Program Erasmus+

Studenci Wydziału Lekarskiego CM UJ mogą uczestniczyć w Programie Erasmus+ Studia, który daje możliwość odbycia części studiów (3-12 miesięcy) w zagranicznej uczelni. Wymiana w ramach Programu Erasmus+ jest okazją do poznania innych form realizacji programu studiów medycznych, a także dla doskonalenia znajomości języka obcego, poznania kultury danego kraju i nawiązania nowych kontaktów. W ramach programu stypendialnego studenci zwolnieni są z opłat za studia za granicą i otrzymują dofinansowanie kosztów utrzymania.

W programie mogą brać udział studenci:

 • III, IV, V i VI roku kierunku lekarskiego programu w języku polskim,
 • IV, V i VI roku kierunku lekarskiego 6-letniego programu w języku angielskim dla absolwentów szkół średnich (MD program for high school graduates),
 • IV roku kierunku lekarskiego dla absolwentów college’ów i uniwersytetów
  (MD program for college/university graduates)
 • III, IV i V roku kierunku lekarsko-dentystycznego w języku polskim i angielskim

Wyjazd na ostatnim roku studiów tylko w semestrze zimowym.

Wyjazd na III roku studiów kierunku lekarskiego tylko w semestrze letnim.

Kryteria kwalifikacji:

 • średnia ocen (ważona) za dotychczasowy okres studiów (nie mniejsza niż 3,25) – maks. 10 pkt.,
  ≥ 3,25 i  < 3,5 – 1 punkt
  ≥ 3,5 i < 3,75 – 2 punkty
  ≥ 3,75 i < 4,0 – 4 punkty
  ≥ 4,0 i < 4,25 – 6 punktów
  ≥ 4,25 i < 4,5 – 8 punktów
  ≥ 4,5 – 10 punktów
 • rozmowa kwalifikacyjna w języku obcym (w języku kraju docelowego i/lub w języku angielskim) – maks. 5 pkt.,
 • aktywność naukowa (czynny udział w kołach naukowych potwierdzony przez opiekuna koła, czynny udział w konferencjach, opublikowane prace naukowe itp.)- maks. 5 pkt.,
 • działalność społeczna – opinia Rady Samorządu Studentów Wydziału Lekarskiego UJ CM lub działalność w IFMSA – maks. 3 pkt.

Uwaga!
Student Wydziału Lekarskiego może kształcić się w zagranicznych uczelniach w ciągu wszystkich lat studiów przez 2 semestry. W danym roku akademickim przysługuje tylko jeden wyjazd stypendialny. W wyjątkowych przypadkach za zgodą Pełnomocnika Dziekana Wydziału Lekarskiego ds. mobilności studentów i współpracy z jednostkami krajowymi i zagranicznymi czas studiów w zagranicznych instytucjach może być dłuższy (maksymalnie do 4 semestrów).
W kwalifikacjach na wymianę Erasmus+ Studia w pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski kandydatów, którzy nie uczestniczyli wcześniej w wymianie.

Erasmus+ Praktyki
Informacje dotyczące praktyk w ramach Programu Erasmus+ dostępne są na stronie: 

https://dmws.uj.edu.pl/wyjezdzajacy-studenci/erasmus-praktyki


Erasmus+ Studia

Wydział Lekarski dysponuje miejscami na wymianę do następujących uniwersytetów (długość pobytu: do wyboru jeden lub dwa semestry – o ile nie zaznaczono inaczej):

