Kierunek dietetyka

Dla obywateli polskich oraz osób nieposiadających obywatelstwa polskiego, ale ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

 

 


Dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego, które ubiegają się o przyjęcie na studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich