Stopień I rok III

Repetytorium licencjackie


Kliniczny zarys chorób – postępowanie dietetyczne


Dietetyka kliniczna w pediatrii


Język angielski 3/3


Poradnictwo żywieniowe


Farmakologia i farmakoterapia żywieniowa oraz interakcja leków z żywnością 2/2


Informacja naukowa


Kwalifikowana pierwsza pomoc


Prewencja wtórna chorób cywilizacyjnych


Prawo i ekonomika w ochronie zdrowia


Statystyka


Podstawy prawa własności intelektualnej