Kierunek lekarski

 • AUSTRIA (język niemiecki)
  Graz: Medizinische Universität Graz (2 miejsca)
  Wiedeń: Medizinische Universität Wien (2 miejsca)
 • BELGIA (język flamandzki, angielski)
  Antwerpia: Universiteit Antwerpen (2 miejsca)
 • CHORWACJA (język chorwacki, angielski)
  Split: Sveučilište u Splitu – University of Split (2 miejsca)
 • CZECHY (język czeski, angielski)
  Praga: Univerzita Karlova – Charles University, Third Faculty of Medicine (1 miejsce, 1 semestr)
 • DANIA (język duński – cały program, angielski – tylko ginekologia i pediatria)
  Aarhus: Aarhus Universiteit (1 miejsce; program angielski – długość pobytu 1 semestr)
  *Informacje, m.in. dot. wymagań językowych  http://www.au.dk/en/exchange/admission-to-aarhus-university/preparing-application/
 • FRANCJA (język francuski)
  Bordeaux: Université de Bordeaux (2 miejsca)
  Lille: Université de Lille 2 – Droit et Santé (2 miejsca)
  Strasburg: Université de Strasbourg (2 miejsca)
 • HISZPANIA (język hiszpański)
  Granada: Universidad de Granada (2 miejsca, wyjazd tylko na cały rok akademicki studenci IV-V rok)
  Lleida: Universitat de Lleida (2 miejsca)
  Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela (2 miejsca)
 • NIEMCY (język niemiecki)
  Berlin: Charité Universitätsmedizin Berlin (Freie Universität  – 2 miejsca, do 6 miesięcy)
  Bonn: Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität (2 miejsca)
  Frankfurt n. Menem: Johann Wolfgang Goethe-Universität (2 miejsca)
  Jena: Friedrich Schiller-Universität Jena (1 miejsce)
  Kolonia: Universität zu Köln (2 miejsca)
  Monachium:
  1) Ludwig-Maximilians-Universität (2 miejsca)
  2) Technische Universität München (2 miejsca, do 8 miesięcy)
  Münster: Westfälische Wilhelms-Universität (2 miejsca)
  Würzburg: Julius-Maximilians-Universität Würzburg (2 miejsca)
 • PORTUGALIA (język portugalski)
  Porto: Universidade do Porto – ICBAS (1 miejsce, do 6 miesięcy)
 • SŁOWACJA (język słowacki, angielski)
  Bratysława: Univerzita Komenského – Comenius University (2 miejsca)
 • SŁOWENIA (język słoweński)
  Lublana: Univerza v Ljubljani (1 miejsce)
  Maribor: Univerza v Mariboru (2 miejsca)
 • SZWAJCARIA (język francuski)
  Lozanna: Université de Lausanne (1 miejsce)
  UWAGA: Szwajcaria została wyłączona z programu Erasmus+. Stypendia są przyznawane przez Rząd szwajcarski.
 • WĘGRY (język węgierski, angielski)
  Pécs: University of Pécs (2 miejsca)
 • WŁOCHY (język włoski)
  Cagliari: Università degli Studi di Cagliari (2 miejsca)
  Florencja: Università degli Studi di Firenze (1 miejsce, do 5 miesięcy)
  Padwa: Università degli Studi di Padova (1 miejsce)
  Pawia: Università degli Studi di Pavia (1 miejsce)
  Rzym:
  1. Università degli Studi di Roma „Tor Vergata” (4 miejsca, do 5 miesięcy)
  2. Università Campus Bio-Medico di Roma (2 miejsca)
  3. Università degli Studi di Roma „Sapienza” (2 miejsca)

 

Kierunek lekarsko-dentystyczny

 • HISZPANIA (język hiszpański)
  Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela (2 miejsca)
 • SŁOWACJA (język słowacki, angielski)
  Bratysława: Univerzita Komenského – Comenius University (2 miejsca)
 • WŁOCHY (język włoski)
  Rzym: Università degli Studi di Roma „Tor Vergata” (2 miejsca, do 6 miesięcy)
 • NORWEGIA (język angielski)
  Oslo: University of Oslo (2 miejsca, długość pobytu: 3 miesiące, tylko semestr letni)
  * Dodatkowe wymagania: należy napisać list motywacyjny w języku angielskim.
  Zakwalifikowani studenci będą musieli wykonać badanie na MRSA (Gronkowiec złocisty oporny na metycylinę)

W wymianie mogą wziąć udział studenci III, IV, V i VI roku kierunku lekarskiego programu w języku polskim, V roku kierunku lekarskiego 6-letniego programu w języku angielskim oraz III, IV i V roku lekarsko-dentystycznego w języku polskim.

W ramach Programu Erasmus+ studenci zwolnieni są z opłat za studia za granicą i otrzymują dofinansowanie kosztów utrzymania.

We wszystkich uczelniach zajęcia odbywają się w językach ojczystych (o ile nie zaznaczono inaczej) – wymagany poziom znajomości języka w zależności od uczelni: B1, B2 lub C1 (Lozanna, Aarhus). Przy kwalifikacji kandydatów na wyjazdy do Belgii, Portugalii, Słowenii i na Węgry będzie brana pod uwagę znajomość języka angielskiego, do Hiszpanii i Włoch w pierwszej kolejności odpowiednio hiszpański i włoski, następnie angielski. W uczelniach tych organizowane są kursy językowe przed rozpoczęciem zajęć.


Program Erasmus+ 2019/2020

– studenci II, III, IV i V roku kierunku lekarskiego programu w języku polskim,
III, IV i V roku kierunku lekarskiego 6-letniego programu w języku angielskim
(MD-Medical doctor program for high school graduates),
III rok kierunku lekarskiego dla absolwentów college’ów i uniwersytetów
(MD program for college/university graduates)
oraz II, III i IV roku kierunku lekarsko-dentystycznego

 

W ramach Programu Erasmus+ Wydział Lekarski dysponuje miejscami na wymianę studencką w roku akademickim 2020/2021 do niżej wymienionych uniwersytetów (długość pobytu: do wyboru jeden lub dwa semestry – o ile nie zaznaczono inaczej).

Kierunek lekarski

AUSTRIA (język niemiecki)

Graz: Medizinische Universität Graz (2 miejsca)

Wiedeń: Medizinische Universität Wien (2 miejsca)

 

BELGIA (język flamandzki, angielski-wybrane kursy)

Antwerpia: Universiteit Antwerpen (2 miejsca)

 

CHORWACJA (język chorwacki, angielski)

Split: University of Split (2 miejsca, 1 semestr)

 

CZECHY (język czeski, angielski)

Praga: Charles University, Third Faculty of Medicine (1 miejsce, 1 semestr)

 

DANIA (język duński- cały program, angielski- tylko ginekologia i pediatria)

Aarhus: Aarhus Universiteit (1 miejsce, program angielski -1 semestr)*

 

FRANCJA (język francuski)

Bordeaux: Université de Bordeaux (2 miejsca)

Lille: Université Lille 2 – Droit et Santé (2 miejsca)

Strasburg: Université de Strasbourg (2 miejsca)

 

HISZPANIA (język hiszpański)

Granada: Universidad de Granada (2 miejsca, wyjazd tylko na cały rok akademicki studenci III-V roku)

Lleida: Universitat de Lleida (2 miejsca)

Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela (2 miejsca)

 

NIEMCY (język niemiecki)

Berlin: Charité Universitätsmedizin Berlin (Freie Universität  – 2 miejsca, 1 semestr)

Bonn: Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität (2 miejsca)

Frankfurt n. Menem: Johann Wolfgang Goethe-Universität
(2 miejsca)

Jena: Friedrich Schiller-Universität Jena (1 miejsce)

Kolonia: Universität zu Köln (2 miejsca)

Monachium:

 1. Ludwig-Maximilians-Universität (2 miejsca)
 2. Technische Universität München (2 miejsca, do 8 miesięcy)

Münster: Westfälische Wilhelms-Universität (2 miejsca)

Würzburg: Julius-Maximilians-Universität Würzburg (2 miejsca)

 

PORTUGALIA (język portugalski)

Porto: Universidade do Porto – ICBAS (1 miejsce, 1 semestr)

 

SŁOWACJA (język słowacki, angielski)

Bratysława: Comenius University (2 miejsca)

 

SŁOWENIA (język słoweński)
Lublana: Univerza v Ljubljani (1 miejsce)

Maribor: Univerza v Mariboru (2 miejsca)

 

SZWAJCARIA (język francuski)

Lozanna: Université de Lausanne (1 miejsce)

 

WĘGRY (język węgierski, angielski)

Pécs: University of Pécs (2 miejsca)

 

WŁOCHY (język włoski)

Cagliari: Università degli Studi di Cagliari (2 miejsca)

Florencja: Università degli Studi di Firenze (1 miejsce, 1 semestr)

Padwa: Università degli Studi di Padova (1 miejsce)

Pawia: Università degli Studi di Pavia (1 miejsce)

Rzym:

 1. Università degli Studi di Roma „Tor Vergata” (4 miejsca,1 semestr)
 2. Università Campus Bio-Medico di Roma (2 miejsca)
 3. Università di Roma „Sapienza” (2 miejsca)

 

Kierunek lekarsko-dentystyczny

 

HISZPANIA (język hiszpański)

Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela (2 miejsca)

 

SŁOWACJA (język słowacki, angielski)

Bratysława: Comenius University (2 miejsca)

 

WŁOCHY (język włoski, angielski) – tylko studenci IV i V roku

Rzym: Università degli Studi di Roma „Tor Vergata” (2 miejsca, 1 semestr)

 

NORWEGIA (język angielski)**

Oslo: University of Oslo (2 miejsca, długość pobytu: 3 miesiące, tylko semestr letni)

 

* Informacje, m.in. dot. wymagań językowych http://www.au.dk/en/exchange/admission-to-aarhus-university/preparing-application/ 

**Dodatkowe wymagania: należy napisać list motywacyjny w języku angielskim.

Zakwalifikowani studenci będą musieli wykonać badanie na MRSA (Gronkowiec złocisty oporny na metycylinę)

 

W wymianie mogą brać udział studenci III*, IV, V i VI** roku kierunku lekarskiego programu w języku polskim, IV, V i VI** roku kierunku lekarskiego 6-letniego programu w języku angielskim dla absolwentów szkół średnich w języku angielskim (MD program for high school graduates), IV roku kierunku lekarskiego dla absolwentów college’ów i uniwersytetów (MD program for college/university graduates) oraz III, IV i V** roku lekarsko-dentystycznego w języku polskim i angielskim.

