Kierunek dietetyka

Tematy prac licencjackich i magisterskich

Archiwum – zrealizowane tematy prac licencjackich
Regulamin prac licencjackich

Archiwum – zrealizowane tematy prac magisterskich
Warunki ukończenia studiów II stopnia

Plany studiów 2019/2020

Plan studiów na kierunku dietetyka – I stopień
Plan studiów na kierunku dietetyka – II stopień

Harmonogramy zajęć 2019/2020

I stopień

I rok
Opiekun Roku – dr Iwona Brzozowska

semestr zimowy

semestr letni

II rok
Opiekun Roku – prof. dr hab. Beata Kuśnierz-Cabala

semestr zimowy

semestr letni

 

III rok
Opiekun Roku – dr Agnieszka Kozioł-Kozakowska

semestr zimowy

semestr letni

II stopień

I rok
Opiekun Roku – dr Dorota Cibor

semestr zimowy

semestr letni

II rok
Opiekun Roku – dr Dorota Cibor

semestr zimowy

semestr letni

Informacje dotyczące sal zajęciowych

wykaz sal zajęciowych

 

Programy praktyk

Praktyki śródroczne

 

Praktyki wakacyjne