Posiedzenie Rady Wydziału Lekarskiego – 21 maja 2020 r.

Termin: 21 maja 2020 r.

CZĘŚĆ OTWARTA

  1. Informacje Dziekana dotyczące bieżących spraw organizacyjnych
    https://youtu.be/dAqh67cXSHo

  2. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Dyscypliny Nauki medyczne prof. dr hab. Rafała Olszaneckiego
    https://youtu.be/8lLU0b7FecA?t=3

  3. Wystąpienie prof. dr hab. Janusza Marcinkiewicza dot. proponowanych kryteriów do zatrudnienia na stanowisku profesora uczelni
    https://youtu.be/ivkgUKYCavU

prof. dr hab. Maciej Małecki
Dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM