Uzupełnienie komunikatu nr 9-2020 Dziekana WL dotyczącego zdalnych zajęć dydaktycznych

Kraków, dnia 1 kwietnia 2020 r.

Dotyczy sposobu przeprowadzania zaliczeń przedmiotów metodami zdalnymi w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020

Szanowni Państwo,

W uzupełnieniu komunikatu nr 9-2020 Dziekana WL, uprzejmie informujemy, że funkcjonalność egzaminów testowych jest również dostępna na platformie Pegaz, która obok platformy Microsoft FORMS jest rekomendowanym narzędziem do zdalnego testowania studentów na WL UJ CM.

Poniżej przedstawiamy skrócony opis przygotowany przez pana dr. Jacka Urbańca, Kierownika Centrum Zdalnego Nauczania UJ.

W przypadku pytań dotyczących technicznych aspektów tworzenia testów w systemie PEGAZ prosimy o kontakt z HelpDeskiem Centrum Zdalnego Nauczania UJ (mailem bądź telefonicznie) w dni powszednie w godz. 9:00-19:00, a w soboty 9:00-15:00: https://przewodniki.uj.edu.pl/helpdesk.php

Tworzenie testu w systemie PEGAZ
1. Tworzymy bazę pytań (wszystkie dopuszczalne rodzaje). Pytania mogą być umieszczane w różnych koszykach (pools).
2. Decydujemy się, ile pytań ma być losowanych z każdego koszyka.
3. Wybieramy czas rozpoczęcia i zakończenia egzaminu albo czas na rozwiązanie testu.

W momencie logowania studenta do testu, system natychmiast dokonuje losowania pytań z koszyków, wylosowane pytania permutuje, a w przypadku pytań wielokrotnego wyboru permutuje też potencjalne odpowiedzi. Student po zakończeniu testu zna wynik, a wyniki testu są automatycznie archiwizowane i wygodne do przeglądania przez prowadzącego.

Pełne możliwości testów na Pegazie zostały opisane w przewodniku pod adresem: https://przewodniki.uj.edu.pl/przewodnik-po-platformie-pegaz-dla-prowadzacych-zajecia/pegaz-aktywnosci/pegaz-aktywosci-quiz/

W przypadku zamiaru wykorzystania metod testowania studentów na odległość prosimy o przesłanie odpowiedniej informacji na adres dziekanatu.

 

Dr hab. Grzegorz Kopeć, prof. UJ
Prodziekan Wydziału Lekarskiego d/s studenckich

Prof. dr hab. Maciej Małecki
Dziekan Wydziału Lekarskiego

 


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast