Kierunek dietetyka

Harmonogramy zajęć 2023/2024

I stopień

I rok
Opiekun Roku – dr Iwona Brzozowska

semestr zimowy

semestr letni

II rok
Opiekun Roku – prof. dr hab. Beata Kuśnierz-Cabala

semestr zimowy

semestr letni

III rok
Opiekun Roku – dr Agnieszka Kozioł-Kozakowska

semestr zimowy

semestr letni

II stopień

I rok
Opiekun Roku – dr hab. Dorota Cibor

semestr zimowy

semestr letni

II rok
Opiekun Roku – dr hab. Dorota Cibor

semestr zimowy

semestr letni

 

Regulamin praktyk studenckich
na studiach pierwszego i drugiego stopnia kierunku dietetyka

 

Programy praktyk

Praktyki śródroczne

  • I stopień
    I rok

         Praktyka z zakresu technologii żywienia

         Praktyka w szpitalu dla dorosłych

         II rok

         Praktyka z zakresu żywienia dzieci

         III rok

         Praktyka w poradni dietetycznej

         Praktyka w domu pomocy społecznej

  • II stopień
    II rok

         Praktyka w szpitalu dla dorosłych

Praktyki wakacyjne

Potwierdzenia odbycia praktyk

I rok I stopień

II rok I stopień

III rok I stopień

I rok II stopień

II rok II stopień

IPLAN

iPlan – kierunek dietetyka