Praktyki wakacyjne

O wyjazd na praktykę wakacyjną mogą starać się studenci III, IV i V roku kierunku lekarskiego.

Uwaga!
Wszyscy studenci zobowiązani są do odbycia praktyk programowych. Jeśli praktyki programowe nie zostaną zrealizowane za granicą (nie zawsze jest to możliwe), muszą być uzupełnione w Polsce.


OGŁOSZENIA:

Praktyka 2024 w Greifswaldzie

Dziekanat Wydziału Lekarskiego ogłasza rekrutację na praktyki wakacyjne w Greifswaldzie (8 miejsc, 4 tygodnie – sierpień) dla studentów III, IV i V roku kierunku lekarskiego.

O praktyki mogą się starać studenci z wysoką średnią ocen za dotychczasowy okres studiów (co najmniej 3,75), poświadczoną przez dziekanat. Wymagana jest bardzo dobra znajomość języka niemieckiego lub angielskiego (znajomość niemieckiego będzie dodatkowym atutem). Do dokumentów należy dołączyć zaświadczenie o znajomości języka. Dobrze widziana jest praca w kołach naukowych potwierdzona przez opiekuna koła. 

Skan dokumentacji należy przesłać do 7 maja 2024 r. w jednym pliku PDF na adres e-mail:  awilk@cm-uj.krakow.pl (kolejność: list motywacyjny z podpisem, średnia ocen wydana przez dziekanat, potwierdzenie znajomości języka niemieckiego/angielskiego, dokumenty potwierdzające działalność naukową; w tytule wiadomości należy napisać: „Praktyka Greifswald 2024 wniosek”).

UWAGA! W liście motywacyjnym w lewym górnym rogu należy podać dane: imię i nazwisko, rok i kierunek studiów, numer telefonu, adres e-mail w domenie „student.uj.edu.pl” oraz rodzaj praktyki (oddział), jaką student chciałby odbyć (2-3 propozycje).

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w maju 2024 r. (MS Teams)

Uwaga! Wszyscy studenci zobowiązani są do odbycia praktyk programowych. Jeśli praktyki programowe nie zostaną zrealizowane za granicą, muszą być uzupełnione w Polsce.