Krajowe programy wymiany studentów

Program MOSTUM

Uprzejmie informujemy, iż oferowana liczba miejsc w roku akademickim 2023/2024, na które mogą aplikować studenci innych Uczelni Medycznych w ramach Programu Mobilności Studentów Uczelni Medycznych MOSTUM to:

  • kierunek lekarski (z wyłączeniem 6 roku studiów) – 4 miejsca;
  • kierunek lekarsko-dentystyczny (z wyłączeniem 5 roku studiów) – 3 miejsca;
  • kierunek dietetyka (studia I stopnia) – 2 miejsca;
  • kierunek dietetyka (studia II stopnia) – 2 miejsca.

Warunkiem aplikacji na poszczególne kierunki studiów jest średnia ocen uzyskana przez studenta w dotychczasowym toku studiów, która nie może być niższa niż 4,0.

Komunikat Dziekana Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w sprawie zasad organizacji Programu Mobilności Studentów Uczelni Medycznych  MOSTUM na wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego

Formularz zgłoszeniowy MOSTUM

Szczegółowy opis proponowanego programu zajęć w Uczelni przyjmującej

Regulamin Programu Mobilności Studentów Uczelni Medycznych (MOSTUM)