Stałe Komisje Wydziału Lekarskiego

Stała Komisja Wydziałowa ds. Oceny Nauczycieli Akademickich

 1. Prof. dr hab. Maciej Małecki – przewodniczący
 2. Dr hab. Małgorzata Bała, prof. UJ
 3. Prof. dr hab. Grzegorz Gajos
 4. Prof. dr hab. Alicja Hubalewska-Dydejczyk
 5. Dr hab. Artur Ludwin, prof. UJ
 6. Prof. dr hab. Maciej Siedlar
 7. Dr hab. Katarzyna Szczeklik
 8. Dr hab. Antoni Szczepanik, prof. UJ

Stała Komisja Wydziałowa ds. Zatrudnienia i Rozwoju Kadry

 1. Prof. dr hab. Stanisław Kwiatkowski – przewodniczący
 2. Dr hab. Tomasz Mroczek, prof. UJ
 3. Prof. dr hab. Jolanta Pytko-Polończyk
 4. Prof. dr hab. Krzysztof Rutkowski
 5. Dr hab. Anna Skalska, prof. UJ

Stała Komisja Wydziałowa ds. Nauczania

 1. Prof. dr hab. Przemko Kwinta – przewodniczący
 2. Prof. dr hab. Grażyna Bochenek
 3. Dr hab. Monika Bociąga-Jasik
 4. Dr Grzegorz Cebula
 5. Prof. dr hab. Piotr Ceranowicz
 6. Prof. dr hab. Dominika Dudek
 7. Dr hab. Iwona Gregorczyk-Maga
 8. Lek. Konrad Jabłoński
 9. Prof. dr hab. Robert Jach
 10. Dr hab. Jakub Kenig, prof. UJ
 11. Dr hab. Andrzej Kononowicz
 12. Prof. dr hab. Grzegorz Kopeć
 13. Prof. dr hab. Beata Kuśnierz-Cabala
 14. Dr hab. Michał Nowakowski
 15. Dr hab. Krzysztof Okoń, prof. UJ
 16. Dr hab. Agnieszka Pac
 17. Dr Michał Pędziwiatr, prof. UJ
 18. Prof. dr hab. Agata Ptak-Belowska
 19. Prof. dr hab. Jolanta Pytko-Polończyk
 20. Dr Mateusz Rubinkiewicz
 21. Dr hab. Katarzyna Szczeklik
 22. Dr hab. Antoni Szczepanik, prof. UJ
 23. Prof. dr hab. Jerzy Walocha
 24. Prof. dr hab. Maria Wróbel
 25. Dr hab. Grażyna Wyszyńska-Pawelec, prof. UJ
 26. Prof. dr hab. Małgorzata Zwolińska-Wcisło
  Przedstawiciele studentów:
 27. Klaudia Krystek
 28. Jakub Kupniewski
 29. Anna Rudzińska
 30. Krzysztof Wykrętowicz
 31. Sabina Zdanowicz

Stała Komisja Wydziałowa ds. Nostryfikacji Dyplomów Lekarza i Lekarza Dentysty

 1. Prof. dr hab. Zygmunt Warzecha – przewodniczący
 2. Dr hab. Rafał Chrzan, prof. UJ
 3. Dr hab. Tomasz Kaczmarzyk, prof. UJ
 4. Dr hab. Katarzyna Krzanowska, prof. UJ
 5. Prof. dr hab. Stanisław Kwiatkowski
Wielkość fontu
Kontrast