Komunikat nr 9-2020 Dziekana WL dotyczący zdalnych zajęć dydaktycznych

Kraków, dnia 31 marca 2020 r.

Dotyczy sposobu przeprowadzania zaliczeń przedmiotów metodami zdalnymi w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020

Szanowni Państwo,
Nauczyciele akademiccy WL UJ CM

 

Uprzejmie informujemy, że w okresie zawieszenia zajęć kontaktowych na WL UJ CM możliwe jest przeprowadzenie kolokwiów i zaliczeń przedmiotów za pomocą narzędzi internetowych. Rekomendowanym narzędziem do zaliczeń pisemnych w formie testów jest platforma MS FORMS, dostępna dla wszystkich pracowników i studentów UJ. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest udokumentowany udział studenta we wszystkich wykładach oraz seminariach. Przeprowadzenie testu zaliczeniowego możliwe jest też w przypadku przedmiotów obejmujących zajęcia kliniczne z zastrzeżeniem, że wpis zaliczenia przedmiotu do systemu USOS odbędzie się dopiero po odrobieniu ćwiczeń. W załączeniu przesyłamy instrukcję korzystania z platformy MS FORMS. Zalecany jest wybór funkcji „Losowa kolejność pytań” oraz ścisłe przestrzeganie czasu zaliczenia. 
– instrukcja przygotowania testu w aplikacji Microsoft Forms

Jednocześnie na tę chwilę nie rekomendujemy przeprowadzenia egzaminów w formie zdalnej.

W przypadku zamiaru wykorzystania metod testowania studentów na odległość prosimy o przesłanie odpowiedniej informacji na adres dziekanatu.

 

Dr hab. Grzegorz Kopeć, prof. UJ
Prodziekan Wydziału Lekarskiego d/s studenckich

Prof. dr hab. Maciej Małecki
Dziekan Wydziału Lekarskiego

 


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast