Pomoc materialna

Wysokość świadczeń pomocy materialnej w roku akademickim 2019/2020:

Stypendium socjalne – wysokość dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne: 980 zł

Dochód 0-350 zł – stypendium 800 zł miesięcznie
o Dochód 351-980 zł – stypendium 740 zł miesięcznie

Zwiększenie stypendium socjalnego: 200 zł miesięcznie

Stypendium rektora – 800 zł miesięcznie

Stypendium dla osób niepełnosprawnych:
Niepełnosprawność w stopniu lekkim: stypendium 200 zł miesięcznie
Niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym: stypendium 400 zł miesięcznie
Niepełnosprawność w stopniu znacznym: stypendium 600 zł miesięcznie

Zapomoga – maksymalna wysokość do 1500 zł

 

Regulaminy:

Zarządzenie nr 78 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2019 roku w sprawie: Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Domy studenckie:
Zarządzenie nr 9/CM Prorektora UJ ds. Collegium Medicum z 28 maja 2018 roku W sprawie: Regulaminu przydzielania i korzystania z miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum
Zarządzenie nr 5 Prorektora UJ ds. Collegium Medicum z 24 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 9 Prorektora UJ ds. Collegium Medicum z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie Regulaminu przydzielania i korzystania z miejsc w domach studenckich UJ CM

Komunikat nr 12 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z 24 czerwca 2019 roku w sprawie terminów obowiązujących przy ubieganiu sie o miejsce w domu studenckim przez studentów oraz doktorantów UJ CM w roku akademickim 2019/2020

Zespół Domów Studenckich w Prokocimiu

 

Kredyty:
Informacja o kredytach studenckich w roku akademickim 2019/2020

 

Stypendium Rektora (poprzednio dla najlepszych doktorantów):

Szczegółowe kryteria przyznawania stypendium rektora dla doktorantów w roku akademickim 2020/2021

Wielkość fontu
Kontrast