Wydział Lekarski UJ CM z nagrodami Perspektyw dla najlepszego kierunku lekarskiego i dietetyki

Szanowni Państwo:

W dniu 12 czerwca 2017 roku odbyła się w Warszawie w uroczystość wręczenia dyplomów przedstawicielom najlepszych uczelni i kierunków studiów w rankingu miesięcznika Perspektywy. Wydział Lekarski UJ CM otrzymał dwa wyróżnienia dla najlepszych kierunków studiów w Polsce – lekarskiego oraz dietetyki. Kierunek lekarsko-dentystyczny został sklasyfikowany na drugim miejscu za Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.

Nagrodę dla najlepszej uczelni ex aequo otrzymały Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Warszawski. Wśród uczelni medycznych pierwsze miejsce zajął UJ CM, którego 8 kierunków zostało sklasyfikowanych na pierwszym miejscu. W sumie w tegorocznym Rankingu ocenionych zostało aż 68 kierunków.

Dyplomy w imieniu uczelni odebrali JM Rektor UJ prof. Wojciech Nowak, Prorektor UJ ds. Collegium Medicum prof. Tomasz Grodzicki, a w imieniu wydziału Dziekan WL prof. Maciej Małecki i pełnomocnik dziekana ds. kierunku dietetyka prof. Małgorzata Zwolińska-Wcisło.

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy cieszy się od lat renomą, jako zobiektywizowany obraz jakości szkolnictwa wyższego w Polsce. Nagrody wręczali Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, prof. Michał Kleiber, przewodniczący Kapituły oraz dr Bianka Siwińska, redaktor naczelna miesięcznika Perspektywy. Uhonorowanym w imieniu wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina gratulował Piotr Müller, dyrektor Biura Ministra MNiSW.

Więcej informacji:  http://www.perspektywy.pl/portal

Wszystkich pracowników Wydziału Lekarskiego oraz jego studentów proszę o przyjęcie podziękowań i gratulacji!

Maciej Małecki Dziekan Wydziału Lekarskiego wraz z Prodziekanami