Kierunek lekarski

Plan studiów

  Plan studiów 2021-2022

Kalendarz i harmonogram zajęć w roku akademickim 2021/2022

 KALENDARZ 2021/2022 – z podziałem na tygodnie dydaktyczne

 KALENDARZ 2021/2022 dla VI roku – z podziałem na tygodnie dydaktyczne

 Harmonogram zajęć dydaktycznych dla I roku studiów – I semestr

Harmonogram zajęć dydaktycznych dla II, III, IV, V roku studiów

Chirurgia dla III roku  –  więcej informacji znajduje się na stronie III Katedry Chirurgii Ogólnej UJ CM

Chirurgia dla IV roku

Chirurgia dla V roku

 Interna dla III, IV i V roku

     Interna – 1 semestr, III rok

     Interna – kardiologia dla III, IV, i V roku

 Harmonogram zajęć dydaktycznych dla VI roku studiów

Repetytorium nauk klinicznych dla VI roku – wraz z zaktualizowanymi danymi prowadzących z dnia 5.10.2021

 

Sylabusy przedmiotów prowadzonych na Wydziale Lekarskim

 

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż w roku akademickim 2021/2022 obowiązuje podział grup dziekanatowych na trzy grupy kliniczne.
Liczba grup dziekanatowych – stacjonarne / niestacjonarne:
I rok – 17 st. / 3 nst.
II rok – 12 st. / 2 nst.
III rok – 12 st. / 2 nst.
IV rok – 12 st. / 2 nst.
V rok – 11 st. / 3 nst.
VI rok – grupy dwuosobowe

 

Programy praktyk wakacyjnych

I rok  (I Summer Clerkship)

II rok (II Summer Clerkship)

III rok – choroby wewnętrzne ( wersja ang.)

IV rok – pediatria ( wersja ang.)

IV rok – chirurgia (  wersja ang.)

V rok intensywna terapia  (V Summer Clerkship – Intensive Care)

 V rok ginekologia (V Summer Clerkship – Gin/Ob.

Wielkość fontu
Kontrast