 – 8 punktów
  ≥ 4,5 – 10 punktów
 • rozmowa kwalifikacyjna w języku obcym (w języku kraju docelowego i/lub w języku angielskim; osoby posiadające certyfikat znajomości języka kraju docelowego będą posiadać pierwszeństwo w wyborze uczelni) – maks. 5 pkt.,
 • aktywność naukowa (czynny udział w kołach naukowych potwierdzony przez opiekuna koła, czynny udział w konferencjach, opublikowane prace naukowe itp.)- maks. 5 pkt.:
  – udział w kole naukowym – 1 punkt.,
  – autorstwo abstraktu konferencyjnego – 0,5 pkt.,
  – autorstwo artykułu w czasopiśmie bez IF – 1 pkt.,
  – autorstwo artykułu w czasopiśmie posiadającym IF – 2pkt.
 • działalność społeczna – działalność w Radzie Samorządu Studentów Wydziału Lekarskiego UJ CM, w Zarządzie STN lub działalność w IFMSA (1 punkt za każdą aktywność) – maks. 3 pkt.

Uwaga!
Student Wydziału Lekarskiego może kształcić się w zagranicznych uczelniach w ciągu wszystkich lat studiów przez 2 semestry. W danym roku akademickim przysługuje tylko jeden wyjazd stypendialny. W wyjątkowych przypadkach za zgodą Pełnomocnika Dziekana Wydziału Lekarskiego ds. mobilności studentów i współpracy z jednostkami krajowymi i zagranicznymi czas studiów w zagranicznych instytucjach może być dłuższy (maksymalnie do 4 semestrów).
W kwalifikacjach na wymianę Erasmus+ Studia w pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski kandydatów, którzy nie uczestniczyli wcześniej w wymianie.

Erasmus+ Praktyki
Informacje dotyczące praktyk w ramach Programu Erasmus+ dostępne są na stronie: 

https://dmws.uj.edu.pl/wyjezdzajacy-studenci/erasmus-praktyki


Erasmus+ Studia

Kierunek lekarski

 • AUSTRIA (język niemiecki)
  Graz: Medizinische Universität Graz (2 miejsca)
  Wiedeń: Medizinische Universität Wien (2 miejsca)
 • BELGIA (język flamandzki, angielski)
  Antwerpia: Universiteit Antwerpen (2 miejsca)
 • CHORWACJA (język chorwacki, angielski)
  Split: Sveučilište u Splitu – University of Split (2 miejsca, 1 semestr)
 • CZECHY (język czeski, angielski)
  Praga: Univerzita Karlova – Charles University, Third Faculty of Medicine (1 miejsce, 1 semestr)
 • FRANCJA (język francuski)
  Bordeaux: Université de Bordeaux (2 miejsca)
  Lille: Université de Lille 2 – Droit et Santé (2 miejsca)
  Strasburg: Université de Strasbourg (2 miejsca)
 • HISZPANIA (język hiszpański)
  Grenada: Universidad de Granada (2 miejsca, wyjazd tylko na cały rok akademicki studenci IV-V rok)
  Lleida: Universitat de Lleida (2 miejsca)
  Oviedo: Universidad de Oviedo (1 miejsce)
  Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela (2 miejsca)
 • NIEMCY (język niemiecki)
  Berlin: Charité Universitätsmedizin Berlin (Freie Universität  – 2 miejsca, do 6 miesięcy)
  Bonn: Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität (2 miejsca)
  Frankfurt n. Menem: Johann Wolfgang Goethe-Universität (2 miejsca)
  Jena: Friedrich Schiller-Universität Jena (1 miejsce)
  Kolonia: Universität zu Köln (2 miejsca)
  Monachium:
  1) Ludwig-Maximilians-Universität (2 miejsca)
  2) Technische Universität München (2 miejsca, do 8 miesięcy)
  Münster: Westfälische Wilhelms-Universität (2 miejsca)
  Würzburg: Julius-Maximilians-Universität Würzburg (2 miejsca)
 • PORTUGALIA (język portugalski)
  Porto: 1. Universidade do Porto – Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS) (1 miejsce, 1 semestr)
              2. Universidade do Porto – Faculty of Medicine (1 miejsce, 1 semestr)
 • SŁOWACJA (język słowacki, angielski)
  Bratysława: Univerzita Komenského – Comenius University (2 miejsca)
 • SŁOWENIA (język słoweński)
  Lublana: Univerza v Ljubljani (1 miejsce)
  Maribor: Univerza v Mariboru (2 miejsca)
 • SZWAJCARIA (język francuski)
  Lozanna: Université de Lausanne (1 miejsce)
  UWAGA: Szwajcaria została wyłączona z programu Erasmus+. Stypendia są przyznawane przez Rząd szwajcarski.
 • WĘGRY (język węgierski, angielski)
  Pécs: University of Pécs (2 miejsca)
 • WŁOCHY (język włoski)
  Cagliari: Università degli Studi di Cagliari (2 miejsca)
  Florencja: Università degli Studi di Firenze (1 miejsce, do 5 miesięcy)
  Padwa: Università degli Studi di Padova (1 miejsce)
  Pawia: Università degli Studi di Pavia (1 miejsce)
  Rzym:
  1. Università degli Studi di Roma „Tor Vergata” (4 miejsca, do 5 miesięcy)
  2. Università Campus Bio-Medico di Roma (2 miejsca)
  3. Università degli Studi di Roma „Sapienza” (2 miejsca)

