Studia doktoranckie

Dziekanat Wydziału Lekarskiego UJ CM
ul. Św. Anny 12, pok. 7a
31-008 Kraków

Kierownik Studiów Doktoranckich Wydziału Lekarskiego UJ CM:
dr hab. Krzysztof Gil, prof. UJ

Obsługa administracyjna studiów:
mgr Bartłomiej Jałocha
Godziny pracy: 7:00-15:00;

Tel. (12) 37 04 339
Fax (12) 422 40 06
e-mail: studia.doktoranckie@cm-uj.krakow.plRekrutacja, programy studiów, wyjazdy

Harmonogramy zajeć

Materiały dydaktyczne

Samorząd, przydatne linki

Pomoc materialna

Zaliczenie roku i stypendia

Konferencje

Komunikaty

Ubezpieczenie zdrowotne