Kierunek dietetyka

Tematy prac licencjackich i magisterskich na rok 2017/2018

Baza – tematy prac licencjackich
Regulamin prac licencjackich

Baza – tematy prac magisterskich
Warunki ukończenia studiów II stopnia
Informacje na temat organizacji zajęć z przedmiotu Seminarium magisterskie w roku akademickim 2017/2018

 

Plany studiów 2017/2018

Plan studiów na kierunku dietetyka – I stopień
Plan studiów na kierunku dietetyka – II stopień

 

Harmonogramy zajęć 2017/2018

I stopień

I rok
Opiekun Roku – dr Iwona Brzozowska

semestr zimowy – uaktualniono w dniu 01.10.2017
miejsce odbywania zajęć – uaktualniono w dniu 01.10.2017
semestr letni – uaktualniono w dniu 07.02.2018
miejsce odbywania zajęć – semestr letni

 

II rok
Opiekun Roku – dr hab. Beata Kuśnierz-Cabala, prof. UJ

semestr zimowy – uaktualniono w dniu 01.10.2017
miejsce odbywania zajęć – uaktualniono w dniu 01.10.2017
semestr letni – uaktualniono w dniu 07.02.2018
miejsce odbywania zajęć – semestr letni

 

III rok
Opiekun Roku – dr Agnieszka Kozioł-Kozakowska

semestr zimowy – uaktualniono w dniu 01.10.2017
miejsce odbywania zajęć – uaktualniono w dniu 01.10.2017
semestr letni – uaktualniono w dniu 07.02.2018
miejsce odbywania zajęć – semestr letni

 

II stopień

I rok
Opiekun Roku – dr Dorota Cibor

semestr zimowy – uaktualniono w dniu 01.10.2017
miejsce odbywania zajęć – uaktualniono w dniu 01.10.2017
semestr letni – uaktualniono w dniu 07.02.2018
miejsce odbywania zajęć – semestr letni

 

II rok
Opiekun Roku – dr Dorota Cibor

semestr zimowy – uaktualniono w dniu 01.10.2017
miejsce odbywania zajęć – uaktualniono w dniu 01.10.2017
semestr letni – uaktualniono w dniu – uaktualniono w dniu 07.02.2018
miejsce odbywania zajęć – semestr letni

 

 

Sylabusy

 

I rok, II stopień

Chemiczne i fizyczne aspekty jakości żywności
Demografia i epidemiologia żywieniowa
Diagnostyka laboratoryjna
Dietetyka pediatryczna
Etyka w żywieniu
Fizjologia żywienia człowieka
Immunologia
Informacja naukowa
Informatyka
Jakość i bezpieczeństwo żywności
Język angielski 1/2
Metodologia badań
Patofizjologia kliniczna
Podstawy żywienia zbiorowego
Produkcja potraw
Przechowalnictwo żywności
Socjologia żywienia
Stan odżywienia i sposób żywienia człowieka
Statystyka w żywieniu
Towaroznawstwo żywności
Ustawodawstwo żywnościowo-żywieniowe i polityka wyżywienia
Zarządzanie i marketing
Zdrowie publiczne

 

 

Programy praktyk

 

Praktyki śródroczne

 

 

 

Praktyki wakacyjne

 

 

 

Książeczki ćwiczeń

Książeczka dokumentacji ćwiczeń klinicznych studentów II roku studiów II stopnia kierunku dietetyka
Książeczka dokumentacji ćwiczeń klinicznych studentów III roku studiów I stopnia kierunku dietetyka