Kierunek dietetyka

Tematy prac licencjackich i magisterskich

Tematy prac licencjackich 2018/19
Archiwum – zrealizowane tematy prac licencjackich
Regulamin prac licencjackich

Baza – tematy prac magisterskich
Warunki ukończenia studiów II stopnia
Archiwum – zrealizowane tematy prac magisterskich
Informacje na temat organizacji zajęć z przedmiotu Seminarium magisterskie w roku akademickim 2018/2019

 

Plany studiów 2018/2019

Plan studiów na kierunku dietetyka – I stopień
Plan studiów na kierunku dietetyka – II stopień

 

Harmonogramy zajęć 2018/2019

I stopień

I rok
Opiekun Roku – dr Iwona Brzozowska

semestr zimowy
miejsce odbywania zajęć:
sale – historia medycyny
sale – socjologia medycyny

semestr letni
sale – podstawy diagnostyki klinicznej

II rok
Opiekun Roku – prof. dr hab. Beata Kuśnierz-Cabala

semestr zimowy
miejsce odbywania zajęć:

sale – planowanie diet leczniczych
sale – żywienie człowieka – żywienie osób dorosłych i w wieku podeszłym
sale – postępowanie dietetyczne w zatruciach ostrych i przewlekłych

semestr letni

semestr letni – aneks

sale – analiza i ocena jakości żywności

III rok
Opiekun Roku – dr Agnieszka Kozioł-Kozakowska

semestr zimowy
miejsce odbywania zajęć:
sale – kliniczny zarys chorób (alergie)
sale – żywienie noworodków zdrowych
sale – patologie wieku starszego- geriatria
sale – choroby układu pokarmowego
sale – repetytorium licencjackie
sale – choroby układu nerwowego

semestr letni

sale – repetytorium licencjackie

 

II stopień

I rok
Opiekun Roku – dr Dorota Cibor

semestr zimowy
miejsce odbywania zajęć:
sale – nutrigenomika
sale – socjologia żywienia
sale – diagnostyka laboratoryjna
sale – immunologia
sale – planowanie diet leczniczych

semestr letni

sale – planowanie diet leczniczych

II rok
Opiekun Roku – dr Dorota Cibor

semestr zimowy
miejsce odbywania zajęć:
sale – choroby alergiczne
sale – repetytorium magisterskie
sale – żywienie noworodków chorych
sale – żywienie kliniczne-leczenie dietetyczne w gastroenterologii i hepatologii
sale – żywienie kliniczne
sale – żywienie kliniczne – leczenie chirurgiczne w chorobach metabolicznych

semestr letni

sale – suplementy diety (fakultet)

sale – środowisko a nowotwory przewodu pokarmowego (fakultet)

 

Sylabusy

I rok, I stopień

Język angielski 1/3

II rok, I stopień

Język angielski 2/3

III rok, I stopień

Język Angielski  3/3

I rok, II stopień

Chemiczne i fizyczne aspekty jakości żywności
Demografia i epidemiologia żywieniowa
Diagnostyka laboratoryjna
Dietetyka pediatryczna
Etyka w żywieniu
Fizjologia żywienia człowieka
Immunologia
Informacja naukowa
Informatyka
Jakość i bezpieczeństwo żywności
Język angielski 1/2
Metodologia badań
Patofizjologia kliniczna
Podstawy żywienia zbiorowego
Produkcja potraw
Przechowalnictwo żywności
Socjologia żywienia
Stan odżywienia i sposób żywienia człowieka
Statystyka w żywieniu
Towaroznawstwo żywności
Ustawodawstwo żywnościowo-żywieniowe i polityka wyżywienia
Zarządzanie i marketing
Zdrowie publiczne

II rok, II stopień

Leczenie dietetyczne chorób niezakaźnych i żywieniowo zależnych
Żywienie kliniczne. Żywienie w chorobach jamy ustnej

 

Programy praktyk

 

Praktyki śródroczne

 

Praktyki wakacyjne

 

 

Książeczki ćwiczeń

Książeczka dokumentacji ćwiczeń klinicznych studentów II roku studiów II stopnia kierunku dietetyka
Książeczka dokumentacji ćwiczeń klinicznych studentów III roku studiów I stopnia kierunku dietetyka