Program Erasmus+

Studenci Wydziału Lekarskiego CM UJ mogą uczestniczyć w Programie Erasmus+ Studia, który daje możliwość odbycia części studiów (3-12 miesięcy) w zagranicznej uczelni. Wymiana w ramach Programu Erasmus+ jest okazją do poznania innych form realizacji programu studiów medycznych, a także dla doskonalenia znajomości języka obcego, poznania kultury danego kraju i nawiązania nowych kontaktów. W ramach programu stypendialnego studenci zwolnieni są z opłat za studia za granicą i otrzymują dofinansowanie kosztów utrzymania.

W programie mogą brać udział studenci:

 • III*, IV, V i VI** roku kierunku lekarskiego programu w języku polskim,
 • IV, V i VI** roku kierunku lekarskiego 6-letniego programu w języku angielskim dla absolwentów szkół średnich (MD program for high school graduates),
 • IV roku kierunku lekarskiego dla absolwentów college’ów i uniwersytetów
  (MD program for college/university graduates)
 • III, IV i V** roku kierunku lekarsko-dentystycznego w języku polskim i angielskim

*Wyjazd na III roku studiów kierunku lekarskiego tylko w semestrze letnim po uprzednim wyrażeniu zgody przez Koordynatora Programu Erasmus+ na WL (przed złożeniem aplikacji !)

**Wyjazd na ostatnim roku studiów tylko w semestrze zimowym.

Kryteria kwalifikacji:

 • średnia ocen (ważona) za dotychczasowy okres studiów (nie mniejsza niż 3,25) – maks. 10 pkt.,
  ≥ 3,25 i  < 3,5 – 1 punkt
  ≥ 3,5 i < 3,75 – 2 punkty
  ≥ 3,75 i < 4,0 – 4 punkty
  ≥ 4,0 i < 4,25 – 6 punktów
  ≥ 4,25 i < 4,5 – 8 punktów
  ≥ 4,5 – 10 punktów
 • rozmowa kwalifikacyjna w języku obcym (w języku kraju docelowego i/lub w języku angielskim; osoby posiadające certyfikat znajomości języka kraju docelowego będą posiadać pierwszeństwo w wyborze uczelni) – maks. 5 pkt.,
 • aktywność naukowa (czynny udział w kołach naukowych potwierdzony przez opiekuna koła, czynny udział w konferencjach, opublikowane prace naukowe itp.)- maks. 5 pkt.:
  – udział w kole naukowym – 1 punkt.,
  – autorstwo abstraktu konferencyjnego – 0,5 pkt.,
  – autorstwo artykułu w czasopiśmie bez IF – 1 pkt.,
  – autorstwo artykułu w czasopiśmie posiadającym IF – 2pkt.
 • działalność społeczna – działalność w Radzie Samorządu Studentów Wydziału Lekarskiego UJ CM, w Zarządzie STN lub działalność w IFMSA (1 punkt za każdą aktywność) – maks. 3 pkt.

Uwaga!
Student Wydziału Lekarskiego może kształcić się w zagranicznych uczelniach w ciągu wszystkich lat studiów przez 2 semestry. W danym roku akademickim przysługuje tylko jeden wyjazd stypendialny. W wyjątkowych przypadkach za zgodą Pełnomocnika Dziekana Wydziału Lekarskiego ds. mobilności studentów i współpracy z jednostkami krajowymi i zagranicznymi czas studiów w zagranicznych instytucjach może być dłuższy (maksymalnie do 4 semestrów).
W kwalifikacjach na wymianę Erasmus+ Studia w pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski kandydatów, którzy nie uczestniczyli wcześniej w wymianie.

Erasmus+ Praktyki
Informacje dotyczące praktyk w ramach Programu Erasmus+ dostępne są na stronie: 

https://dmws.uj.edu.pl/wyjezdzajacy-studenci/erasmus-praktyki


Erasmus+ Studia

Wydział Lekarski dysponuje miejscami na wymianę do następujących uniwersytetów (długość pobytu: do wyboru jeden lub dwa semestry – o ile nie zaznaczono inaczej):

Kierunek lekarski

 • AUSTRIA (język niemiecki)
  Graz: Medizinische Universität Graz (2 miejsca)
  Wiedeń: Medizinische Universität Wien (2 miejsca)
 • BELGIA (język flamandzki, angielski)
  Antwerpia: Universiteit Antwerpen (2 miejsca)
 • CHORWACJA (język chorwacki, angielski)
  Split: Sveučilište u Splitu – University of Split (2 miejsca)
 • CZECHY (język czeski, angielski)
  Praga: Univerzita Karlova – Charles University, Third Faculty of Medicine (1 miejsce, 1 semestr)
 • DANIA (język duński – cały program, angielski – tylko ginekologia i pediatria)
  Aarhus: Aarhus Universiteit (1 miejsce; program angielski – długość pobytu 1 semestr)
  *Informacje, m.in. dot. wymagań językowych  http://www.au.dk/en/exchange/admission-to-aarhus-university/preparing-application/
 • FRANCJA (język francuski)
  Bordeaux: Université de Bordeaux (2 miejsca)
  Lille: Université de Lille 2 – Droit et Santé (2 miejsca)
  Strasburg: Université de Strasbourg (2 miejsca)
 • HISZPANIA (język hiszpański)
  Granada: Universidad de Granada (2 miejsca, wyjazd tylko na cały rok akademicki studenci IV-V rok)
  Lleida: Universitat de Lleida (2 miejsca)
  Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela (2 miejsca)
 • NIEMCY (język niemiecki)
  Berlin: Charité Universitätsmedizin Berlin (Freie Universität  – 2 miejsca, do 6 miesięcy)
  Bonn: Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität (2 miejsca)
  Frankfurt n. Menem: Johann Wolfgang Goethe-Universität (2 miejsca)
  Jena: Friedrich Schiller-Universität Jena (1 miejsce)
  Kolonia: Universität zu Köln (2 miejsca)
  Monachium:
  1) Ludwig-Maximilians-Universität (2 miejsca)
  2) Technische Universität München (2 miejsca, do 8 miesięcy)
  Münster: Westfälische Wilhelms-Universität (2 miejsca)
  Würzburg: Julius-Maximilians-Universität Würzburg (2 miejsca)
 • PORTUGALIA (język portugalski)
  Porto: Universidade do Porto – ICBAS (1 miejsce, do 6 miesięcy)
 • SŁOWACJA (język słowacki, angielski)
  Bratysława: Univerzita Komenského – Comenius University (2 miejsca)
 • SŁOWENIA (język słoweński)
  Lublana: Univerza v Ljubljani (1 miejsce)
  Maribor: Univerza v Mariboru (2 miejsca)
 • SZWAJCARIA (język francuski)
  Lozanna: Université de Lausanne (1 miejsce)
  UWAGA: Szwajcaria została wyłączona z programu Erasmus+. Stypendia są przyznawane przez Rząd szwajcarski.
 • WĘGRY (język węgierski, angielski)
  Pécs: University of Pécs (2 miejsca)
 • WŁOCHY (język włoski)
  Cagliari: Università degli Studi di Cagliari (2 miejsca)
  Florencja: Università degli Studi di Firenze (1 miejsce, do 5 miesięcy)
  Padwa: Università degli Studi di Padova (1 miejsce)
  Pawia: Università degli Studi di Pavia (1 miejsce)
  Rzym:
  1. Università degli Studi di Roma „Tor Vergata” (4 miejsca, do 5 miesięcy)
  2. Università Campus Bio-Medico di Roma (2 miejsca)
  3. Università degli Studi di Roma „Sapienza” (2 miejsca)

 

Kierunek lekarsko-dentystyczny

 • HISZPANIA (język hiszpański)
  Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela (2 miejsca)
 • SŁOWACJA (język słowacki, angielski)
  Bratysława: Univerzita Komenského – Comenius University (2 miejsca)
 • WŁOCHY (język włoski)
  Rzym: Università degli Studi di Roma „Tor Vergata” (2 miejsca, do 6 miesięcy)
 • NORWEGIA (język angielski)
  Oslo: University of Oslo (2 miejsca, długość pobytu: 3 miesiące, tylko semestr letni)
  * Dodatkowe wymagania: należy napisać list motywacyjny w języku angielskim.
  Zakwalifikowani studenci będą musieli wykonać badanie na MRSA (Gronkowiec złocisty oporny na metycylinę)

W wymianie mogą wziąć udział studenci III, IV, V i VI roku kierunku lekarskiego programu w języku polskim, V roku kierunku lekarskiego 6-letniego programu w języku angielskim oraz III, IV i V roku lekarsko-dentystycznego w języku polskim.

W ramach Programu Erasmus+ studenci zwolnieni są z opłat za studia za granicą i otrzymują dofinansowanie kosztów utrzymania.

We wszystkich uczelniach zajęcia odbywają się w językach ojczystych (o ile nie zaznaczono inaczej) – wymagany poziom znajomości języka w zależności od uczelni: B1, B2 (Francja, Niemcy) lub C1 (Lozanna, Aarhus). Przy kwalifikacji kandydatów na wyjazdy do Belgii, Portugalii, Słowenii i na Węgry będzie brana pod uwagę znajomość języka angielskiego, do Hiszpanii i Włoch w pierwszej kolejności odpowiednio hiszpański i włoski, następnie angielski. W uczelniach tych organizowane są kursy językowe przed rozpoczęciem zajęć.


Program Erasmus+ Studia 2021/2022

– studenci III, IV i V roku kierunku lekarskiego programu w języku polskim,
IV i V roku kierunku lekarskiego 6-letniego programu w języku angielskim
(MD-Medical doctor program for high school graduates)
oraz III i IV roku kierunku lekarsko-dentystycznego

W ramach Programu Erasmus+ Wydział Lekarski dysponuje miejscami na wymianę studencką w roku akademickim 2021/2022 do niżej wymienionych uniwersytetów (długość pobytu: do wyboru jeden lub dwa semestry – o ile nie zaznaczono inaczej):

Kierunek lekarski

AUSTRIA (język niemiecki)

Graz: Medizinische Universität Graz (2 miejsca)

Wiedeń: Medizinische Universität Wien (2 miejsca)

 

BELGIA (język flamandzki, angielski-wybrane kursy)

Antwerpia: Universiteit Antwerpen (2 miejsca)

 

CHORWACJA (język chorwacki, angielski)

Split: University of Split (2 miejsca, 1 semestr)

 

CZECHY (język czeski, angielski)

Praga: Charles University, Third Faculty of Medicine (1 miejsce, 1 semestr)

 

DANIA (język duński- cały program, angielski- tylko ginekologia i pediatria)

Aarhus: Aarhus Universiteit (1 miejsce, program angielski -1 semestr)*

 

FRANCJA (język francuski)

Bordeaux: Université de Bordeaux (2 miejsca)

Lille: Université Lille 2 – Droit et Santé (2 miejsca)

Strasburg: Université de Strasbourg (2 miejsca)

 

HISZPANIA (język hiszpański)

Granada: Universidad de Granada (2 miejsca, wyjazd tylko na cały rok akademicki studenci IV-V roku)

Lleida: Universitat de Lleida (2 miejsca)

Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela (2 miejsca)

 

NIEMCY (język niemiecki)

Berlin: Charité Universitätsmedizin Berlin (Freie Universität  – 2 miejsca, 1 semestr)

Bonn: Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität (2 miejsca)

Frankfurt n. Menem: Johann Wolfgang Goethe-Universität
(2 miejsca)

Jena: Friedrich Schiller-Universität Jena (1 miejsce)

Kolonia: Universität zu Köln (2 miejsca)

Monachium:

 1. Ludwig-Maximilians-Universität (2 miejsca)
 2. Technische Universität München (2 miejsca, do 8 miesięcy)

Münster: Westfälische Wilhelms-Universität (2 miejsca)

Würzburg: Julius-Maximilians-Universität Würzburg (2 miejsca)

 

PORTUGALIA (język portugalski)

Porto: Universidade do Porto – ICBAS (1 miejsce, 1 semestr)

 

SŁOWACJA (język słowacki, angielski)

Bratysława: Comenius University (2 miejsca)

 

SŁOWENIA (język słoweński)
Lublana: Univerza v Ljubljani (1 miejsce)

Maribor: Univerza v Mariboru (2 miejsca)

 

SZWAJCARIA (język francuski)

Lozanna: Université de Lausanne (1 miejsce)

 

WĘGRY (język węgierski, angielski)

Pécs: University of Pécs (2 miejsca)

 

WŁOCHY (język włoski)

Cagliari: Università degli Studi di Cagliari (2 miejsca)

Florencja: Università degli Studi di Firenze (1 miejsce, 1 semestr)

Padwa: Università degli Studi di Padova (1 miejsce)

Pawia: Università degli Studi di Pavia (1 miejsce)

Rzym:

 1. Università degli Studi di Roma „Tor Vergata” (4 miejsca, 1 semestr)
 2. Università Campus Bio-Medico di Roma (2 miejsca)
 3. Università di Roma „Sapienza” (2 miejsca)

 

Kierunek lekarsko-dentystyczny

HISZPANIA (język hiszpański)

Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela (2 miejsca)

 

SŁOWACJA (język słowacki, angielski)

Bratysława: Comenius University (2 miejsca)

 

WŁOCHY (język włoski, angielski) – tylko studenci IV i V roku

Rzym: Università degli Studi di Roma „Tor Vergata” (2 miejsca, 1 semestr)

 

NORWEGIA (język angielski)

Oslo: University of Oslo (2 miejsca, długość pobytu: 3 miesiące, tylko semestr letni)**

 

* Informacje, m.in. dot. wymagań językowych http://www.au.dk/en/exchange/admission-to-aarhus-university/preparing-application/ 

**Dodatkowe wymagania: należy napisać list motywacyjny w języku angielskim.

Zakwalifikowani studenci będą musieli wykonać badanie na MRSA (Gronkowiec złocisty oporny na metycylinę)

 

Kryteria kwalifikacji:

– średnia ocen (ważona) za dotychczasowy okres studiów (nie mniejsza niż 3,25) – maks. 10 pkt.,
– rozmowa kwalifikacyjna w języku obcym (w języku kraju docelowego i/lub języku angielskim; osoby posiadające certyfikat znajomości języka kraju docelowego będą posiadać pierwszeństwo w wyborze uczelni) – maks. 5 pkt.,
– aktywność naukowa (czynny udział w kołach naukowych potwierdzony przez opiekuna koła, czynny udział w konferencjach, opublikowane prace naukowe itp.) – maks. 5 pkt.,
– działalność społeczna – działalność w Radzie Samorządu Studentów Wydziału Lekarskiego UJ CM,
w Zarządzie STN lub działalność w IFMSA (1 punkt za każdą aktywność) – maks. 3 pkt.

 

Uwaga! Student Wydziału Lekarskiego może kształcić się w zagranicznych uczelniach w ciągu wszystkich lat studiów przez 2 semestry. W danym roku akademickim przysługuje tylko jeden wyjazd stypendialny. W wyjątkowych przypadkach za zgodą Pełnomocnika Dziekana Wydziału Lekarskiego ds. mobilności studentów i współpracy z jednostkami krajowymi i zagranicznymi czas studiów w zagranicznych instytucjach może być dłuższy (maksymalnie do 4 semestrów).

