Komunikaty

09.01.2023

W systemie USOSweb uruchomiona została możliwość składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni 2022/2023.

Regulaminowy termin na złożenie wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze letnim upływa 31 stycznia 2023 roku. Za wniosek złożony uważa się wniosek wydrukowany z systemu USOSweb, podpisany i dostarczony do Dziekanatu.

 

01.12.2022

W systemie OSF możliwe jest aplikowanie o stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców, zachęcam do zapoznania się z instrukcjami wydziałowymi oraz ministerialnymi:

Nabór – ogłoszenie

 

13.09.2022

W systemie USOSweb uruchomiona została możliwość uzupełniania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia z dotacji projakościowej.

 

17.08.2022

Przypominam, że wzór sprawozdania oraz jego uzupełnienia znajduje się na stronie zaliczenia roku i stypendia.

 

02.06.2022

Zachęcam do zapoznania się z informacjami na temat wniosków o przyznanie miejsca w Domu Studenckim CM na rok akademicki 2022/2023.

 

22.03.2022

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 25 czerwca 2022 r. (sobota) odbędzie się XII Konferencja Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum. Na Konferencję zapraszamy Doktorantów wszystkich Wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego (w tym Szkół Doktorskich), a w szczególności osoby zainteresowane integracją prowadzonych przez nich badań naukowych z naukami medycznymi oraz interdyscyplinarnymi projektami badawczymi. Abstrakty prosimy zgłaszać do 9 maja 2022 r. poprzez formularz znajdujący się w zakładce „Rejestracja” . Konferencja odbędzie się w formie stacjonarnej, a udział w niej jest bezpłatny. Postery nie są przewidziane.

 

19.01.2022

W systemie USOSweb uruchomiona została możliwość składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni 2021/2022.

Regulaminowy termin na złożenie wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze letnim upływa 31 stycznia 2022 roku. Za wniosek złożony uważa się wniosek wydrukowany z systemu USOSweb, podpisany i dostarczony do koordynatora ds. stypendialnych.

 

06.12.2021

Od 1 grudnia 2021 r. ruszył 17. nabór wniosków o stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców.

Wnioski należy wypełniać w systemie teleinformatycznym – Zintegrowany System Usług dla Nauki / Obsługa Strumieni Finansowania (ZSUN/OSF), który znajduje się pod adresem: https://osf.opi.org.pl

Wniosek w wersji elektronicznej w celu jego weryfikacji należy przygotować w systemie do poniedziałku 13 grudnia br. do godz. 8:00 natomiast ostateczną wersję wniosku (elektroniczną oraz papierową) należy przekazać do czwartku 16 grudnia br. do godz. 8:30 do Dziekanatu Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum.

Załączniki:

 

10.09.2021

Podobnie jak w poprzednich latach wszystkie wnioski o stypendia składają Państwo przez system USOSweb a następnie wersje papierowe do dziekanatu.

Stypendium doktoranckie i projakościowe do 20 września, stypendium socjalne do 30 września, stypendium rektora do 15 października.

 

8.03.2021

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 22 maja 2021 r. (sobota) odbędzie się XI Konferencja Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum. Na Konferencję zapraszamy Doktorantów wszystkich Wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego (w tym Szkół Doktorskich), a w szczególności osoby zainteresowane integracją prowadzonych przez nich badań naukowych z naukami medycznymi oraz interdyscyplinarnymi projektami badawczymi. Abstrakty prosimy zgłaszać do 29 marca 2021 r. poprzez formularz znajdujący się w zakładce „Rejestracja” . Konferencja odbędzie się w formie on-line na platformie MS Teams (po zalogowaniu w domenie uj.edu.pl), a udział w niej jest bezpłatny.

http://www.doktorancka.cm-uj.krakow.pl/

 

18.01.2021

W systemie USOSweb uruchomiona została możliwość uzupełniania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni 2020/2021.

Regulaminowy termin na złożenie wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze letnim upływa 31 stycznia 2021 roku. Osoby chcące otrzymać stypendium w semestrze letnim są zobowiązane złożyć wniosek w wyznaczonym terminie – za wniosek złożony uważa się wniosek wydrukowany z systemu USOSweb, podpisany i dostarczony do koordynatora ds. stypendialnych.

W przypadku osób, które ubiegały się o przyznanie stypendium w semestrze zimowym, nie ma konieczności składania ponownie kompletu dokumentów potwierdzających sytuację finansową.

 

11.01.2021
Przypominam, że do 20 stycznia 2021 trwa rekrutacja na program Erasmus-praktyki (dla praktyk rozpoczynających się między 1 marca 2021 a 31 maja 2021).
Szczegóły na stronie: https://erasmus.uj.edu.pl/outgoing/traineeship

 

08.12.2020
Zachęcam do zapoznania się z informacjami o poniższych konkursach dla doktorantów:

oraz

 

02.12.2020
Trwa kolejny nabór wniosków o przyznanie stypendiów ministra dla wybitnych młodych naukowców.

Wnioski należy wypełniać w systemie teleinformatycznym – Zintegrowany System Usług dla Nauki / Obsługa Strumieni Finansowania (ZSUN/OSF), który znajduje się pod adresem: https://osf.opi.org.pl

Wniosek w wersji elektronicznej w celu jego weryfikacji należy przygotować w systemie do dnia 11 grudnia br. natomiast ostateczną wersję wniosku (elektroniczną oraz papierową) należy przekazać do dnia 16 grudnia br. do godz. 13:00 do Dziekanatu Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum.

 

 

21.08.2020
Wzór uzupełnienia sprawozdania za okres od 01.07.2020 do 30.09.2020 znajduje się na stronie:

https://wl.cm.uj.edu.pl/dydaktyka/studia-doktoranckie/zaliczenie-roku-i-stypendia/

Można je składać do dnia 30 września 2020 r. a sugerowaną formą złożenia (podobnie jak w czerwcu) jest ich wysłanie pocztą wewnętrzną z jednostki w której realizują Państwo pracę doktorską.

 

24.06.2020
Przypominam, że wszystkie informacje dotyczące zaliczenia roku oraz wzory sprawozdań znajdują się na stronie:

https://wl.cm.uj.edu.pl/dydaktyka/studia-doktoranckie/zaliczenie-roku-i-stypendia/

Sprawozdania można składać do dnia 30 czerwca 2020 r. a sugerowaną formą złożenia jest ich wysłanie pocztą wewnętrzną z jednostki w której realizują Państwo pracę doktorską.

 

25.05.2020
Zachęcam do zapoznania się z listą laureatów wyłonionych podczas X Konferencji Doktorantów UJ CM:

Relacja

 

21.01.2020
Uprzejmie proszę o zapoznanie się z treścią ogłoszenia dotyczącego stypendiów socjalnych na semestr letni:

Wnioski o stypendia socjalne – termin 31 stycznia 2019 r.

 

20.12.2019
Przypominam, iż od 1 października 2019 r. kwestiami związanymi z przewodem doktorskim zajmuje się właściwa rada dyscypliny. Poniżej zamieszone zostały linki do najbardziej istotnych informacji.

 

18.09.2019
Przypominam, że zgodnie z informacją którą otrzymali Państwo mailowo, do piątku 20 września 2019 r. mogą Państwo składać wnioski o stypendia doktoranckie i zwiększenie stypendium. Wniosek po złożeniu w systemie USOSweb (zakładka „dla wszystkich”) należy dostarczyć w wersji papierowej do Dziekanatu z zachowaniem ww. terminu.

 

25.06.2019
Zachęcam do zapoznania się z informacją dotyczącą ubiegania się o miejsca w Domu Studenckim UJ CM na rok akademicki 2019/2020. Termin składania wniosków w I turze mija 5 lipca 2019 r.

Komunikat

 

24.06.2019
Przypominam, że wszystkie informacje dotyczące zaliczenia roku oraz wzory sprawozdań znajdują się na stronie:

https://wl.cm.uj.edu.pl/dydaktyka/studia-doktoranckie/zaliczenie-roku-i-stypendia/

Sprawozdania można składać do dnia 1 lipca 2019 r.

 

28.03.2019
IX Konferencja Doktorantów UJ CM – termin rejestracji abstraktów upływa 31 marca!

Rejestracja

 

27.03.2019
Przypominam o komunikacie Dziekana Wydziału Lekarskiego dotyczącym terminu składania wniosków o wszczęcie przewodu doktorskiego:

Komunikat nr 5

 

20.12.2018
Senat UJ w dniu 19 grudnia 2018 r. uchwalił zmianę w regulaminie studiów:

Szczegóły

 

19.12.2018
Informacja na temat wyników rozpatrzenia wniosków o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019 dla studentów i doktorantów:

Lista nagrodzonych

 

31.10.2018
Uprzejmie informuję o konkursie stypendialnym ogłoszonym przez Naukową Fundację Polpharmy przeznaczonego dla doktorantów uczelni medycznych w Polsce.
Prawo zgłoszenia kandydatów mają wyłącznie uczelnie, wnioski składane indywidualnie przez doktorantów nie będą rozpatrywane.
Termin rejestracji w Sekcji ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM upływa z dniem 30 listopada 2018 r.
Szczegóły

 

23.10.2018
Zachęcam do zapoznania się z poniższymi ogłoszeniami:

31. edycja konkursów ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki
Komunikat w sprawie obowiązku uzyskania elektronicznego identyfikatora naukowca ORCID

 

19.09.2018
Uprzejmie przypominam, iż w tym roku wszystkie wnioski stypendialne składają Państwo przez system USOSweb a następnie przynoszą wydrukowane do Dziekanatu. Wnioski o stypendium doktoranckie i projakościowe należy złożyć do 20 września 2018 r.

 

17.07.2018
Zachęcam do zapoznania się z informacją dotyczącą kredytów studenckich w roku akademickim 2018.2019, o które można składać wnioski w bankach do dnia 20 października 2018 r.

Informacja o kredytach

 

17.07.2018
W najbliższym czasie w systemie USOSweb zostanie uruchomiona możliwość składania wniosków o stypendium ministra na rok akademicki 2018/2019. Podobnie jak w zeszłym roku, wydrukowany wniosek należy dostarczyć do dziekanatu w wersji papierowej do 14 września 2018 r.

W myśl orzecznictwa sądów administracyjnych (m.in. sygn. akt II SA/Wa 1203/16), stypendium nie może być przyznane osobie, która zaliczyła ostatni (czwarty) rok studiów doktoranckich i w danym roku akademickim uzyskała przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. poz. 1696)

Szczegóły

 

12.06.2018
W zakładce „zaliczenie roku i stypendia” znajdą Państwo aktualny wzór sprawozdania z realizacji programu studiów w roku akademickim 2017/2018.

 

22.05.2018
Dziękujemy wszystkim wykładowcom i doktorantom, którzy wzięli udział w VIII Konferencji Doktorantów. Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji.

 

06.04.2018
Zachęcam do zapoznania się z poniższymi ofertami stypendialnymi:

Fulbright Junior Award 2019-2020

Nabór wniosków na stypendium L’Oréal „Dla Kobiet i Nauki

Nabór wniosków na stypendia krótkoterminowe (pobyty badawcze) dla doktorantów i młodych naukowców oferowanych przez Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej (DAAD)

 

20.02.2018
W zakładce „Harmonogram zajęć” został zamieszony plan na semestr letni. Uprzejmie informuję również, że VIII Konferencja Doktorantów odbędzie się w sobotę 19 maja 2018 r. przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie.

 

16.02.2018

Doktoranci, którzy chcą uzupełnić zaległe z semestru zimowego „Szkolenie bhp” mogą zapisywać się na termin w semestrze letnim.
Szczegóły w poniższym linku:

http://www.ibhp.uj.edu.pl/szkolenia/dla-studentow-i-doktorantow

 


 

>> Archiwum <<