Kierunek lekarski

Kalendarz i harmonogramy zajęć w roku akademickim 2022/2023:

 KALENDARZ 2022/2023 – z podziałem na tygodnie dydaktyczne5 tydzien dydaktyczny z uwagi na dzień wolny od zajęć tj. 31 października br. składa się z 4 dni… 

Harmonogram zajęć dydaktycznych dla I roku studiów – I semestr

Harmonogram zajęć dydaktycznych dla I roku studiów – II semestr

Harmonogram zajęć dydaktycznych dla II, III, IV, V roku studiów – zmiana dokonana w dniu 30.08.2022 – w 4 i 6 tygodniu dydaktycznym uległa zmianie kolejność wykładów z Ortopedii i traumatologii na roku V, zmain dokonana w dniu 13.09.2022 – ćwiczenia laboratoryjne z biochemii 2/2, dla grupy 3 i 10 zostały przeniesione z wtorku na srodę…

 Chirurgia dla III roku – I semestr

 Chirurgia dla III roku – II semestr

 Chirurgia dla IV roku

 Chirurgia dla V roku

 Interna dla III, IV i V roku

     Interna – 1 semestr, III rok

     Interna – kardiologia dla III, IV, i V roku

Harmonogram zajęć dydaktycznych dla VI roku studiów

 Repetytorium nauk klinicznych dla VI roku – wraz z zaktualizowanymi danymi prowadzących z dnia 29.09.2022…


SYLABUSY:

Sylabusy przedmiotów prowadzonych na Wydziale Lekarskim


Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż w roku akademickim 2022/2023 obowiązuje podział grup dziekanatowych na trzy grupy kliniczne.
Liczba grup dziekanatowych – stacjonarne / niestacjonarne:
I rok – 17 st. / 3 nst.
II rok – 12 st. / 2 nst.
III rok – 12 st. / 2 nst.
IV rok – 12 st. / 2 nst.
V rok – 12 st. / 2 nst.
VI rok – grupy dwuosobowe


PRAKTYKI WAKACYJNE:

1. Regulamin praktyk studenckich na kierunku lekarskim

2. Pełnomocnicy Dziekana WL ds. praktyk

3. Programy praktyk wakacyjnych:

I rok  (I Summer Clerkship)

II rok (II Summer Clerkship)

III rok – choroby wewnętrzne ( wersja ang.)

IV rok – pediatria ( wersja ang.)

IV rok – chirurgia ( wersja ang.)

V rok intensywna terapia  ( V Summer Clerkship – Intensive Care)

 V rok ginekologia ( V Summer Clerkship – Gin/Ob.