Kierunek lekarski

Plan studiów na kierunku lekarskim w roku akademickim 2019/2020

 Plan studiów na kierunku lekarskim (I – VI rok)

Kalendarz i harmonogram zajęć w roku akademickim 2019/2020

 KALENDARZ 2019/2020 – z podziałem na tygodnie dydaktyczne

 Harmonogram zajęć dydaktycznych dla I roku studiów sem. zimowy

Harmonogram zajęć dydaktycznych dla I roku studiów sem. letni

 Harmonogram zajęć dydaktycznych dla II, III, IV, V, VI roku studiów – aktualizacja 5.11.2019 (terminy wykładów z Mikrobiologi)

 Interna dla III, IV i V roku – aktualizacja 26.09.2019

     Interna – kardiologia dla III, IV i V roku

 Chirurgia dla IV roku

 Chirurgia dla V roku – I semestr – aktualizacja 29.09.2019

 Chirurgia dla V roku – II semestr – aktualizacja 21.12.2019

 

 KALENDARZ 2019/2020 VI rok (ścieżki A-L i M-Z) – z podziałem na tygodnie dydaktyczne

Repetytorium VI rok – szczegółowy harmonogram z salami – aktualizacja 30.09.2019

     Repetytorium – pediatria

 

Sylabusy przedmiotów prowadzonych na Wydziale Lekarskim

 

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż obowiązuje podział grup dziekanatowych na trzy grupy kliniczne.

Liczba grup dziekanatowych – stacjonarne / niestacjonarne:

I rok – 18 st. / 3 nst.

II rok – 12 st. / 2 nst.

III rok – 11 st. / 3 nst.

IV rok – 11 st. / 3 nst.

V rok – 12 st. / 2 nst.

VI rok – grupy dwuosobowe

 

 

 

 

 

 

——————————————————————————————

Plan studiów na kierunku lekarskim w roku akademickim 2018/2019

Plan studiów na kierunku lekarskim (I – VI rok)

 

Kalendarz i Harmonogramy zajęć w roku akademickim 2018/2019

KALENDARZ 2018/2019 – z podziałem na tygodnie dydaktyczne

KALENDARZ 2018/2019 dla roku 6 – z podziałem na tygodnie dydaktyczne

 

I rok
Opiekun Roku – prof. dr hab. Maria Wróbel

Harmonogram zajęć dydaktycznych dla I roku

 

II rok
Opiekun Roku – prof. dr hab. Małgorzata Bulanda

Harmonogram zajęć dydaktycznych dla II roku

 

III rok
Opiekun Roku – dr hab. Aleksander Konturek, prof UJ

Harmonogram zajęć dydaktycznych dla III roku

INTERNA dla III roku

CHIRURGIA dla III roku

 

IV rok
Opiekun Roku – dr hab. Mirosław Bik-Multanowski, prof. UJ

Harmonogram zajęć dydaktycznych dla IV roku

INTERNA dla IV roku – z zintegrowaną mikrobiologią

CHIRURGIA dla IV roku

 

V rok
Opiekun Roku – dr hab. Antonii Szczepanik

Harmonogram zajęć dydaktycznych dla V roku – z zintegrowaną mikrobiologią

INTERNA dla V roku

CHIRURGIA dla V roku

 

VI rok
Opiekun Roku – prof. dr hab. Marek Kuźniewski

KALENDARZ 2018/2019 dla roku 6 – z podziałem na tygodnie dydaktyczne

Harmonogram zajęć dydaktycznych dla VI roku

Repetytorium – szczegółowy harmonogram z salami – zmiana w harmonogramie dla semestru II

Zajęcia dowolne – terminy rozpoczęcia zajęć

Zasady sprawowania bezpośredniego nadzoru nad praktycznym nauczaniem klinicznym na VI roku kierunku lekarskiego Wydziału Lekarskiego UJ CM od roku akademickiego 2017/2018

Komunikat Dziekana Wydziału Lekarskiego UJ CM z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie sesji egzaminacyjnej dla VI roku kierunku lekarskiego Wydziału Lekarskiego UJ CM w roku akademickim 2018/2019

 

Programy praktyk wakacyjnych

I rok  (I Summer Clerkship)

II rok (II Summer Clerkship)

III rok – choroby wewnętrzne ( wersja ang.)

IV rok – pediatria ( wersja ang.)

IV rok – chirurgia (  wersja ang.)

V rok intensywna terapia  (V Summer Clerkship – Intensive Care)

 V rok ginekologia (V Summer Clerkship – Gin/Ob.

Wielkość fontu
Kontrast