*III rok kierunku lekarskiego wyjazd tylko w semestrze letnim
**VI rok kierunku lekarskiego i V rok kierunku lekarsko-dentystycznego wyjazd tylko w semestrze zimowym

 

Kryteria kwalifikacji:

– średnia ocen (ważona) za dotychczasowy okres studiów (nie mniejsza niż 3,25) – maks. 10 pkt.,
– rozmowa kwalifikacyjna w języku obcym (kraju docelowego i/lub języku angielskim) – maks. 5 pkt.,
– aktywność naukowa (czynny udział w kołach naukowych potwierdzony przez opiekuna koła, czynny udział
w konferencjach, opublikowane prace naukowe itp.) – maks. 5 pkt.,

– działalność społeczna – opinia Rady Samorządu Studentów Wydziału Lekarskiego UJ CM lub działalność w IFMSA – maks. 3 pkt.

Uwaga! Student Wydziału Lekarskiego może kształcić się w zagranicznych uczelniach w ciągu wszystkich lat studiów przez 2 semestry. W danym roku akademickim przysługuje tylko jeden wyjazd stypendialny. W wyjątkowych przypadkach za zgodą Pełnomocnika Dziekana Wydziału Lekarskiego ds. mobilności studentów i współpracy z jednostkami krajowymi i zagranicznymi czas studiów w zagranicznych instytucjach może być dłuższy (maksymalnie do 4 semestrów).

 

Rekrutacja na program Erasmus+ Studia odbywa się poprzez system USOSweb. Aby wziąć udział w rekrutacji, należy zalogować się do systemu USOSweb, a następnie wejść w zakładkę Wymiana studencka.

Niezależnie od wypełnienia wniosku w USOSweb należy złożyć dokumentację w formie papierowej.

Termin rejestracji i składania dokumentów: 1 stycznia – 31 stycznia 2020 r.

 

Kompletny wniosek powinien zawierać:

 1. list motywacyjny odnośnie odbycia studiów za granicą (z informacją o preferowanych uczelniach)
 2. zaświadczenie o średniej ocen za dotychczasowy okres studiów (co najmniej 3,25),
 3. zaświadczenie o znajomości języka, w którym prowadzone będą zajęcia za granicą, lub języka angielskiego (wydane przez Jagiellońskie Centrum Językowe lub szkołę językową lub kopia certyfikatu zdanego egzaminu) Studenci Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców nie muszą dostarczać zaświadczenia o znajomości języka angielskiego.
 4. potwierdzenie aktywnej działalności w kołach naukowych
 5. potwierdzenie działalności społecznej

Proszę nie składać dokumentów w tekturowych teczkach!

Kompletne wnioski należy złożyć do dnia 31 stycznia 2020 r. w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego – pokój nr 6, studenci Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców – pokój nr 2.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w terminie 4-10 lutego 2020 r.

Wyniki rekrutacji: do 14 lutego 2020 r.

Procedura odwoławcza: należy złożyć podanie z uzasadnieniem do 18 lutego 2020 r.

Po ogłoszeniu wyników rekrutacji zakwalifikowani studenci zobowiązani są do niezwłocznego uzupełnienia informacji w USOSweb (najpóźniej do 19 lutego 2020 r.)

 

Studenci składający podania na wyjazd proszeni są o zapoznanie się ze stronami www uczelni zagranicznych i oferowanym przez nie programem nauczania.

Terminy rozmów kwalifikacyjnych 2020 

Skład komisji rekrutacyjnej:

 • Koordynator Programu Erasmus+ na Wydziale Lekarskim,
 • Prodziekan ds. studenckich,
 • Nauczyciel akademicki.

 

Informacje dla studentów wyjeżdżających w ramach Programu Erasmus+ Studia

Koordynator Programu Erasmus+ na Wydziale Lekarskim:

dr hab. Grzegorz Gajos, prof. UJ
Pełnomocnik Dziekana Wydziału Lekarskiego
ds. mobilności studentów i współpracy z jednostkami krajowymi i zagranicznymi
Dyżury: pn, śr 13.00-15.00

Informacje na temat Programu Erasmus+ można znaleźć na stronach:

Wielkość fontu
Kontrast