Informacje ogólne

Dokumenty związane z tokiem studiów

Wniosek o anulowanie wpisu na listę studentów 2020/2021

 Oświadczenie o zmianie danych osobowych 

Wniosek o wyrażenie zgody na III termin egzaminu

Oświadczenie o utracie legitymacji studenckiej (plik należy zapisać na dysku, a następnie otworzyć i uzupełnić)

Karta wpisowa 2020/2021

  Deklaracja

 Zestawienie przedmiotów zrealizowanych w ramach programu ERASMUS

 Wniosek – opłata za powtarzanie 

Prośba o wyrażenie zgody na powtarzanie roku i przedmiotów (dot. studiów rozpoczętych przed rokiem akademickim 2013/2014)

Prośba o wyrażenie zgody na powtarzanie roku i przedmiotów (dot. studiów rozpoczętych od roku akademickiego 2013/2014)

 Prośba o udzielenie zgody na urlop dziekański

 Deklaracja o zamiarze wykorzystania urlopu studenckiego

 Prośba o wpis po urlopie dziekańskim/studenckim

 Wniosek o skreślenie z listy studentów UJ z powodu złożenia rezygnacji ze studiów

Wniosek o zwolnienie z opłat za usługi edukacyjne

Dokumenty konieczne do wydania dyplomu

Wniosek o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych w tłumaczeniu na język angielski

Formularz losy zawodowe absolwenta – www.jakosc.uj.edu.pl/absolwent/formularz
– Monitorowanie Losów Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Szczegółowe warunki i zasady przenoszenia studentów z innych uczelni (w tym również zagranicznych) na studia stacjonarne i niestacjonarne prowadzone w języku polskim na Wydziale Lekarskim UJ CM w roku akademickim 2020/21 – zatwierdzone przez Radę Wydziału UJ CM w dn. 21 maja 2020 r.

 

 

Terminy zajęć dydaktycznych w UJ Collegium Medicum w roku akademickim 2016/2017

KALENDARZ 2016/2017 – z podziałem na tygodnie dydaktyczne

ZARZĄDZENIE NR 114 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 24 listopada 2015 roku w sprawie: organizacji roku akademickiego 2016/2017 i 2017/2018

Zarządzenie nr 9 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z 9 grudnia 2015 roku w sprawie: organizacji roku akademickiego 2016/2017 w Collegium Medicum

Zarządzenie nr 10 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z 9 grudnia 2015 roku w sprawie: organizacji roku akademickiego 2017/2018 w Collegium Medicum

 

 

Terminy zajęć dydaktycznych w UJ Collegium Medicum w roku akademickim 2015/2016

KALENDARZ 2015/2016 – z podziałem na tygodnie dydaktyczne

ZARZĄDZENIE NR 5 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 stycznia 2014 roku w sprawie: organizacji roku akademickiego 2014/2015 i 2015/2016

Zarządzenie nr 5/2014 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z 11 kwietnia 2014 roku w sprawie: organizacji roku akademickiego 2015/2016 w Collegium Medicum

 

 

Terminy zajęć dydaktycznych w UJ Collegium Medicum w roku akademickim 2014/2015

KALENDARZ 2014/2015 – z podziałem na tygodnie dydaktyczne

ZARZĄDZENIE NR 5 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 stycznia 2014 roku w sprawie: organizacji roku akademickiego 2014/2015 i 2015/2016

ZARZĄDZENIE NR 1/2014 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z 10 lutego 2014 roku w sprawie: organizacji roku akademickiego 2014/2015 w Collegium Medicum

 

 

Terminy zajęć dydaktycznych w UJ Collegium Medicum w roku akademickim 2013/2014

KALENDARZ 2013/2014 – z podziałem na tygodnie dydaktyczne

ZARZĄDZENIE NR 121 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10 grudnia 2012 roku w sprawie: organizacji roku akademickiego 2013/2014

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z dnia 22 sierpnia 2013 roku w sprawie: organizacji roku akademickiego 2013/2014 w Collegium Medicum

Wielkość fontu
Kontrast