Komunikat nr 7-2020 Dziekana WL dotyczący zdalnych zajęć dydaktycznych

Kraków, dnia 24 marca 2020 r.

Dotyczy realizacji zajęć seminaryjnych planowanych na kolejne miesiące roku akademickiego 2019/2020

Szanowni Państwo,
Nauczyciele akademiccy WL UJ CM, Studenci wszystkich kierunków WL

 

Informujemy, że w związku z przejściem na tryb zdalny nauczania na Uniwersytecie Jagiellońskim możliwa jest realizacja z wyprzedzeniem seminariów i wykładów oraz – w uzgodnionych przypadkach – ćwiczeń planowanych na kolejne miesiące roku akademickiego 2019/2020 z wykorzystaniem techniki uczenia na odległość.

Warunkiem jest uzgodnienie tej kwestii między studentami i prowadzącymi zajęcia.

Dr hab. Grzegorz Kopeć, prof. UJ
Prodziekan Wydziału Lekarskiego d/s studenckich

Prof. dr hab. Maciej Małecki
Dziekan Wydziału Lekarskiego

 


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast