Praktyki wakacyjne

O wyjazd na praktykę wakacyjną mogą starać się studenci III, IV i V roku kierunku lekarskiego.
Istnieje możliwość wyjazdu do następujących ośrodków:

  • Archangielsk (Rosja)*
  • Grodno (Białoruś)*
  • Lwów (Ukraina; 10 miejsc)
  • Greifswald (Niemcy, 10 miejsc)

* Liczba miejsc ustalana co roku

Koszty pobytu pokrywa strona przyjmująca, koszty przejazdu – strona wysyłająca (studenci otrzymują zwrot kosztów przejazdu do wysokości ceny najtańszego połączenia lub ryczałt na pokrycie kosztów podróży; kieszonkowe do Greifswaldu wypłaca strona wysyłająca).

UWAGA! Osoby starające się o wyjazd na praktykę do Archangielska powinny posiadać paszport ważny co najmniej 180 dni, licząc od daty zakończenia terminu ważności wizy na wjazd do Rosji. Po zakwalifikowaniu na wyjazd należy niezwłocznie dostarczyć kopię paszportu.

Uwaga!
Wszyscy studenci zobowiązani są do odbycia praktyk programowych. Jeśli praktyki programowe nie zostaną zrealizowane za granicą (nie zawsze jest to możliwe), muszą być uzupełnione w Polsce.


OGŁOSZENIA:

W roku 2021 wymiana wakacyjna jest zawieszona.

 

Praktyki wakacyjne 2019 dla studentów III, IV i V roku kierunku lekarskiego

Dziekanat Wydziału Lekarskiego ogłasza na zagraniczne kliniczne praktyki wakacyjne dla studentów  III, IV i V roku kierunku lekarskiego.

Istnieje możliwość wyjazdu do:

  • Archangielska (Rosja; 6 miejsc, 2-27 września)
  • Grodna (Białoruś; 5 miejsc, 1-26 lipca)
  • Greifswaldu (Niemcy; 3 miejsca, 5-30 sierpnia)
  • Lwowa (Ukraina; 10 miejsc, 3 tygodnie: 5-26 sierpnia)

O praktyki mogą się starać studenci z wysoką średnią ocen z ostatnich dwóch lat studiów (co najmniej 3,5), poświadczoną przez dziekanat. Dobrze widziana jest praca w kołach naukowych potwierdzona przez opiekuna koła. Wymagana jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego, do Niemiec – języka niemieckiego lub angielskiego. Do dokumentów należy dołączyć zaświadczenie o znajomości języka.

W podaniu powinny być zawarte następujące informacje: rok studiów, dokładny adres, adres e-mail, numer telefonu oraz rodzaj praktyki (oddział), jaką student chce odbyć za granicą.

Osoby zakwalifikowane otrzymują ryczałt na pokrycie kosztów przejazdu na praktykę. Strona przyjmująca zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie lub kieszonkowe (w przypadku wymiany z Greifswaldem kieszonkowe wypłacane jest przez stronę wysyłającą).

Uwaga! Wszyscy studenci zobowiązani są do odbycia praktyk programowych. Jeśli praktyki programowe nie zostaną zrealizowane za granicą (nie zawsze jest to możliwe), muszą być uzupełnione w Polsce.

UWAGA! Osoby starające się o wyjazd na praktykę do Archangielska powinny posiadać paszport ważny minimum 6 miesięcy po planowanej dacie opuszczenia Federacji Rosyjskiej.

Osoby zakwalifikowane do Archangielska i Grodna proszone są o dostarczenie wyraźnej kopii paszportów (strona ze zdjęciem) do 31 maja 2019 r.

Osoby zakwalifikowane do Lwowa proszone są o dostarczenie do dziekanatu (pokój nr 6) wyraźnej kopii paszportu (strona ze zdjęciem) do dnia 5 czerwca 2019 r.

Zakwalifikowani studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami o krajach zawartymi na stronie   https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych oraz stosowanie się do zaleceń podawanych przez MSZ.

 

ORLEAN 2019 – praktyki wakacyjne

Dziekanat Wydziału Lekarskiego informuje, że istnieje możliwość odbycia miesięcznej letniej praktyki w Centre Hospitalier Régional d’Orléans przez studenta V roku znającego dobrze język francuski (1 miejsce).

Praktyka odbywa się tylko na jednym oddziale, ale kandydaci proszeni są o podanie co najmniej dwóch propozycji.

Terminy praktyki: lipiec lub sierpień 2019 r. (cały miesiąc).

Strona francuska oferuje zakwaterowanie i wyżywienie. We własnym zakresie należy pokryć koszty przejazdu oraz ubezpieczenia.

Podania należy składać w dziekanacie (pok. 6) do dnia 13 maja 2019 r.

Do podania trzeba dołączyć średnią ocen z dwóch ostatnich lat studiów oraz zaświadczenie o znajomości języka francuskiego.

W podaniu powinny być zawarte następujące informacje: rok studiów, dokładny adres, adres e-mail, numer telefonu oraz rodzaj praktyki, jaki student chce odbyć za granicą (2-3 propozycje).

Uwaga! Wszyscy studenci zobowiązani są do odbycia praktyk programowych. Jeśli praktyki programowe nie zostaną zrealizowane za granicą (nie zawsze jest to możliwe), muszą być uzupełnione w Polsce.


 

Wielkość fontu
Kontrast