Stałe Komisje Wydziału Lekarskiego

Stała Komisja Wydziałowa ds. Oceny Nauczycieli Akademickich

 1. Prof. dr hab. Maciej Małecki – przewodniczący
 2. Prof. dr hab. Krzysztof Bryniarski
 3. Prof. dr hab. Grzegorz Gajos
 4. Prof. dr hab. Alicja Hubalewska-Dydejczyk
 5. Prof. dr hab. Maciej Siedlar

Stała Komisja Wydziałowa ds. Zatrudnienia i Rozwoju Kadry

 1. Prof. dr hab. Stanisław Kwiatkowski – przewodniczący
 2. Dr hab. Tomasz Mroczek, prof. UJ
 3. Prof. dr hab. Jolanta Pytko-Polończyk
 4. Prof. dr hab. Krzysztof Rutkowski
 5. Prof. dr hab. Anna Skalska

Stała Komisja Wydziałowa ds. Nauczania

 1. Prof. dr hab. Przemko Kwinta – przewodniczący
 2. Prof. dr hab. Grażyna Bochenek
 3. Dr hab. Monika Bociąga-Jasik
 4. Prof. dr hab. Piotr Ceranowicz
 5. Prof. dr hab. Dominika Dudek
 6. Dr hab. Iwona Gregorczyk-Maga
 7. Prof. dr hab. Robert Jach
 8. Dr hab. Jakub Kenig, prof. UJ
 9. Dr hab. Andrzej Kononowicz
 10. Prof. dr hab. Grzegorz Kopeć
 11. Prof. dr hab. Beata Kuśnierz-Cabala
 12. Dr hab. Michał Nowakowski
 13. Dr hab. Krzysztof Okoń, prof. UJ
 14. Dr hab. Agnieszka Pac
 15. Prof. dr hab. Michał Pędziwiatr
 16. Prof. dr hab. Agata Ptak-Belowska
 17. Prof. dr hab. Jolanta Pytko-Polończyk
 18. Dr hab. Mateusz Rubinkiewicz
 19. Dr hab. Katarzyna Szczeklik
 20. Prof. dr hab. Antoni Szczepanik
 21. Prof. dr hab. Jerzy Walocha
 22. Dr hab. Grażyna Wyszyńska-Pawelec, prof. UJ
 23. Prof. dr hab. Małgorzata Zwolińska-Wcisło
  Przedstawiciele studentów:
 24. Klaudia Krystek
 25. Jakub Kupniewski
 26. Anna Rudzińska
 27. Sabina Zdanowicz

Stała Komisja Wydziałowa ds. Nostryfikacji Dyplomów Lekarza i Lekarza Dentysty

 1. Prof. dr hab. Zygmunt Warzecha – przewodniczący
 2. Prof. dr hab. Rafał Chrzan
 3. Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarzyk
 4. Dr hab. Katarzyna Krzanowska, prof. UJ
 5. Prof. dr hab. Stanisław Kwiatkowski