Kierunek dietetyka

Tematy prac licencjackich i magisterskich

Archiwum – zrealizowane tematy prac licencjackich
Tematy prac licencjackich  2019/2020
Regulamin prac licencjackich

Archiwum – zrealizowane tematy prac magisterskich
Tematy prac magisterskich 2019/2020
Warunki ukończenia studiów II stopnia

Plany studiów 2019/2020

Plan studiów na kierunku dietetyka – I stopień

Plan studiów na kierunku dietetyka – II stopień

Harmonogramy zajęć 2019/2020

I stopień

I rok
Opiekun Roku – dr Iwona Brzozowska

semestr zimowy

semestr letni

II rok
Opiekun Roku – prof. dr hab. Beata Kuśnierz-Cabala

semestr zimowy

semestr letni

 

III rok
Opiekun Roku – dr Agnieszka Kozioł-Kozakowska

semestr zimowy

semestr letni

 

II stopień

I rok
Opiekun Roku – dr Dorota Cibor

semestr zimowy

semestr letni

II rok
Opiekun Roku – dr Dorota Cibor

semestr zimowy

semestr letni

Informacje dotyczące sal zajęciowych

wykaz sal zajęciowych semestr zimowy

wykaz sal zajęciowych semestr  letni

 

Programy praktyk

Praktyki śródroczne

  • I stopień
    I rok

         Praktyka z zakresu technologii żywienia

         Praktyka w szpitalu dla dorosłych

         II rok

         Praktyka w szpitalu dziecięcym/żłobku/przedszkolu

         III rok

         Praktyka w poradni dietetycznej

         Praktyka z zakresu technologii żywienia

  • II stopień
    II rok

          Praktyka w szpitalu dla dorosłych

 

Praktyki wakacyjne

Wielkość fontu
Kontrast