Harmonogram zajęć

Informacja dla IV roku:
Pierwsze zajęcia z seminarium doktoranckiego z prof. Chłopickim odbędą się w środę 20 października 2021 r. przy ul. Bobrzyńskiego 14, bud. A kompleksu Jagiellońskiego Centrum Innowacji, Sala Ateńska (na parterze, obok recepcji). Kolejne terminy (i ewentualna zmiana lokalizacji) zostaną uzgodnione na ww. zajęciach.

Organizacja roku akademickiego 2021/2022

Komunikat nr 23 Prorektora ds. Collegium Medicum z 17 września 2021 roku w sprawie: szczegółowych zasad organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022 w związku z uchyleniem Rozporządzenia MEiN z dnia 25.02.2021 r.

Obowiązkowa rejestracja (podpięcia) przedmiotów w roku akademickim 2021/2022 dla wszystkich lat studiów:

Zgodnie z § 3 ust.1 Zarządzenia nr 101 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2015 roku w sprawie: szczegółowych zasad dokumentacji przebiegu studiów doktoranckich prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktorant ma obowiązek dokonać rejestracji na przedmioty realizowane w danym roku akademickim w terminie ustalonym przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej.

W związku z powyższym decyzją uchwały Rady Wydziału Lekarskiego z dnia 19 maja 2016 r. na studiach doktoranckich rejestracja będzie się odbywać drogą rejestracji elektronicznej za pośrednictwem systemu USOSweb:

– na przedmioty prowadzone w semestrze zimowym i w cyklu rocznym do 22 października

– na przedmioty prowadzone w semestrze letnim do 8 marca.