 

Kierunek lekarsko-dentystyczny

 • HISZPANIA (język hiszpański)
  Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela (2 miejsca)
 • SŁOWACJA (język słowacki, angielski)
  Bratysława: Univerzita Komenského – Comenius University (2 miejsca)
 • WŁOCHY (język włoski)
  Rzym: Università degli Studi di Roma „Tor Vergata” (2 miejsca, do 6 miesięcy)
 • NORWEGIA (język angielski)
  Oslo: University of Oslo (2 miejsca, długość pobytu: 3 miesiące, tylko semestr letni)
  * Dodatkowe wymagania: należy napisać list motywacyjny w języku angielskim.
  Zakwalifikowani studenci będą musieli wykonać badanie na MRSA (Gronkowiec złocisty oporny na metycylinę)

W wymianie mogą wziąć udział studenci III, IV, V i VI roku kierunku lekarskiego programu w języku polskim, V roku kierunku lekarskiego 6-letniego programu w języku angielskim oraz III, IV i V roku lekarsko-dentystycznego w języku polskim.

W ramach Programu Erasmus+ studenci zwolnieni są z opłat za studia za granicą i otrzymują dofinansowanie kosztów utrzymania.

We wszystkich uczelniach zajęcia odbywają się w językach ojczystych (o ile nie zaznaczono inaczej) – wymagany poziom znajomości języka w zależności od uczelni: B1, B2 (Francja, Niemcy) lub C1 (Lozanna). Przy kwalifikacji kandydatów na wyjazdy do Belgii, Portugalii, Słowenii i na Węgry będzie brana pod uwagę znajomość języka angielskiego, do Hiszpanii i Włoch w pierwszej kolejności odpowiednio hiszpański i włoski, następnie angielski. W uczelniach tych organizowane są kursy językowe przed rozpoczęciem zajęć.


Program Erasmus+ 2024/2025

– studenci II, III, IV i V roku kierunku lekarskiego programu w języku polskim,

III, IV i V roku kierunku lekarskiego 6-letniego programu w języku angielskim (MD-Medical doctor program
for high school graduates) oraz II, III i IV roku kierunku lekarsko-dentystycznego

 

W ramach Programu Erasmus+ Studia Wydział Lekarski dysponuje miejscami na wymianę studencką w roku akademickim 2024/2025 do niżej wymienionych uniwersytetów (długość pobytu: do wyboru jeden lub dwa semestry – o ile nie zaznaczono inaczej):

 

Kierunek lekarski

 

AUSTRIA (język niemiecki)

Graz: Medizinische Universität Graz (2 miejsca)

Wiedeń: Medizinische Universität Wien (2 miejsca)

 

BELGIA (język flamandzki, angielski-wybrane kursy)

Antwerpia: Universiteit Antwerpen (2 miejsca)

 

CHORWACJA (język chorwacki, angielski)

Split: University of Split (2 miejsca, 1 semestr)

 

CZECHY (język czeski, angielski)

Praga: Charles University, Third Faculty of Medicine (1 miejsce, 1 semestr)

 

FRANCJA (język francuski)

Bordeaux: Université de Bordeaux (2 miejsca)

Lille: Université de Lille (2 miejsca)

Strasburg: Université de Strasbourg (2 miejsca)

 

HISZPANIA (język hiszpański)

Grenada: Universidad de Granada (2 miejsca, wyjazd tylko na cały rok akademicki studenci IV-V roku)

Lleida: Universitat de Lleida (2 miejsca)

Oviedo: Universidad de Oviedo (1 miejsce)

Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela (2 miejsca)

 

NIEMCY (język niemiecki)

Berlin: Charité Universitätsmedizin Berlin (Freie Universität  – 2 miejsca, 1 semestr)

Bonn: Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität (2 miejsca)

Frankfurt n. Menem: Johann Wolfgang Goethe-Universität (2 miejsca)

Jena: Friedrich Schiller-Universität Jena (1 miejsce)

Kolonia: Universität zu Köln (2 miejsca)

Monachium:

 1. Ludwig-Maximilians-Universität (2 miejsca)
 2. Technische Universität München (2 miejsca, do 8 miesięcy) 

Münster: Westfälische Wilhelms-Universität (2 miejsca)

Würzburg: Julius-Maximilians-Universität Würzburg (2 miejsca)

 

PORTUGALIA (język portugalski)

Porto:

1. Universidade do Porto – Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS) (1 miejsce, 1 semestr)
2.
Universidade do Porto – Faculty of Medicine (1 miejsce, 1 semestr)

 

SŁOWACJA (język słowacki, angielski)

Bratysława: Comenius University (2 miejsca)

 

SŁOWENIA (język słoweński)
Lublana: Univerza v Ljubljani (1 miejsce)

Maribor: Univerza v Mariboru (2 miejsca)

 

SZWAJCARIA (język francuski C1) (stypendium wypłacane przez stronę szwajcarską)

Lozanna: Université de Lausanne (1 miejsce)

 

WĘGRY (język węgierski, angielski)

Pécs: University of Pécs (2 miejsca)

 

WŁOCHY (język włoski)

Cagliari: Università degli Studi di Cagliari (2 miejsca)

Florencja: Università degli Studi di Firenze (1 miejsce, 1 semestr)

Padwa: Università degli Studi di Padova (1 miejsce)

Pawia: Università degli Studi di Pavia (1 miejsce)

Rzym:

 1. Università di Roma „Sapienza” (2 miejsca)
 2. Università degli Studi di Roma „Tor Vergata” (4 miejsca, 1 semestr)
 3. Università Campus Bio-Medico di Roma (2 miejsca)

 

Kierunek lekarsko-dentystyczny

 

HISZPANIA (język hiszpański)

Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela (2 miejsca)

 

SŁOWACJA (język słowacki, angielski)

Bratysława: Comenius University (2 miejsca)

 

WŁOCHY (język włoski, angielski) – tylko studenci IV i V roku

Rzym: Università degli Studi di Roma „Tor Vergata” (2 miejsca, 1 semestr)

 

NORWEGIA (język angielski)*

Oslo: University of Oslo (1 miejsce, długość pobytu: 3 miesiące, tylko semestr letni)*

* Dodatkowe wymagania: należy napisać list motywacyjny w języku angielskim.

Zakwalifikowani studenci będą musieli wykonać badanie na MRSA (Gronkowiec złocisty oporny na metycylinę)

 

Kryteria kwalifikacji:

– średnia ocen (ważona) za dotychczasowy okres studiów (nie mniejsza niż 3,25) – maks. 10 pkt.,
– rozmowa kwalifikacyjna w języku obcym (w języku kraju docelowego i/lub języku angielskim; osoby posiadające certyfikat znajomości języka kraju docelowego będą posiadać pierwszeństwo w wyborze uczelni) – maks. 5 pkt.,
– aktywność naukowa (czynny udział w kołach naukowych potwierdzony przez opiekuna koła, czynny udział w konferencjach, opublikowane prace naukowe itp.) – maks. 5 pkt.,
– działalność społeczna – działalność w Radzie Samorządu Studentów Wydziału Lekarskiego UJ CM, w Zarządzie STN lub działalność w IFMSA (1 punkt za każdą aktywność) – maks. 3 pkt.

 

Uwaga! Student Wydziału Lekarskiego może kształcić się w zagranicznych uczelniach w ciągu wszystkich lat studiów przez 2 semestry. W danym roku akademickim przysługuje tylko jeden wyjazd stypendialny. W wyjątkowych przypadkach za zgodą Pełnomocnika Dziekana Wydziału Lekarskiego ds. mobilności studentów i współpracy z jednostkami krajowymi i zagranicznymi czas studiów w zagranicznych instytucjach może być dłuższy (maksymalnie do 4 semestrów).

 

W ramach Programu Erasmus+ studenci są zwolnieni z opłat za studia za granicą i otrzymują dofinansowanie kosztów utrzymania.

We wszystkich uczelniach zajęcia odbywają się w językach ojczystych (o ile nie zaznaczono inaczej) – wymagany poziom znajomości języka w zależności od uczelni: B1, B2 lub C1. Przy kwalifikacji kandydatów na wyjazdy do Słowenii i na Węgry będzie brana pod uwagę znajomość języka angielskiego, do Hiszpanii i Włoch w pierwszej kolejności odpowiednio hiszpański i włoski, następnie angielski. W uczelniach tych organizowane są kursy językowe przed rozpoczęciem zajęć.

 

Rekrutacja na program Erasmus+ Studia odbywa się poprzez system USOSweb. Aby wziąć udział w rekrutacji, należy zalogować się do systemu USOSweb, a następnie wejść w zakładkę Wymiana studencka.

Niezależnie od wypełnienia wniosku w USOSweb należy przesłać skan dokumentacji najpóźniej do 5 lutego 2024 r. w jednym pliku PDF (kolejność: list motywacyjny z podpisem, średnia ocen wydana przez dziekanat, potwierdzenie znajomości języka obcego, inne dokumenty; w tytule wiadomości należy napisać: „ERASMUS+ 2024-25 wniosek”) na adres e-mail:  awilk@cm-uj.krakow.pl (studenci SMO: edyta.stanczykiewicz@uj.edu.pl).

 

Kompletny wniosek powinien zawierać:

 1. list motywacyjny odnośnie odbycia studiów za granicą z informacją o preferowanych uczelniach
  UWAGA! w lewym górnym rogu należy podać dane osobowe: imię i nazwisko, rok i kierunek studiów, adres e-mail w domenie „student.uj.edu.pl”, nr telefonu
 2. zaświadczenie o średniej ocen za dotychczasowy okres studiów (co najmniej 3,25)
 3. zaświadczenie o znajomości języka, w którym prowadzone będą zajęcia za granicą, lub języka angielskiego (wydane przez Jagiellońskie Centrum Językowe lub szkołę językową lub kopia certyfikatu zdanego egzaminu)
  Studenci Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców nie muszą dostarczać zaświadczenia o znajomości języka angielskiego.
 4. potwierdzenie działalności naukowej
 5. potwierdzenie działalności społecznej

 

Termin rejestracji i przesyłania dokumentów: 15 stycznia – 5 lutego 2024 r.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się przez MS Teams w terminie 7-9 lutego 2024 r.

Wyniki rekrutacji: do 14 lutego 2024 r.

Procedura odwoławcza: należy złożyć podanie z uzasadnieniem do 16 lutego 2024 r.

Po ogłoszeniu wyników rekrutacji zakwalifikowani studenci zobowiązani są do niezwłocznego uzupełnienia informacji
w USOSweb (najpóźniej do 16 lutego 2024 r.)

 

Studenci składający podania na wyjazd proszeni są o zapoznanie się ze stronami www uczelni zagranicznych i oferowanym przez nie programem nauczania.

 

Skład komisji rekrutacyjnej:

 • Koordynator Programu Erasmus+ na Wydziale Lekarskim,
 • Prodziekan ds. studenckich,
 • Nauczyciel akademicki.

 

Informacje dla studentów wyjeżdżających w ramach Programu Erasmus+ Studia

Koordynator Programu Erasmus+ na Wydziale Lekarskim:

dr Mateusz Rubinkiewicz
Pełnomocnik Dziekana Wydziału Lekarskiego
ds. mobilności studentów i współpracy z jednostkami krajowymi i zagranicznymi
Dyżury: pn, śr 13.00-15.00

Informacje na temat Programu Erasmus+ można znaleźć na stronach: