Standardy efekty kształcenia

 STANDARDY KSZTAŁCENIA – Rozporządzenie ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668) (Tekst jednolity)

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1669)

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.(Dz.U.2012.572 j.t., z późn. zm.) (Tekst jednolity)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 631)

Uchwała nr. 47/IV/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 kwietnia 2015 r. w zakresie: zmiany uchwały Senatu UJ nr 34/III/2012 z dnia 28 marca 2012 roku z późn. zm. w sprawie wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim

Uchwała nr. 18/II/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 lutego 2015 r. w zakresie: uzupełnienia uchwały Senatu UJ nr 56/V/2012 z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa, prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim

Uchwała nr. 134/IX/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 września 2013 r. w sprawie: zmian w uchwale Senatu UJ nr 34/III/2012 z dnia 28 marca 2012 roku z późn. zm. w sprawie wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim

Uchwała nr 56/V/2012 Senatu UJ z dn. 23 maja 2012r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa, prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim

Uchwała nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 w sprawie: w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim

Załączniki do Uchwały nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012

Macierz efektów kształcenia dla kierunku lekarskiego w wybranych obszarach tematycznych

Standardy kształcenia dla kierunku lekarskiego

Standardy kształcenia dla kierunku lekarsko-dentystycznego

Efekty kształcenia dla kierunku dietetyka (studia I stopnia) w wybranych obszarach tematycznych

Efekty kształcenia dla kierunku dietetyka (studia II stopnia) w wybranych obszarach tematycznych