Pomoc materialna

Wysokość świadczeń pomocy materialnej w roku akademickim 2020/2021:

Stypendium socjalne – wysokość dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne: 990 zł

Dochód 0-400 zł – stypendium 770 zł miesięcznie
o Dochód 401-990 zł – stypendium 690 zł miesięcznie

Zwiększenie stypendium socjalnego: 200 zł miesięcznie

Stypendium rektora – 800 zł miesięcznie

Stypendium dla osób niepełnosprawnych:
Niepełnosprawność w stopniu lekkim: stypendium 200 zł miesięcznie
Niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym: stypendium 475 zł miesięcznie
Niepełnosprawność w stopniu znacznym: stypendium 725 zł miesięcznie

Zapomoga – maksymalna wysokość do 2500 zł

 

Stypendium socjalne:

W systemie USOSweb uruchomiona została możliwość uzupełniania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni 2020/2021.

Regulaminowy termin na złożenie wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze letnim upływa 31 stycznia 2021 roku. Osoby chcące otrzymać stypendium w semestrze letnim są zobowiązane złożyć wniosek w wyznaczonym terminie – za wniosek złożony uważa się wniosek wydrukowany z systemu USOSweb, podpisany i dostarczony do koordynatora ds. stypendialnych.

W przypadku osób, które ubiegały się o przyznanie stypendium w semestrze zimowym, nie ma konieczności składania ponownie kompletu dokumentów potwierdzających sytuację finansową.

 

Regulaminy:

Zarządzenie nr 78 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2019 roku w sprawie: Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zmiana ww. zarządzenia z dnia 13 lipca 2020 r. oraz zmiana z dnia 16 października 2020 r.

 

 

Domy studenckie:
Zarządzenie nr 18 Prorektora ds. Collegium Medicum z 23 czerwca 2020 roku w sprawie: wysokości opłat za korzystanie z miejsca w domach studenckich Collegium Medicum – Uniwersytetu Jagiellońskiego

Informacja o wnioskach w roku akademickim 2020/2021

 

Stypendium Rektora (poprzednio dla najlepszych doktorantów):

Szczegółowe kryteria przyznawania stypendium rektora dla doktorantów w roku akademickim 2020/2021

 

Kryteria przyznawania stypendium rektora na kolejny rok akademicki

Wielkość fontu
Kontrast