Kierunek dietetyka

Tematy prac licencjackich i magisterskich

Tematy prac licencjackich 2018/19
Archiwum – zrealizowane tematy prac licencjackich
Regulamin prac licencjackich

 

Tematy prac magisterskich 2018/19
Archiwum – zrealizowane tematy prac magisterskich
Warunki ukończenia studiów II stopnia
Sylabus – Repetytorium magisterskie 2018/19 

Plany studiów 2019/2020

Plan studiów na kierunku dietetyka – I stopień
Plan studiów na kierunku dietetyka – II stopień

Plany studiów 2018/2019

Plan studiów na kierunku dietetyka – I stopień
Plan studiów na kierunku dietetyka – II stopień

Harmonogramy zajęć 2019/2020

I stopień

I rok
Opiekun Roku – dr Iwona Brzozowska

semestr zimowy

semestr letni

II rok
Opiekun Roku – prof. dr hab. Beata Kuśnierz-Cabala

semestr zimowy

semestr letni

III rok
Opiekun Roku – dr Agnieszka Kozioł-Kozakowska

semestr zimowy

semestr letni

II stopień

I rok
Opiekun Roku – dr Dorota Cibor

semestr zimowy

semestr letni

II rok
Opiekun Roku – dr Dorota Cibor

semestr zimowy

semestr letni

Sylabusy

I rok, I stopień

Język angielski 1/3

II rok, I stopień

Język angielski 2/3

III rok, I stopień

Język Angielski  3/3

I rok, II stopień

Chemiczne i fizyczne aspekty jakości żywności
Demografia i epidemiologia żywieniowa
Diagnostyka laboratoryjna
Dietetyka pediatryczna
Etyka w żywieniu
Fizjologia żywienia człowieka
Immunologia
Informacja naukowa
Informatyka
Jakość i bezpieczeństwo żywności
Język angielski 1/2
Metodologia badań
Patofizjologia kliniczna
Podstawy żywienia zbiorowego
Produkcja potraw
Przechowalnictwo żywności
Socjologia żywienia
Stan odżywienia i sposób żywienia człowieka
Statystyka w żywieniu
Towaroznawstwo żywności
Ustawodawstwo żywnościowo-żywieniowe i polityka wyżywienia
Zarządzanie i marketing
Zdrowie publiczne

II rok, II stopień

Leczenie dietetyczne chorób niezakaźnych i żywieniowo zależnych
Żywienie kliniczne. Żywienie w chorobach jamy ustnej

 

Programy praktyk

 

Praktyki śródroczne

 

Praktyki wakacyjne

 

 

Książeczki ćwiczeń

Książeczka dokumentacji ćwiczeń klinicznych studentów II roku studiów II stopnia kierunku dietetyka
Książeczka dokumentacji ćwiczeń klinicznych studentów III roku studiów I stopnia kierunku dietetyka