Przewody doktorskie

Wykaz dokumentów wymaganych przy złożeniu pracy doktorskiej (dotyczy osób, których przewody doktorskie są w toku):

 1. Praca doktorska w 4 egzemplarzach, zawierająca streszczenie w wersji anglojęzycznej (wzór strony tytułowej – załącznik ). Zaleca się gładką oprawę pracy doktorskiej (bez godła Uczelni).
 2. Praca doktorska w wersji elektronicznej (CD/DVD) zapisana w formacie PDF lub edytorach tekstu umożliwiających prostą zamianę pliku na PDF; prace należy przekazywać scalone w jednym pliku – nie będą przyjmowane prace, w których każdy rozdział jest zapisany w oddzielnym pliku,
 3. Opis elektronicznej wersji pracy (załącznik nr 1) – dokument do Dziekanatu należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach oraz zapisać wraz z rozprawą doktorską na CD/DVD (format PDF lub edytor tekstu umożliwiający prostą zamianę pliku na PDF),
 4. Oświadczenie o udzieleniu nieodpłatnej licencji niewyłącznej Uniwersytetowi Jagiellońskiemu (załącznik nr 2) – dokument do Dziekanatu należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach,
 5. Pismo od promotora do Przewodniczącego Rady Dyscypliny Nauki medyczne, w którym promotor przekazuje pracę doktorską wraz ze swoją opinią,
 6. Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej z wydrukiem pracy.
 7. Karta SYNABA (załącznik)
   • Doktorant wypełnia następujące punkty:

   • pkt 8 – kierownik pracy – doktorant
   • pkt 9 – promotor pracy
   • punkty 10, 10a, 10b, 13, 13a, 14, 14a
   • pkt 15 – opis bibliograficzny publikacji (jeżeli praca została opublikowana)
   • punkty 16 i 16a – oferta wykorzystania wyników pracy badawczej – dotyczy również możliwości wykorzystania pracy badawczej w przyszłości (można te punkty wypełnić, ale nie trzeba)
   • pkt 22
   • Oświadczenie Kierownika Pracy – odręczny podpis doktoranta (żaden inny podpis nie jest potrzebny
 1. Załącznik do karty SYNABA (załącznik)
 2. CD/DVD z zapisem karty SYNABA oraz załącznika do tejże karty.
 3. Uczestnicy studiów doktoranckich wypełniają za pośrednictwem serwisu USOSweb (link: www.jakosc.uj.edu.pl/absolwent/formularz), a następnie składają wydrukowany i podpisany formularz, w którym wyrażają zgodę lub nie wyrażają zgody na gromadzenie, wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych:
  1. w związku z realizacją Monitorowania Losów Absolwentów,
  2. w celu przekazywania informacji o ofertach rozwoju zawodowego, ofertach edukacyjnych oraz ważnych wydarzeniach na uczelni dotyczących absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum.