Rok V

 

Anestezjologia i intensywna terapia 2/2


Anestezjologia i intensywna terapia 2/2 – Mikrobiologia kliniczna (zajęcia zintegrowane) 

 


Chirurgia 3/4


Chirurgia 3/4 – Neurochirurgia


Chirurgia 3/4 – Transplantologia


Chirurgia 3/4 – Urologia


Chirurgia 3/4 – Fizjologia (zajęcia zintegrowane) 


Chirurgia 3/4 – Mikrobiologia kliniczna (zajęcia zintegrowane) 

 


Chirurgia 3/4 – Laboratoryjne nauczanie umiejętności chirurgicznych


Choroby wewnętrzne 3/4

 


Choroby wewnętrzne 3/4 – Kardiologia


Choroby wewnętrzne 3/4 – Angiologia


Choroby wewnętrzne 3/4 – Choroby metaboliczne


Choroby wewnętrzne 3/4 – Endokrynologia


Choroby wewnętrzne 3/4 – Alergologia


Choroby wewnętrzne 3/4 – Hematologia


Choroby wewnętrzne 3/4 – Toksykologia


Choroby wewnętrzne 3/4 – Farmakologia kliniczna  


Choroby wewnętrzne 3/4 – Mikrobiologia kliniczna


Choroby zakaźne


Choroby zakaźne – Mikrobiologia kliniczna (zajęcia zintegrowane) 

 


Geriatrics and palliative medicine


Ginekologia i położnictwo 3/4 

 


Ginekologia i położnictwo 3/4 – Mikrobiologia kliniczna (zajęcia zintegrowane) 


Laboratoryjne nauczanie umiejętności klinicznych 4/4


Medycyna ratunkowa 1/2


Medycyna sądowa


Onkologia i hematologia – Onkologia


Onkologia i hematologia – hematologia 


Ortopedia i traumatologia – Ortopedia


Ortopedia i traumatologia – Traumatologia


Pediatria 3/4


Pediatria – zajęcia zintegrowane (Mikrobiologia kliniczna)


Psychiatria 2/3


Psychoterapia


Rehabilitacja


Warsztaty klinicznych umiejętności psychologicznych


 

FAKULTETY

Ultrasonografia w stanach zagrożenia życia


Wstęp do ratownictwa medycznego i medycyny taktycznej


Zdrowie psychiczne niemowląt i małych dzieci


Kardiochirurgia


Wprowadzenie do neuropsychologii


Podstawy psychoanalizy


Podstawy chirurgii rekonstrukcyjnej i chirurgii ręki


Neurochirurgia dziecięca


Urazy u dzieci


Zaburzenia krzepnięcia krwi w praktyce lekarskiej


Elektrokardiologia


Stany zagrożenia życia w alergologii


Badania diagnostyczne w chorobach śródmiąższowych płuc


Stany nagłe w kardiologii – podejście praktyczne


Wybrane stany internistyczne zagrażające życiu – rozpoznawanie i leczenie


Zarządzanie zespołem i podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych


Medycyna sportowa


Seksuologia


Polityka lekowa w praktyce lekarza. Ocena technologii medycznych


Zaburzenia jedzenia u dzieci


Stany nagłe w psychiatrii


Badania Kliniczne w onkologii


Żywienie sportowców