Rok IV

Anestezjologia i intensywna terapia 1/2

 


Chirurgia 2/4 – Chirurgia


Chirurgia 2/4 – Kardiochirurgia i chirurgia naczyniowa


Chirurgia 2/4 – Chirurgia szczękowo-twarzowa


Chirurgia 2/4 – Chirurgia dziecięca


Chirurgia 2/4 – Chirurgia dziecięca – kardiochirurgia


Chirurgia 2/4 – Chirurgia dziecięca – urologia


Chirurgia 2/4 – Chirurgia dziecięca – neurochirurgia


Chirurgia 2/4 – Laboratoryjne nauczanie umiejętności chirurgicznych


Choroby wewnętrzne 2/4 – Fizjologia


Choroby wewnętrzne 2/4 – Mikrobiologia


Choroby wewnętrzne 2/4 – Kardiologia 

 


Choroby wewnętrzne 2/4 – Pulmonologia


Choroby wewnętrzne 2/4 – Nefrologia


Genetyka kliniczna


Ginekologia i położnictwo 2/4 – Ginekologia i położnictwo


Ginekologia i położnictwo 2/4 – Biochemia


Immunologia kliniczna 

 


Język angielski 3/3


Laboratoryjne nauczanie umiejętności klinicznych 3/4 

 


Laryngologia 

 


Medycyna nuklearna 

 


Medycyna pracy 

 


Medycyna rodzinna 1/2 

 


Neurologia 


Neurologia – Patologia 

 


Okulistyka

 


Pediatria 2/4


Podstawy ultrasonografii 

 


Prawo medyczne i deontologia lekarska


Propedeutyka stomatologii

 


Psychiatria 1/3


 

FAKULTETY


Aktywność ruchowa promocją zdrowia


Nowe nieinwazyjne metody diagnostyczne stosowane w chorobie niedokrwiennej mięśnia serca

 


Kontakt terapeutyczny z pacjentem 

 


Biomarkery w chorobach układu krążenia


Suicydologia


Choroby autoimmunologiczne – przypadki nietypowe, trudności diagnostyczne i terapeutyczne, postępowanie przewlekłe


Ból w nieurazowych chorobach narządu ruchu


Podstawy elektrokardiografii w chorobach układu krążenia


Diagnostyczne metody zachowawcze i inwazyjne w wybranych jednostkach internistycznych


Problemy graniczne: samobójstwo, samobójstwo wspomagane, eutanazja


Choroba niedokrwienna serca – kardiologia i kardiochirurgia. Wybrane aspekty diagnostyki i leczenia 

 


Ultrasonograficzne obrazowanie miażdżycy a modyfikacja ryzyka sercowo-naczyniowego 

 


Choroby rzadkie w przypadkach klinicznych


Ultrasonografia w stanach zagrożenia życia 

 


Wstęp do ratownictwa medycznego i medycyny taktycznej


Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dorosłych w stanach zagrożenia życia 

 


Podstawy kosmetologii lekarskiej 

 


Kardiochirurgia

 


Wprowadzenie do neuropsychologii 

 


Metodologia przeglądów systematycznych – praktyczne wprowadzenie

 


Nadciśnienie tętnicze – od patofizjologii do zindywidualizowanej farmakoterapii  

 


Problemy sieroctwa i przemocy w rodzinie 

 


Współpraca w zespole medycznym

 


Zarządzanie i podejmowanie decyzji

 


Metodologia badań naukowych w medycynie