Rok I

Anatomia z embriologią      


Biochemia z elementami chemii ½  


Etyka w medycynie   


Fizjologia   


Genetyka z biologią molekularną   


Histologia z cytofizjologią   


Historia medycyny   


Pierwsza pomoc 1/2   


Wychowanie fizyczne   


Szkolenie BHK   


 

FAKULTETY

Filozofia medycyny – zarys problematyki   


Wprowadzenie do filozofii nauki   


Cierpienie i fenomen troski w perspektywie bioetyki transkulturowej  


Estetyka, sztuka, medycyna  


Główne problemy filozofii człowieka  


Filozoficzne aspekty koncepcji zaburzeń psychicznych w myśl Frankla i Kępińskiego


Aksjologiczna koncepcja człowieka   


Śmierć i umieranie w różnych kulturach   


Medycyna Trzeciej Rzeszy   


Etyka badań naukowych z udziałem ludzi   


Filozofia i etyka ludzkiej seksualności    


Neuroetyka