Rok III

Patologia – Patofizjologia


Patologia – Patomorfologia


Farmakologia


Choroby wewnętrzne (z fizjoterapią {rehabilitacją})


Chirurgia ogólna z onkologią


Stomatologia zachowawcza z endodoncją 1/3


Lektorat języka angielskiego ¾


Anestezjologia reanimacja


Chirurgia stomatologiczna 1/3


Mikrobiologia i mikrobiologia jamy ustnej z mykologią


Przedkliniczna stomatologia zintegrowana 2/2


Fizjologia ciąży


Bioetyka


Radiologia stomatologiczna


Biochemia jamy ustnej


Informatyka i statystyka medyczna 2/2


Ratownictwo medyczne


Prawo medyczne


 

Zajęcia fakultatywne roku III możliwe do realizacji na roku II:

Neurobiologia


Cytobiologia medyczna


Psychologia ludzkich zachowań. Dlaczego zachowujemy się w określony sposób


Podstawy obrazowania medycznego


Historia i kultura medyczna