Informacja kierownika Centrum Zdalnego Nauczania UJ, dr Jacka Urbańca związana z dostępnością i wykorzystaniem narzędzi służących zdalnemu nauczaniu na Uniwersytecie Jagiellońskim

 1. SPOTKANIA MS TEAMS PRZEZ PEGAZA
  Z głosów, jakie docierają od Państwa na HelpDesk CZN, wynika, że tworzenie tzw. ZESPOŁÓW w MS Teams jest – dla przynajmniej części pracowników – uciążliwe. Dodatkowo, w sytuacji przynależności do wielu zespołów niektórzy pracownicy mają kłopot z zarządzaniem nimi.
  Dlatego w CZN wdrożyliśmy na platformie Pegaz rozwiązanie wspomagające korzystanie z MS Teams. Nauczyciel akademicki, który zmigrował swoją służbową pocztę do Chmury UJ (tak uczyniła duża część, ale nie wszyscy), może wchodząc do swojego kursu na Pegazie – w prosty sposób – wygenerować i opublikować link do SPOTKANIA w MS Teams:
  https://przewodniki.uj.edu.pl/ms-teams/

  Każdy student zapisany do kursu mam możliwość dołączenia do spotkania MS Teams analogicznie jak w przypadku BigBlueButton.

  To wszystko. Prowadzący nie musi studentów nigdzie zapisywać. Dlaczego? Ponieważ wszyscy studenci zapisani na zajęcia w USOS są automatycznie zapisani do swojego odpowiednika na Pegazie.

 2. BBB – BIGBLUBUTTON
  Coraz większą popularnością cieszy się wśród nauczycieli akademickich BigBlueButton – wygodne w użyciu, bo zintegrowane z platformą Pegaz, narzędzie do zdalnych spotkań ze studentami w czasie rzeczywistym. Bywają dni, że z BBB korzysta prawie 3 tys. osób. Powoduje to duże obciążenie serwerów UJ . Skutkowało to nawet chwilowymi przerwami w działaniu BBB na początku minionego tygodnia. Zwiększyliśmy więc moc maszyny wirtualnej BBB (obecnie to aż 32 rdzenie CPU) i dokonaliśmy zmian w konfiguracji systemu. Obecnie transmisja z kamer studentów jest zablokowana. Jednak prowadzący może prosto umożliwić studentom włączanie transmisji z ich kamer, jeśli wymaga tego specyfika
  zajęć: https://przewodniki.uj.edu.pl/bbb-blokada/

  W celu zapewnienia optymalnej wydajności systemu, nie planujemy w najbliższym czasie nagrywania spotkań za pośrednictwem BBB.

 3. INTERAKTYWNOŚĆ A ASYNCHRONICZNE AKTYWNOŚCI NA PLATFORMIE PEGAZ
  W ankiecie dotyczącej wdrażania zdalnego nauczania w marcu na UJ, przeprowadzonej przez studentów, jeden z wniosków dotyczy zbyt małej interakcji na linii prowadzący zajęcia – studenci. Rzeczywiście, nie wystarczy przedstawienie prezentacji podczas spotkania zdalnego w trybie rzeczywistym (za pośrednictwem BBB, Webeksa czy MS Teams), przy biernej postawie studentów. Potrzebne są też elementy asynchroniczne zwiększające interaktywność zajęć, takie jak testy samosprawdzające przyswojenie wiedzy, przesyłanie i sprawdzanie zadań, praca zespołowa typu wiki, moderowane merytoryczne fora dyskusyjne itp. Do aktywności asynchronicznych stworzono na świecie platformy zdalnego nauczania – w naszym przypadku jest to oparty na popularnym oprogramowaniu Moodle – Pegaz.

  Proszę pamiętać, że umieszczenie zasobów dydaktycznych (pliki, zadania do wykonania itp.) dla studentów nie generuje automatycznie rozsyłania informacji o tym zdarzeniu na pocztę elektroniczną studentów. Dlaczego? Bo powodowałoby to bombardowanie studentów niepotrzebnymi informacjami, tworząc rodzaj spamu. Jeśli umieścimy już zasoby dydaktyczne dla studentów (szczególnie dotyczy to zadań do wykonania w określonym terminie), warto o tym poinformować studentów, wysyłać informację z forum ogłoszeń w kursie na Pegazie.

  Studenci odczuwają też brak centralnej platformy informacyjnej. Informacje do nich docierają z różnych źródeł, z Pegaza, ale też z MS Teams, ze skrzynek pocztowych nauczycieli akademickich itp. I znowu, najlepiej do informowania, np. o terminarzu spotkań zdalnych w BBB, czy w Teams-ach, nadaje się Pegaz.

 4. REKOMENDACJE MNiSW DOTYCZĄCE NAUCZANIA ZDALNEGO
  Tydzień temu na stronie internetowej MNiSW ukazały się rekomendacje dotyczące nauczania zdalnego:
  https://www.gov.pl/web/nauka/ksztalcenie-zdalne-na-uczelniach

  Jest w tym dokumencie stwierdzenie o obowiązku „przygotowania odpowiednich materiałów dydaktycznych” przez nauczyciela akademickiego, a także poruszone są kwestie egzaminów zdalnych.

 5. ZMIANY PRACY HELPDESKU CZN
  Nie tylko ze względu na okres Wielkanocy pewnym zmianom uległy godziny pracy HelpDesku (mailowego i telefonicznego) – więcej informacji tutaj: https://przewodniki.uj.edu.pl/helpdesk.php

Dr Jacek Urbaniec
Kierownik Centrum Zdalnego Nauczania


Powrót