Pomoc materialna

Stypendium socjalne oraz dla osób niepełnosprawnych 2021/2022:

W systemie USOSweb uruchomiona została możliwość składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni 2021/2022.

Regulaminowy termin na złożenie wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze letnim upływa 31 stycznia 2022 roku.  Za wniosek złożony uważa się wniosek wydrukowany z systemu USOSweb, podpisany i dostarczony do koordynatora ds. stypendialnych.

 

Regulaminy:

Zarządzenie nr 78 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2019 roku w sprawie: Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zmiany ww. zarządzenia:

z dnia 13 lipca 2020 r.

z dnia 16 października 2020 r.

z dnia 12 maja 2021 r.

z dnia 5 lipca 2021 r.

z dnia 28 września 2021 r.

 

 

Domy studenckie:
Informacja o wnioskach w roku akademickim 2021/2022

 

Stypendium Rektora (poprzednio dla najlepszych doktorantów):

 

Kryteria przyznawania stypendium rektora na rok 2021/2022

oraz kryteria na kolejny rok (22/23)

 

Wysokość świadczeń pomocy materialnej w roku akademickim 2020/2021:

Stypendium socjalne – wysokość dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne: 1051 zł

Dochód 0-700 zł – stypendium 1000 zł miesięcznie
o Dochód 701-1051 zł – stypendium 900 zł miesięcznie

Zwiększenie stypendium socjalnego: 200 zł miesięcznie

Stypendium rektora – 1200 zł miesięcznie

Stypendium dla osób niepełnosprawnych:
Niepełnosprawność w stopniu lekkim: stypendium 350 zł miesięcznie
Niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym: stypendium 725 zł miesięcznie
Niepełnosprawność w stopniu znacznym: stypendium 1000 zł miesięcznie

Zapomoga – maksymalna wysokość do 2500 zł (w przypadku choroby nowotworowej doktoranta lub członka jego najbliższej rodziny oraz w przypadku śmierci najbliższego członka rodziny doktoranta do 4000 zł)

Wielkość fontu
Kontrast