Kierunek dietetyka

Plany studiów 2020/21

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Harmonogramy zajęć 2020/2021

I stopień

I rok
Opiekun Roku – dr Iwona Brzozowska

semestr zimowy

semestr letni

II rok
Opiekun Roku – prof. dr hab. Beata Kuśnierz-Cabala

semestr zimowy

semestr letni 

III rok
Opiekun Roku – dr Agnieszka Kozioł-Kozakowska

semestr zimowy

semestr letni

 

II stopień

I rok
Opiekun Roku – dr Dorota Cibor

semestr zimowy

semestr letni

II rok
Opiekun Roku – dr Dorota Cibor

semestr zimowy

semestr  letni

 

Informacje dotyczące sal zajęciowych

wykaz sal zajęciowych semestr zimowy

wykaz sal zajęciowych semestr letni

 

Programy praktyk

Praktyki śródroczne

  • I stopień
    I rok

         Praktyka z zakresu technologii żywienia

         Praktyka w szpitalu dla dorosłych

         II rok

         Praktyka w szpitalu dziecięcym/żłobku/przedszkolu

         III rok

         Praktyka w poradni dietetycznej

         Praktyka z zakresu technologii żywienia

  • II stopień
    II rok

          Praktyka w szpitalu dla dorosłych

 

Praktyki wakacyjne

IPLAN

iPlan – kierunek dietetyka

 

 

Wielkość fontu
Kontrast