Ogłoszenia


Komunikat w sprawie możliwości przedstawienia kandydatów do nadania orderów, odznaczeń, Medali za Długoletnią Służbę lub Medali Komisji Edukacji Narodowej

Kraków, dnia 15 stycznia 2021 r. 503.1131.1.2021   P.T. Kierownicy Jednostek organizacyjnych Wydziału Lekarskiego UJ CM   Uprzejmie informuję Kierowników jednostek organizacyjnych Wydziału Lekarskiego UJ CM o: możliwości przedstawienia odpowiednich kandydatów do nadania orderów, odznaczeń, Medali za Długoletnią Służbę lub Medali Komisji Edukacji Narodowej, wraz ze stosownym uzasadnieniem. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach (Dz.U.123, poz. […]

Turniej Wiedzy Dietetycznej NUTRIADA 2020/2021 – w nowej formule!

W dniach 15-16 stycznia odbędzie się kolejna, piąta już, edycja Turnieju Wiedzy Dietetycznej NUTRIADA, który organizowany jest przez Kierunek Dietetyka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Nadchodząca edycja Turnieju, ze względu na sytuację epidemiologiczną, będzie inna niż zawsze. Osobiste spotkanie nie jest możliwe dlatego wszystkie konkurencje zostaną przeprowadzone w wersji online. W Turnieju udział zgłosiło 16 drużyn reprezentujących uczelnie z całej Polski. NUTRIADA to turniej, podczas […]

Ankietowa ocena jakości kształcenia na WL w roku akademickim 2020/2021

Szanowni Studenci, Uprzejmie informuję, że otwarta została ankietowa ocena jakości kształcenia na Wydziale Lekarskim UJ CM. https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=dla_stud/studia/ankiety/index Ankieta składa się z 5 pytań dotyczących osób prowadzących zajęcia oraz 6 pytań na temat nauczania zdalnego. Zachęcam do systematycznego wypełniania przypisanych ankiet. Link do ankiety znajduje się w prawym górnym rogu kolejnych wydań Newslettera WL.   Prof. dr hab. Grzegorz Kopeć Prodziekan ds. studenckich na kierunku lekarskim i dietetyka

Publikacje pracowników i doktorantów WL UJ CM dodane do bazy PubMed w okresie od 1 do 31 grudnia 2020 r.

Publikacje pracowników i doktorantów WL UJ CM dodane do bazy PubMed w okresie od 1 do 31 grudnia 2020 r. opublikowane w czasopismach z Impact Factor powyżej 3,500 lub w czasopismach z górnego kwartyla dla dziedziny (Q1) wg Journal Citation Reports ed. 2019 Publikacje pracowników i doktorantów UJ CM dodane do bazy PubMed od 1 do 31 grudnia 2020 r.

Rady Pedagogiczne w semestrze zimowym 2020/2021 – kierunek lekarsko-dentystyczny

Szanowni Koordynatorzy, przedmiotów I, II, III, IV i V roku kierunku lekarsko-dentystycznego Starości poszczególnych lat i grup Uprzejmie zapraszam na Rady Pedagogiczne dla kierunku lekarsko-dentystycznego studia stacjonarne i niestacjonarne, które odbędą się na platformie MS Teams w dniu 20.01.2021 r.: godz. 10.30 I rok godz. 11.00 II rok godz. 11.30 III rok godz. 12.00 IV rok godz. 12.30 V rok Spotkanie będzie dostępne w zespole „Rady pedagogiczne kierunku lekarsko-dentystycznego 2020/2021 w semestrze zimowym“. Szczegółowe informacje zostaną […]

Konkurs #4 – Dofinansowanie interdyscyplinarnych zespołów realizujących projekty badawcze z udziałem doktoranta Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ CM – POB qLife (ID.UJ)

Szanowni Państwo,     W ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ) – Priorytetowy Obszar Badawczy „Jakość badań dla jakości życia – qLife”, ogłasza Konkurs, którego celem jest dofinansowanie istniejących lub nowo utworzonych interdyscyplinarnych zespołów realizujących projekty w ramach tematyki badawczej POB qLife z udziałem doktoranta Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowi. Zespół ubiegający się o dofinansowanie musi składać się z dwóch nauczycieli […]

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum ogłasza konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Klinice Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej I Katedry Chirurgii Ogólnej na Wydziale Lekarskim UJ CM

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum ogłasza konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Klinice Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej I Katedry Chirurgii Ogólnej na Wydziale Lekarskim UJ CM…

Spotkanie informacyjne dotyczące rekrutacji na program ERASMUS w roku akademickim 2021/2022

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym dotyczącym rekrutacji na program ERASMUS na rok akademicki 2021/2022. Spotkanie odbędzie się na platformie MsTeams w dniu 13.01.2021 o godzinie 18. Chętne osoby zapraszamy do rejestracji za pomocą przedstawionego poniżej formularza. W trakcie spotkania zostanie omówiony zarówno proces rekrutacji, jak i zasady planowania stypendium w Uczelni Partnerskiej. https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6yYO676_0keekOvSQm2864bprTrTH7JDlXr2w2rn-TVUOTE1MThIQlpUWlhGMUFUSDNVUk9VMVNFWC4u   Z wyrazami szacunku, dr n. med. Mateusz Rubinkiewicz Pełnomocnik Dziekana Wydziału Lekarskiego […]

Rekrutacja do programu ERASMUS na rok akademicki 2021/2022

Szanowni Państwo, Serdecznie zachęcamy do składania wniosków o stypendia z programu ERASMUS w rekrutacji zimowej. Dokumenty należy składać za pomocą systemu USOSweb w terminie do 28 stycznia 2021. Terminarz postępowania rekrutacyjnego jest następujący: Termin rejestracji i przesyłania dokumentów: 4 stycznia – 28 stycznia 2021 r. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się przez MS Teams w terminie 3-9 lutego 2021 r. Wyniki rekrutacji: do 15 lutego 2021 r. Procedura odwoławcza: należy złożyć podanie z uzasadnieniem do 19 lutego 2021 r. Po ogłoszeniu […]

Stypendia doktorskie Rządu Japońskiego w Kanazawa University

Szanowni Państwo, z przyjemnością chciałbym poinformować o możliwości aplikowania na Stypendia Doktorskie Rządu Japońskiego w prestiżowej Uczelni Kanazawa University, Japonia. Stypendium dotyczy czteroletniego stypendium doktorskiego realizowanego na różnych polach w dziedzinie medycyny. Osoba, która stanie się beneficjentem programu zwolniona zostanie z opłat za studia na uczelni przyjmującej, jak również otrzyma dofinansowanie pieniężne. Szczegółowe informacje na temat przyznawania stypendiów można znaleźć na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) […]Wielkość fontu
Kontrast