Komunikaty – zdalne nauczanie

Komunikaty i ogłoszenia Dziekana Wydziału Lekarskiego związane z zdalnym nauczaniem:

 1. komunikat dotyczący zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń końcowych w formie zdalnej
 2. komunikat dotyczący zasad zaliczania praktyk wakacyjnych przez studentów WL pracujących jako wolontariusze na oddziałach szpitalnych w związku z pandemią COVID-19
 3. komunikat dotyczący realizacji w trybie zdalnym zajęć dowolnych na roku VI kierunku lekarskiego WL
 4. komunikat dotyczący szczegółowych rekomendacji sposobu prowadzenia zdalnych zajęć praktycznych
 5. informacja kierownika CZN, dr Jacka Urbańca związana z dostępnością i wykorzystaniem narzędzi służących zdalnemu nauczaniu na UJ
 6. komunikat dla nauczycieli akademickich dotyczący realizacji zajęć praktycznych metodami zdalnymi
 7. informacja dla nauczycieli akademickich – dotyczy sposobu przeprowadzania zaliczeń przedmiotów metodami zdalnymi z wykorzystaniem z platformy MS FORMS
  uzupełnienie informacji o zaliczeniach testowych dostępnych na platformie Pegaz
 8. komunikat dla nauczycieli akademickich i studentów związany z realizacją zajęć fakultatywnych
 9. komunikat związany z realizacją, z wyprzedzeniem zajęć seminaryjnych planowanych na kolejne miesiące roku akademickiego 2019/2020
 10. informacja dla nauczycieli akademickich realizujących zajęcia na kierunku dietetyka
 11. instrukacja związana z prowadzeniem seminariów/wykładów w Microsoft TEAMS
 12. informacja dla nauczycieli akademickich realizujących zajęcia w Szkole Medycznej dla Obcokrajowców
 13. informacja dla nauczycieli akademickich i studentów wszystkich kierunków WL dotycząca technicznych aspektów pracy na platformie MS TEAMS
 14. informacja dla nauczycieli akademickich związana z minimalnymi wymaganiami przy samodzielnym tworzeniu wykładów E-learningowych
 15. informacja dla studentów wszystkich kierunków Wydziału Lekarskiego związana z wprowadzeniem zdalnego nauczania
 16. komunikat dla nauczycieli akademickich WL związany z prowadzeniem wykładów i seminariów w formie zdalnego nauczania
Wielkość fontu
Kontrast