Komunikaty

19.09.2018
Uprzejmie przypominam, iż w tym roku wszystkie wnioski stypendialne składają Państwo przez system USOSweb a następnie przynoszą wydrukowane do Dziekanatu. Wnioski o stypendium doktoranckie i projakościowe należy złożyć do 20 września 2018 r.

 

17.07.2018
Zachęcam do zapoznania się z informacją dotyczącą kredytów studenckich w roku akademickim 2018.2019, o które można składać wnioski w bankach do dnia 20 października 2018 r.

Informacja o kredytach

 

17.07.2018
W najbliższym czasie w systemie USOSweb zostanie uruchomiona możliwość składania wniosków o stypendium ministra na rok akademicki 2018/2019. Podobnie jak w zeszłym roku, wydrukowany wniosek należy dostarczyć do dziekanatu w wersji papierowej do 14 września 2018 r.

W myśl orzecznictwa sądów administracyjnych (m.in. sygn. akt II SA/Wa 1203/16), stypendium nie może być przyznane osobie, która zaliczyła ostatni (czwarty) rok studiów doktoranckich i w danym roku akademickim uzyskała przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. poz. 1696)

Szczegóły

 

12.06.2018
W zakładce „zaliczenie roku i stypendia” znajdą Państwo aktualny wzór sprawozdania z realizacji programu studiów w roku akademickim 2017/2018.

 

22.05.2018
Dziękujemy wszystkim wykładowcom i doktorantom, którzy wzięli udział w VIII Konferencji Doktorantów. Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji.

 

06.04.2018
Zachęcam do zapoznania się z poniższymi ofertami stypendialnymi:

Fulbright Junior Award 2019-2020

Nabór wniosków na stypendium L’Oréal „Dla Kobiet i Nauki

Nabór wniosków na stypendia krótkoterminowe (pobyty badawcze) dla doktorantów i młodych naukowców oferowanych przez Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej (DAAD)

 

20.02.2018
W zakładce „Harmonogram zajęć” został zamieszony plan na semestr letni. Uprzejmie informuję również, że VIII Konferencja Doktorantów odbędzie się w sobotę 19 maja 2018 r. przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie.

 

16.02.2018

Doktoranci, którzy chcą uzupełnić zaległe z semestru zimowego „Szkolenie bhp” mogą zapisywać się na termin w semestrze letnim.
Szczegóły w poniższym linku:

http://www.ibhp.uj.edu.pl/szkolenia/dla-studentow-i-doktorantow

 


 

>> Archiwum <<