Konkurs “Supertalenty w Medycynie”

Supertalenty w Medycynie – to prestiżowy plebiscyt organizowany przez redakcję “Pulsu Medycyny” od 2012 roku. Jego celem jest wyłonienie i nagrodzenie liderów młodego pokolenia lekarzy (do 39 roku życia), którzy dzięki swojej wiedzy, umiejętnościom i predyspozycjom będą wpływać na zmiany w sektorze ochrony zdrowia w Polsce w najbliższych latach.

Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do 20 kwietnia 2020 roku o godz. 12.00. Udział w konkursie można zgłaszać osobiście (formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://pulsmedycyny.pl/supertalenty/rejestracja/ ).
Prawo do nominowania kandydatów mają także osoby trzecie (w szczególności uczelnie, promotorzy, pracodawcy oraz organizacje społeczne lub zawodowe), pod warunkiem uzyskania zgody na udział w konkursie nominowanego kandydata.

Sylwetki kandydatów poznają jedynie członkowie jury, którzy wyłonią dziesięciu laureatów konkursu. W skład jury wejdą przedstawiciele „Pulsu Medycyny” oraz liderzy opinii i eksperci środowiska medycznego, powołani przez redakcję. Jurorzy dokonają oceny kandydatur w trzech kategoriach: osiągnięcia naukowe (pod uwagę są brane m.in. zdobyte granty, stypendia, publikacje, nagrody), zaangażowanie w działalność w przestrzeni publicznej (m.in. działalność charytatywną, w stowarzyszeniach), perspektywy dalszego rozwoju (szanse na wpływy w sektorze ochrony zdrowia w najbliższych latach).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu 2020 r. Informacje o zwycięzcach konkursu ukażą się także na łamach „Pulsu Medycyny” oraz na stronie internetowej www.pulsmedycyny.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie Supertalenty w Medycynie. Dodatkowe informacje dotyczące zgłoszeń oraz przebiegu konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: +48 605948188, lub adresem mailowym d.dys@pulsmedycyny.pl


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast