Komunikat nr 8-2020 Dziekana WL dotyczący zdalnych zajęć dydaktycznych

Kraków, dnia 31 marca 2020 r.

Dotyczy realizacji zajęć fakultatywnych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020

Szanowni Państwo,
Nauczyciele akademiccy WL UJ CM, Studenci wszystkich kierunków WL

 

W związku z reorganizacją zajęć na WL wywołaną pandemią COVID-19 uprzejmie prosimy o rozważenie realizacji zajęć fakultatywnych w formie nauczania na odległość i w terminie wcześniejszym niż pierwotnie zaplanowano. Realizację wykładów i seminariów rekomendujemy poprzez wykorzystanie platformy Microsoft Teams. W przypadku wykładów możliwe jest też użycie platformy PEGAZ. Sposób realizacji zajęć klinicznych będzie zaproponowany w odrębnym komunikacie po uzyskaniu odpowiednich rekomendacji ze strony MNiSW.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku fakultetów kończących się zaliczeniem pisemnym, także w formie testów, rekomendowane jest użycie platformy MS FORMS.

Instruktarz do platformy przesyłamy w załączeniu:
instrukcja przygotowania testu w aplikacji Microsoft Forms

 

Dr hab. Grzegorz Kopeć, prof. UJ
Prodziekan Wydziału Lekarskiego d/s studenckich

Prof. dr hab. Maciej Małecki
Dziekan Wydziału Lekarskiego

 


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast