Komunikat nr 10-2020 Dziekana WL dotyczący zdalnych zajęć dydaktycznych

Kraków, dnia 4 kwietnia 2020 r.

Dotyczy realizacji zajęć praktycznych metodami zdalnymi w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020

 

Szanowni Państwo,
Nauczyciele akademiccy WL UJ CM

w związku z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 1 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany standardów kształcenia na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym w bieżącym roku akademickim rekomendujemy, aby podjęta została przez Państwa realizacja zajęć praktycznych, w tym ćwiczeń i symulacji. Pełne brzmienie rozporządzenia jest dostępne na stronach WL w sekcji Ogłoszenia. Należy szacować, że Rozporządzenie w obecnym brzmieniu zakłada realizację zajęć praktycznych z zastosowaniem metod nauczania na odległość w wymiarze około 6 tygodni.

Mamy świadomość tego, że przy podejmowaniu decyzji o przeprowadzeniu zajęć praktycznych przez koordynatorów przedmiotów i poszczególne jednostki uwzględniane będą aktualne możliwości organizacyjne, w szczególności obecne obciążenia pracowników pracą kliniczną w sytuacji postępującej pandemii, a także charakter zajęć praktycznych.

W celu prowadzenia zajęć zalecane jest wykorzystanie MS TEAMS lub innych dostępnych na UJ narzędzi teleinformatycznych umożliwiających interakcję między nauczycielem a studentami w czasie rzeczywistym. Zajęcia powinny odbywać się w zaplanowanych grupach ćwiczeniowych. Uczestnictwo studentów w zajęciach powinno być udokumentowane (lista obecności, zaliczenie zajęć).

Informację o rozpoczęciu zajęć praktycznych metodami na odległość prosimy przesyłać na adres dziekanatu WL.

 

Dr hab. Grzegorz Kopeć, prof. UJ
Prodziekan Wydziału Lekarskiego d/s studenckich

Prof. dr hab. Maciej Małecki
Dziekan Wydziału Lekarskiego

 


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast