Samorząd, przydatne linki

Wioletta Pugacewicz
e-mail: wioletta.pugacewicz@uj.edu.pl, doktoranci@uj.edu.pl
tel.: (012) 663 39 04

Natalia Stręk
e-mail: doktoranci@uj.edu.pl
tel.: (012) 663 30 19

adres: ul. Czapskich 4/14
adres do korespondencji: ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

poniedziałek 9.00 – 14.00
wtorek 9.00 – 14.00
środa 9.00 – 17.00
czwartek 9.00 – 14.00
piątek 9.00 – 14.00

 

ul. Koszykowa 60/62 lok. 11
00-673 Warszawa

tel. 791-134-009
fax. 22 623 83 09
e-mail: sekretariat@krd.edu.pl