 

W ramach Programu Erasmus+ studenci są zwolnieni z opłat za studia za granicą i otrzymują dofinansowanie kosztów utrzymania.

We wszystkich uczelniach zajęcia odbywają się w językach ojczystych (o ile nie zaznaczono inaczej) – wymagany poziom znajomości języka w zależności od uczelni: B1, B2 lub C1. Przy kwalifikacji kandydatów na wyjazdy do Belgii, Portugalii, Słowenii i na Węgry będzie brana pod uwagę znajomość języka angielskiego, do Hiszpanii i Włoch w pierwszej kolejności odpowiednio hiszpański i włoski, następnie angielski. W uczelniach tych organizowane są kursy językowe przed rozpoczęciem zajęć.

 

Rekrutacja na program Erasmus+ Studia odbywa się poprzez system USOSweb. Aby wziąć udział w rekrutacji, należy zalogować się do systemu USOSweb, a następnie wejść w zakładkę Wymiana studencka.

 

Kompletny wniosek powinien zawierać:

 1. list motywacyjny odnośnie odbycia studiów za granicą z informacją o preferowanych uczelniach
  UWAGA! w lewym górnym rogu należy podać dane osobowe: imię i nazwisko, rok i kierunek studiów, adres e-mail w domenie „student.uj.edu.pl” (dodatkowo można podać także inny adres
  e-mail), nr telefonu
 2. zaświadczenie o średniej ocen za dotychczasowy okres studiów (co najmniej 3,25)
 3. zaświadczenie o znajomości języka, w którym prowadzone będą zajęcia za granicą, lub języka angielskiego (wydane przez Jagiellońskie Centrum Językowe lub szkołę językową lub kopia certyfikatu zdanego egzaminu)
  Studenci Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców nie muszą dostarczać zaświadczenia o znajomości języka angielskiego.
 4. potwierdzenie działalności naukowej
 5. potwierdzenie działalności społecznej

Niezależnie od wypełnienia wniosku w USOSweb należy przesłać skan dokumentacji najpóźniej do 28 stycznia 2021 r. (czwartek) w jednym pliku PDF (kolejność: list motywacyjny z podpisem, średnia ocen, potwierdzenie znajomości języka obcego, inne; w tytule wiadomości należy napisać: „ERASMUS+ 2021-22 wniosek”) na adres e-mail: awilk@cm-uj.krakow.pl (studenci SMO: estanczy@cm-uj.krakow.pl).

 

Termin rejestracji i przesyłania dokumentów: 4 stycznia – 28 stycznia 2021 r.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się przez MS Teams w terminie 3-9 lutego 2021 r.

Wyniki rekrutacji: do 15 lutego 2021 r.

Procedura odwoławcza: należy złożyć podanie z uzasadnieniem do 19 lutego 2021 r.

Po ogłoszeniu wyników rekrutacji zakwalifikowani studenci zobowiązani są do niezwłocznego uzupełnienia informacji w USOSweb (najpóźniej do 19 lutego 2021 r.)

 

Studenci składający podania na wyjazd proszeni są o zapoznanie się ze stronami www uczelni zagranicznych i oferowanym przez nie programem nauczania.

 

Skład komisji rekrutacyjnej:

 • Koordynator Programu Erasmus+ na Wydziale Lekarskim,
 • Prodziekan ds. studenckich,
 • Nauczyciel akademicki.

 

Informacje dla studentów wyjeżdżających w ramach Programu Erasmus+ Studia

Koordynator Programu Erasmus+ na Wydziale Lekarskim:

dr Mateusz Rubinkiewicz
Pełnomocnik Dziekana Wydziału Lekarskiego
ds. mobilności studentów i współpracy z jednostkami krajowymi i zagranicznymi
Dyżury: pn, śr 13.00-15.00

Informacje na temat Programu Erasmus+ można znaleźć na stronach:

Wielkość fontu
Kontrast