Kontakt

  ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków
  +48 (12) 422-54-44
  dziekwl@cm-uj.krakow.pl
  www.wl.cm.uj.edu.pl

Godziny przyjęć studentów:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 10.00-14.00
czwartek: bez przyjęć stron
 
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30-15.30
 

Pracownicy Dziekanatu Wydziału Lekarskiego

p.o. Kierownika Dziekanatu
mgr Magdalena Wojtecka
  magdalena.wojtecka@uj.edu.pl
  12 422 54 44, 370 43 27
 Pokój nr 7c

Zastępca kierownika
mgr Agnieszka Adamczyk
  aga.adamczyk@uj.edu.pl
  12 422 54 44
  12 370 43 32
  Pokój nr 7

 • wszelkie sprawy związane z przyjmowaniem i wysyłaniem korespondencji dziekanatu
 • obsługa promocji doktorskich i habilitacyjnych
 • obsługa wniosków dot. przyznawania odznaczeń, nagród, wyróżnień itp.

mgr Bartłomiej Jałocha
  studia.doktoranckie@cm-uj.krakow.pl
  12 370 43 39
  Pokój nr 7a
Godziny pracy: 7.00-15.00

 • obsługa administracyjna studiów doktoranckich
 • zbieranie i archiwizacja oświadczeń pracowników WL o dziedzinie i dyscyplinie oraz zaliczeniu do liczby N

 • wprowadzanie do systemów USOS i POLON danych dotyczących postępowań o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie nauki medyczne

 

mgr Karolina Odrzywołek (pracownik nieobecny)
  karolina.odrzywolek@uj.edu.pl

mgr Kinga Jaworska (pracownik na zastępstwo)
  kinga1.jaworska@uj.edu.pl

 12 370 43 42
  Pokój nr 7
Godziny pracy: 7.00-15.00

 • wszelkie sprawy związane z rekrutacją na studia
 • sprawy dot. umów cywilno-prawnych związanych z prowadzeniem zajęć dydaktycznych oraz plany zajęć dydaktycznych w jednostkach działalności podstawowej wydziału

mgr inż. Ewa Krieger-Śliwakowska
  ewa.krieger-sliwakowska@uj.edu.pl
  12 370 43 11
  Pokój nr 6

 • wszelkie sprawy związane z przyznawaniem i ustalaniem wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wydziału Lekarskiego (stypendium rektora i socjalne, przyznawanie miejsc w domach studenckich, zapomogi)
 • sprawy związane z ubezpieczeniem podstawowej opieki zdrowotnej studentów i doktorantów

lic. Kamila Wójtowicz
  ka.wojtowicz@uj.edu.pl
  12 370 43 98
  Pokój nr 6

 • wszelkie sprawy związane z tokiem studiów stacjonarnych na VI roku kierunku lekarskiego
 • sprawy dot. absolwentów studiów stacjonarnych na kierunku lekarskim
 • wymiana studencka w ramach programu MOSTUM

mgr inż. Elżbieta Serafin
  elzbieta.serafin@uj.edu.pl
  12 370 43 97
  Pokój nr 6

 • wszelkie sprawy związane z tokiem studiów stacjonarnych na V roku kierunku lekarskiego
 • wszelkie sprawy związane z przyznawaniem i ustalaniem wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wydziału Lekarskiego (stypendium socjalne, rektora, przyznawania miejsc w domach studenckich, zapomogi)

mgr Agnieszka Wilk
  aga.wilk@uj.edu.pl
  12 370 43 19
  Pokój nr 6

 • wymiana studencka w ramach Programu Erasmus+
 • wszelkie sprawy dot. wymiany zagranicznej studentów w ramach umów międzyuczelnianych i innych

mgr Alicja Wawrzusiak
  alicja.wawrzusiak@uj.edu.pl
  12 370 43 29
  Pokój nr 8

 • wszelkie sprawy związane z tokiem studiów stacjonarnych na I i II roku kierunku lekarskiego

mgr Zyta Widomska
  zyta.widomska@uj.edu.pl 
  12 370 43 69
  Pokój nr 8

 • wszelkie sprawy związane z tokiem studiów stacjonarnych na III i IV roku kierunku lekarskiego

mgr inż. Bogumiła Rzepka
  bogumila.rzepka@uj.edu.pl
  12 370 43 14
  Pokój nr 8

 • wszelkie sprawy związane z tokiem studiów stacjonarnych na kierunku lekarsko-dentystycznym od II do V roku
 • sprawy dot. absolwentów studiów stacjonarnych na kierunku lekarsko-dentystycznym

