Rok II

Biochemia z elementami chemii 2/2 


Biofizyka medyczna


Diagnostyka laboratoryjna 1/2


Farmakologia 1/2


Higiena


Język angielski 1/2 


Laboratoryjne nauczanie umiejętności klinicznych 1/4


Mikrobiologia z parazytologią i immunologią
   


Patologia – Patomorfologia


Patologia – Patofizjologia


Pierwsza pomoc 2/2


Psychologia lekarska 1/2


Socjologia medycyny


Telemedycyna z elementami symulacji medycznej


Wstęp do nauk klinicznych


 

FAKULTETY

Neurobiologia


Podstawy obrazowania medycznego 


Historia i kultura medyczna


Psychofizyczne aspekty samoobrony


Aktywność ruchowa promocją zdrowia


Psychologia ludzkich zachowań. Dlaczego zachowujemy się w określony sposób


Dylematy etyczne w praktyce medycznej


 

Od biofizyki do leczenia – urządzenia
do monitorowania pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi