Posiedzenie Rady Wydziału Lekarskiego – 16 kwietnia 2020 r.

Termin: 16 kwietnia 2020 r.

CZĘŚĆ OTWARTA

 1. Informacje Dziekana dotyczące bieżących spraw organizacyjnych
  https://youtu.be/DmgsKg7P56A?
 2. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Dyscypliny Nauki medyczne prof. dr hab. Rafała Olszaneckiego
  https://youtu.be/D80xrl38KIw?t=4?

WYKŁADY HABILITACYJNE

 1. Wykład dr hab. Krzysztofa L. Bryniarskiego
  https://youtu.be/SN-ZYUPoxE0
 2. Wykład dr hab. Jakuba Antczaka
  https://youtu.be/RekZREDMGsk

prof. dr hab. Maciej Małecki
Dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM