Rok III

Chirurgia 1/4 – chirurgia


Chirurgia 1/4 – Anatomia


Chirurgia 1/4 – Patologia


Chirurgia 1/4 – Biochemia


Chirurgia 1/4 – Chirurgia dziecięca


Chirurgia 1/4 – Torakochirurgia


Chirurgia 1/4 – Laboratoryjne nauczanie umiejętności chirurgicznych


Choroby wewnętrzne 1/4 – Propedeutyka chorób wewnętrznych


Choroby wewnętrzne 1/4 – Kardiologia


Choroby wewnętrzne 1/4 – Gastroenterologia


Choroby wewnętrzne 1/4 – Reumatologia


Dermatologia i wenerologia


Dermatologia i wenerologia – Patologia


Dermatologia i wenerologia – Histologia


Diagnostyka laboratoryjna 2/2


Epidemiologia i zdrowie publiczne


Farmakologia 2/2


Ginekologia i położnictwo 1/4


Język angielski 2/3


Laboratoryjne nauczanie umiejętności klinicznych 2/4


Pediatria 1/4


Pediatria 1/4 – Patologia (zajęcia zintegrowane)

 


Psychologia lekarska 2/2


Radiologia


 

FAKULTETY


Aktywność ruchowa promocją zdrowia


Psychologia ludzkich zachowań. Dlaczego zachowujemy się w określony sposób


Dylematy etyczne w praktyce medycznej


Środowiskowe i żywieniowe uwarunkowania zdrowia


Nowe nieinwazyjne metody diagnostyczne stosowane w chorobie niedokrwiennej mięśnia serca


Komórki macierzyste: właściwości technologie, zastosowanie w terapii


Podstawy medycyny regeneracyjnej


Kontrola zakażeń szpitalnych w zakresie różnorodnych praktyk zawodowych i ocena ich wyników


Geny wrażliwe na dietę – kurs e-learningowy


Lek rośliny


Kontakt terapeutyczny z pacjentem


Biomarkery w chorobach układu krążenia


Suicydologia


Bezpieczeństwo pacjenta w trakcie realizacji procedur diagnostycznych i leczniczych