Stopień I rok II

Żywienie człowieka


Biochemia ogólna i żywienia


Genetyka


Technologia informacyjna


Język angielski 2/3


Fizjologia człowieka 2/2


Choroby metaboliczne


Planowanie diet leczniczych


Mikrobiologia ogólna i żywności 2/2


Zaburzenia odżywiania o podłożu psychogennym


Postępowanie dietetyczne w zatruciach ostrych i przewlekłych


Technologia żywności i potraw


Alergie pokarmowe


Farmakologia i farmakoterapia żywieniowa oraz interakcja leków z żywnością 1/2


Wstęp do metodologii badań


Żywienie dziecka zdrowego


Analiza i ocena jakości żywności


Żywienie w chorobach endokrynologicznych dzieci


Pedagogika