Stopień II rok I

Planowanie diet leczniczych


Patofizjologia kliniczna


Fizjologia żywienia człowieka


Jakość i bezpieczeństwo żywności


Język angielski 1/2


Diagnostyka laboratoryjna


Demografia i epidemiologia żywieniowa


Nutrigenomika


Immunologia


Socjologia żywienia


Zdrowie publiczne


Chemiczne i fizyczne aspekty jakości żywności


Ustawodawstwo żywnościowo-żywieniowe i polityka wyżywienia


Produkcja potraw


Stan odżywienia człowieka z elementami antropometrii


Dietetyka pediatryczna


Podstawy żywienia zbiorowego


Zarządzanie i marketing


Metodologia badań 1/2


Etyka w żywieniu


Statystyka w żywieniu


Informatyka


Prawo własności intelektualnej

Biochemia żywienia