Lista Stu 2016 – stu naukowców z WL UJ CM z największym dorobkiem publikacyjnym za rok 2016

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością przedstawiamy Listę Stu Naukowców – pracowników Wydziału Lekarskiego UJ CM, którzy w Ankiecie Samooceny za rok 2016 otrzymali najwięcej punktów za opublikowane artykuły w czasopismach naukowych (uwzględniono wyłącznie punkty wynikające z artykułów opublikowanych w 2016 roku w czasopismach znajdujących się na odpowiednich listach MNiSW).

Serdecznie gratulujemy wszystkim, którzy znaleźli się w tegorocznym zestawieniu i życzymy jeszcze wyższej ilości punktów na Liście Stu 2017

Lista Stu 2016

 

Z wyrazami szacunku,

Prof. dr hab. Maciej Małecki
Dziekan Wydziału Lekarskiego

Prof. dr hab. Rafał Olszanecki
Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą