Posiedzenie Rady Wydziału Lekarskiego – 18 czerwca 2020 r.

Termin: 18 czerwca 2020 r.

CZĘŚĆ OTWARTA

 1. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Dyscypliny Nauki medyczne prof. dr hab. Rafała Olszaneckiego
  https://youtu.be/fx37el7HTuI?t=4

SPRAWY ORGANIZACYJNE

 1. Uzupełnienie opinii dot. połączenia Pracowni Materiałoznawstwa i Technologii Biomateriałów Stomatologicznych z Pracownią Techniki Dentystycznej i utworzenia Pracowni Materiałoznawstwa i Techniki Dentystycznej Katedry Protetyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii o opinię dot. regulaminu ww. Pracowni
  https://wl.cm.uj.edu.pl/cm/uploads/2020/06/V_regulamin-Pracowni-Materialoznawstwa-i-Techniki-Dentystycznej.pdf
 2. Zatwierdzenie programów studiów na kierunkach:
  – lekarskim studia stacjonarne i niestacjonarne na cykl 2018/2019
  https://wl.cm.uj.edu.pl/cm/uploads/2020/06/kierunek-lekarski-studia-stacjonarne-cykl-2018-2019.pdf
  https://wl.cm.uj.edu.pl/cm/uploads/2020/06/kierunek-lekarski-studia-niestacjonarne-cykl-2018-2019.pdf
  – lekarskim studia stacjonarne i niestacjonarne na cykl 2017/2018
  https://wl.cm.uj.edu.pl/cm/uploads/2020/06/kierunek-lekarski-studia-stacjonarne-cykl-2017-2018.pdf
  https://wl.cm.uj.edu.pl/cm/uploads/2020/06/kierunek-lekarski-studia-niestacjonarne-cykl-2017-2018.pdf
  – lekarskim studia stacjonarne i niestacjonarne na cykl 2016/2017
  https://wl.cm.uj.edu.pl/cm/uploads/2020/06/kierunek-lekarski-studia-stacjonarne-cykl-2016-2017.pdf
  https://wl.cm.uj.edu.pl/cm/uploads/2020/06/kierunek-lekarski-studia-niestacjonarne-cykl-2016-2017.pdf
  – lekarsko-dentystycznym studia stacjonarne i niestacjonarne na cykl 2018/2019
  https://wl.cm.uj.edu.pl/cm/uploads/2020/06/kierunek-lekarsko-dentystyczny-studia-stacjonarne-cykl-2018-2019.pdf
  https://wl.cm.uj.edu.pl/cm/uploads/2020/06/kierunek-lekarsko-dentystyczny-studia-niestacjonarne-cykl-2018-2019.pdf
  – lekarsko-dentystycznym studia stacjonarne i niestacjonarne na cykl 2017/2018
  https://wl.cm.uj.edu.pl/cm/uploads/2020/06/kierunek-lekarsko-dentystyczny-studia-stacjonarne-cykl-2017-2018.pdf
  https://wl.cm.uj.edu.pl/cm/uploads/2020/06/kierunek-lekarsko-dentystyczny-studia-niestacjonarne-cykl-2017-2018.pdf
  – lekarsko-dentystycznym studia stacjonarne i niestacjonarne na cykl 2016/2017
  https://wl.cm.uj.edu.pl/cm/uploads/2020/06/kierunek-lekarsko-dentystyczny-studia-stacjonarne-cykl-2016-2017.pdf
  https://wl.cm.uj.edu.pl/cm/uploads/2020/06/kierunek-lekarsko-dentystyczny-studia-niestacjonarne-cykl-2016-2017.pdf
  – dietetyka I stopnia na cykl 2018/2019
  https://wl.cm.uj.edu.pl/cm/uploads/2020/06/dietetyka-I-stopnia-cykl-2018-2019.pdf

  oraz informacja o programach studiów na kierunkach:
  – lekarskim studia stacjonarne i niestacjonarne jednolite magisterskie na cykl 2020/2021
  https://wl.cm.uj.edu.pl/cm/uploads/2020/06/20_LEK_JM_S_20200603203825.pdf
  https://wl.cm.uj.edu.pl/cm/uploads/2020/06/20_LEK_JM_N_20200603203711.pdf
  – lekarsko-dentystycznym studia stacjonarne i niestacjonarne jednolite magisterskie na cykl 2020/2021
  https://wl.cm.uj.edu.pl/cm/uploads/2020/06/20_LKD_JM_S_20200603204031.pdf
  https://wl.cm.uj.edu.pl/cm/uploads/2020/06/20_LKD_JM_N_20200603203924.pdf
  – dietetyka I stopnia studia stacjonarne na cykl 2020/2021
  https://wl.cm.uj.edu.pl/cm/uploads/2020/06/20_DET_PI_S_20200603203421.pdf
  – dietetyka II stopnia studia stacjonarne na cykl 2020/2021
  https://wl.cm.uj.edu.pl/cm/uploads/2020/06/20_DET_DR_S_20200603203558.pdf
  – medical program studia stacjonarne jednolite magisterskie na cykl 2020/2021
  https://wl.cm.uj.edu.pl/cm/uploads/2020/06/20_LEK_E_JM_S_20200603204134.pdf
  – medical and dental program studia stacjonarne jednolite magisterskie na cykl 2020/2021
  https://wl.cm.uj.edu.pl/cm/uploads/2020/06/20_LKD_E_JM_S_20200603204248.pdf
  Zasięgnięcie opinii w sprawie zatwierdzenia programów studiów w roku akademickim 2020/20201
  (Referuje: Prodziekan prof. dr. hab. Przemko Kwinta)

WYKŁADY HABILITACYJNE

 1. Wykład dr hab. Mateusza Hołdy
  https://youtu.be/btr-uIMv0Lg
 2. Wykład dr hab. Marcina Magierowskiego
  https://youtu.be/4VAUasWzaLo

 

prof. dr hab. Macie Małecki
Dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM