Ubezpieczenie NNW

W związku z licznymi zapytaniami, uprzejmie informuję, że od roku akademickiego 2017/2018 studenci i pracownicy dydaktyczni UJ CM są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Ubezpieczenie obejmuje udział w zajęciach dydaktycznych i praktykach zawodowych, wynikających z programu studiów.
Jednocześnie uprzejmie wyjaśniamy, że koszty leczenia poekspozycyjnego nie są objęte w/w ubezpieczeniem. Jednakże, zgodnie z zarządzeniem nr 3/2012 Prorektora UJ ds. Collegium Medicum z dnia 10 stycznia 2012 r. – koszty postępowania poekspozycyjnego pokrywa Uczelnia.

polisa NNW

Studenci zainteresowani szerszym zakresem ubezpieczenia mogą ubezpieczyć się indywidualnie za pośrednictwem Samorządu Studentów UJ :
https://samorzad.uj.edu.pl/ubezpieczenia/

Prof. dr hab. Maciej Małecki
Dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM