Rok II

Biochemia z elementami chemii


Fizjologia człowieka


Przedkliniczna stomatologia zintegrowana ½


Lektorat języka angielskiego 2/4


Lektorat języka obcego od II do V roku studiów (do wyboru: francuski, niemiecki, rosyjski – kontynuacja ze szkoły średniej)

Język francuski

Język niemiecki

Język rosyjski


Biofizyka medyczna


Psychologia lekarska


Socjologia medycyny


Epidemiologia i medycyna środowiskowa


Materiałoznawstwo i sprzęt stomatologiczny 2/2


Immunologia


Radiologia ogólna


Fizjologia narządu żucia


 

Zajęcia fakultatywne roku III możliwe do realizacji na roku II:

Neurobiologia


Cytobiologia medyczna


Psychologia ludzkich zachowań. Dlaczego zachowujemy się w określony sposób


Podstawy obrazowania medycznego


Historia i kultura medyczna