Egzaminy USMLE

Procedura potwierdzania studenta/absolwenta Wydziału Lekarskiego UJ CM do zdawania United States Medical Licensing Examination (USMLE):

  1. warunkiem potwierdzenia jest średnia ze studiów: minimum 3.7
  2. dodatkowym warunkiem jest zdanie jednego z egzaminów językowych wg Dz.U.218 z 2009r. poz. 1695, Załącznik nr 2, poz. 1-10, 11: 1a, 2a-f http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20092181695 ( w załączeniu)
  3. jeżeli średnia jest poniżej wymaganej, warunkiem jest zdanie National Board of Medical Examiners (NBME) Comprehensive Examination organizowanym raz w roku przez Szkołę Medyczna dla Obcokrajowców (kontakt do Biura Szkoły)
  4. dostarczenie do Dziekanatu podpisanego formularza zgody na udostępnienie wyników ( w załączeniu)