Kierunek lekarski

Kalendarze i harmonogramy zajęć w roku akademickim 2023/2024:

 

KALENDARZ 2023/2024 dla I, II, IV, V roku studiów – z podziałem na tygodnie dydaktyczne (tydzień dydaktyczny – 5 dni)

I rok

 Harmonogram zajęć dydaktycznych dla I roku studiów – I semestr

 Harmonogram zajęć dydaktycznych dla I roku studiów – II semestr – aktualizacja 20240301

 

II rok

Harmonogram zajęć dydaktycznych dla II roku studiów

 

III rok

Harmonogram zajęć dydaktycznych dla III roku studiów

 

IV rok

Harmonogram zajęć dydaktycznych dla IV roku studiów

 

V rok

Harmonogram zajęć dydaktycznych dla V roku studiów

 

VI rok

Harmonogram zajęć dydaktycznych dla VI roku studiów

 


SYLABUSY:

Sylabusy przedmiotów prowadzonych na Wydziale Lekarskim


Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż w roku akademickim 2023/2024 obowiązuje podział grup dziekanatowych na trzy grupy kliniczne.
Liczba grup dziekanatowych – stacjonarne / niestacjonarne:
I rok – 17 st. / 3 nst.
II rok – 12 st. / 2 nst.
III rok – 12 st. / 2 nst.
IV rok – 12 st. / 2 nst.
V rok – 12 st. / 2 nst.
VI rok – grupy dwuosobowe


PRAKTYKI WAKACYJNE:

1. Regulamin praktyk studenckich na kierunku lekarskim

2. Pełnomocnicy Dziekana WL ds. zawodowych praktyk wakacyjnych

3. Programy praktyk wakacyjnych:

I rok  (I Summer Clerkship)

II rok (II Summer Clerkship)

III rok – choroby wewnętrzne ( wersja ang.)

IV rok – pediatria ( wersja ang.)

IV rok – chirurgia ( wersja ang.)

V rok intensywna terapia  ( V Summer Clerkship – Intensive Care)

 V rok ginekologia ( V Summer Clerkship – Gin/Ob.