Rok I

Anatomia z embriologią i podstawy genetyki


Histologia z cytofizjologią


Lektorat języka angielskiego 1/4


Lektorat języka łacińskiego


Wychowanie fizyczne


Informatyka i statystyka medyczna 1/2


Propedeutyka medycyny i stomatologii


Historia medycyny i stomatologii


Filozofia


Pierwsza pomoc medyczna i elementy pielęgniarstwa


Higiena


Profilaktyka stomatologiczna


Materiałoznawstwo i sprzęt stomatologiczny 1/2


Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy


 

Zajęcia fakultatywne do wyboru:

Filozofia medycyny –zarys problematyki


Wprowadzenie do nauki filozofii


Cierpienie, śmierć i fenomen troski w perspektywie bioetyki transkulturowej


Estetyka, sztuka, medycyna


Główne problemy filozofii człowieka


Filozoficzne aspekty koncepcji zaburzeń psychicznych w myśli Frankla i Kępińskiego


Aksjologiczna koncepcja człowieka


Śmierć i umieranie w rożnych kulturach


Medycyna Trzeciej Rzeszy