Kierunek lekarski

Kalendarz i harmonogram zajęć w roku akademickim 2020/2021

 KALENDARZ 2020/2021 – z podziałem na tygodnie dydaktyczne

 Harmonogram zajęć dydaktycznych dla I roku studiów

 Harmonogram zajęć dydaktycznych dla II, III, IV, V, VI roku studiów

Chirurgia dla IV roku

 Interna dla III, IV i V roku

     Interna – I semestr, III rok

     Interna – kardiologia

 Repetytorium nauk klinicznych dla VI roku

 

Sylabusy przedmiotów prowadzonych na Wydziale Lekarskim

 

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż w roku akademickim 2020/2021 obowiązuje podział grup dziekanatowych na trzy grupy kliniczne.

Liczba grup dziekanatowych – stacjonarne / niestacjonarne:

I rok – 18 st. / 3 nst.

II rok – 12 st. / 2 nst.

III rok – 12 st. / 2 nst.

IV rok – 11 st. / 3 nst.

V rok – 11 st. / 3 nst.

VI rok – grupy dwuosobowe

 

Programy praktyk wakacyjnych

I rok  (I Summer Clerkship)

II rok (II Summer Clerkship)

III rok – choroby wewnętrzne ( wersja ang.)

IV rok – pediatria ( wersja ang.)

IV rok – chirurgia (  wersja ang.)

V rok intensywna terapia  (V Summer Clerkship – Intensive Care)

 V rok ginekologia (V Summer Clerkship – Gin/Ob.

Wielkość fontu
Kontrast