Harmonogram zajęć

Harmonogram zajęć znajduje się w systemie USOSweb. Wszystkie zajęcia odbywają się na MS Teams.

Organizacja roku akademickiego 2020/2021

Obowiązkowa rejestracja (podpięcia) przedmiotów w roku akademickim 2020/2021 dla wszystkich lat studiów:

Zgodnie z § 3 ust.1 Zarządzenia nr 101 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2015 roku w sprawie: szczegółowych zasad dokumentacji przebiegu studiów doktoranckich prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktorant ma obowiązek dokonać rejestracji na przedmioty realizowane w danym roku akademickim w terminie ustalonym przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej.

W związku z powyższym decyzją uchwały Rady Wydziału Lekarskiego z dnia 19 maja 2016 r. na studiach doktoranckich rejestracja będzie się odbywać drogą rejestracji elektronicznej za pośrednictwem systemu USOSweb:

– na przedmioty prowadzone w semestrze zimowym i w cyklu rocznym do 22 października

– na przedmioty prowadzone w semestrze letnim do 8 marca.

Wielkość fontu
Kontrast