Katarzyna Dziewońska-Radoń
  katarzyna.dziewonska-radon@uj.edu.pl
  12 370 43 14
  Pokój nr 8

Godziny pracy: 8.00-16.00

 • wszelkie sprawy związane z tokiem studiów stacjonarnych dla I roku oraz studiów niestacjonarnych od I do V roku na kierunku lekarsko-dentystycznym
 • sprawy dot. absolwentów studiów niestacjonarnych na kierunku lekarsko-dentystycznym
 • sprawy dot. nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą

lic. Halina Wojtecka
  halina.wojtecka@uj.edu.pl
  12 429 12 47
  12 370 43 26
  Pokój nr 9

 • wszelkie sprawy związane z tokiem studiów niestacjonarnych na kierunku lekarskim od I do VI roku
 • sprawy dot. absolwentów studiów niestacjonarnych na kierunku lekarskim

mgr Magdalena Kubik
  m.kubik@uj.edu.pl
  12 429 12 47
  12 370 43 26
  Pokój nr 9

 • wszelkie sprawy związane z tokiem studiów na kierunku dietetyka I i II stopnia
 • sprawozdawczość w zakresie spraw studenckich

mgr Ewa Borucka
  ewa.borucka@uj.edu.pl
  12 370 43 39
  Pokój nr 7a

Godziny pracy: 7.00-15.00

 • obsługa administracyjna spraw związanych z wewnętrzną procedurą awansową i konkursami na stanowisko profesora uczelni oraz obsady kierowników w jednostkach organizacyjnych
 • organizacja posiedzeń Wydziałowej Komisji ds. Zatrudnienia i Rozwoju Kadry oraz Rady Wydziału Lekarskiego
 • wykonywanie obowiązków specjalisty ds. ochrony danych osobowych

mgr Wiesław Pyrczak
  wieslaw.pyrczak@uj.edu.pl
godz. konsultacji 12:00-14:00
  12 370 43 49
  Pokój nr 7a

 • Wydziałowy Koordynator Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów USOS – www.usos.cm-uj.krakow.pl
 • sprawy związane z ankietowaniem oraz statystyką wynikającą z USOS
 • prowadzenie strony WWW Wydziału Lekarskiego UJ – www.wl.uj.edu.pl

Biuro Rady Dyscypliny Nauki medyczne UJ

Centrum Dydaktyczno-Kongresowe Wydziału Lekarskiego
ul. św. Łazarza 16
31-530 Kraków

mgr Agata Talaga
  agata.talaga@uj.edu.pl
  12 619 97 41
  Pokój nr 217 a (I piętro)

Godziny pracy: 8.00-15.00

 • sprawy związane z nadawaniem stopni naukowych doktora

mgr Anna Tyburowska
  anna.tyburowska@uj.edu.pl
  12 619 97 42
  Pokój 217 a (I piętro)

Godziny pracy: 8.00-16.00

 • sprawy związane z nadawaniem stopni naukowych doktora habilitowanego

Sekcja ds. Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców

Centrum Dydaktyczno-Kongresowe Wydziału Lekarskiego
ul. św. Łazarza 16
31-530 Kraków

Godz. pracy: poniedziałek – piątek, 8.00-16.00
  (48 12) 422-80-42
  (48 12) 421-28-69
  smeoffice@cm-uj.krakow.pl
 www.medschool.uj.edu.pl

mgr Magdalena Kameczura
Kierownik Sekcji DWL ds. Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców
  magdalena.stepniak@uj.edu.pl
  Pokój nr 113

mgr Edyta Stańczykiewicz
  edyta.stanczykiewicz@uj.edu.pl
  Pokój nr 113

mgr Joanna Kisielewska-Florczyk (urlop)
  joanna.florczyk@uj.edu.pl
  Pokój nr 113

mgr Małgorzata Obler-Kindlik
  malgorzata.obler-kindlik@uj.edu.pl
  Pokój nr 113

Edyta Jawor
  edyta.jawor@uj.edu.pl
  Pokój nr 113

mgr Maria Rabsztyn
  maria.rabsztyn@uj.edu.pl
  Pokój nr 113

mgr Monika Kołek
  monika.kolek@uj.edu.pl
  Pokój nr 107

Deepali Praveen
  deepali.praveen@uj.edu.pl
  Pokój nr 107

mgr Agnieszka Papla
  agnieszka.papla@uj.edu.pl
  Pokój nr 107