Pomoc materialna

Wysokość świadczeń pomocy materialnej w roku akademickim 2018/2019:

Stypendium socjalne:
850 zł miesięcznie przy dochodzie od 0 do 600 zł na osobę
650 zł miesięcznie przy dochodzie od 601 zł do 1051 zł na osobę

Kwota zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki wynosi 300 zł.

Kwota zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem wynosi 400 zł.

Stypendium dla najlepszych doktorantów – 950 zł

Zapomoga – od 300 zł do 800 zł z wyjątkiem:

  • urodzenia dziecka lub śmierć członka najbliższej rodziny – 1000 zł
  • ciężkiej choroba członka najbliższej rodziny (krewnych I stopnia – rodziców, rodzeństwa, dziecka oraz współmałżonka) – 1500 zł
  • ciężkiej choroby doktoranta – 2000 zł

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych:

  • w stopniu lekkim – 500 zł
  • w stopniu umiarkowanym – 700 zł
  • w stopniu znacznym – 1000 zł

 

Regulaminy:

Zarządzenie nr 68 Rektora UJ z 28 września 2018 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 104 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 października 2017 roku w sprawie zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego ze środków funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów

Zarządzenie nr 104 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 października 2017 roku w sprawie: zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego ze środków funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów

 

Domy studenckie:
Zarządzenie nr 9/CM Prorektora UJ ds. Collegium Medicum z 28 maja 2018 roku W sprawie: Regulaminu przydzielania i korzystania z miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum
Zarządzenie nr 5 Prorektora UJ ds. Collegium Medicum z 24 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 9 Prorektora UJ ds. Collegium Medicum z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie Regulaminu przydzielania i korzystania z miejsc w domach studenckich UJ CM

Komunikat nr 12 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z 24 czerwca 2019 roku w sprawie terminów obowiązujących przy ubieganiu sie o miejsce w domu studenckim przez studentów oraz doktorantów UJ CM w roku akademickim 2019/2020

Zespół Domów Studenckich w Prokocimiu

 

Kredyty:
Informacja o kredytach studenckich w roku akademickim 2018/2019

 

Stypendium Rektora (poprzednio dla najlepszych doktorantów):

Uchwała w sprawie zasad oceny i punktacji osiągnięć naukowych uczestników studiów doktoranckich (w tym również 3 – letnich studiów w języku angielskim „International PhD studies in medical sciences”) oraz warunków, jakie winni spełniać przy ubieganiu się o stypendium dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2019/2020 – zmieniona poniższą uchwałą.

Uchwała w sprawie dostosowania do przepisów powszechnie obowiązujących szczegółowych kryteriów przyznawania stypendium Rektora dla doktorantów (dotyczy stypendiów przyznawanych w roku akademickim 2019/2020, został zniesiony wymóg spełnienia wszystkich kryteriów łącznie)