Laudatio docendi

Informacje ogólne o Klubie

Wydziałowy Klub „Laudatio Docendi” zrzesza nauczycieli akademickich Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum posiadających wybitne kwalifikacje i osiągnięcia dydaktyczne.
Kwalifikacji na członków w/w Klubu  dokonuje Rada Klubu powoływana przez Radę Wydziału Lekarskiego UJ CM  na okres dwóch lat spośród pracowników Wydziału o uznanym doświadczeniu dydaktycznym.

Zasady rekrutacji na członków Klubu „Laudatio Docendi”

  • Automatycznie członkami Klubu zostają:
  1. Laureaci Nagrody Rektora UJ „Pro Arte Docendi”
  2. Laureaci plebiscytu na najlepszego nauczyciela akademickiego organizowanego przez absolwentów kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego Wydziału Lekarskiego UJ CM w zakresie nauk przedklinicznych i nauk klinicznych.
  • Kandydatami na członków Klubu z wyboru, którego dokonuje Rada Klubu mogą być:
  1. Osoby wyróżnione w organizowanym corocznie przez studentów plebiscycie na najlepszą jednostkę i najlepszego asystenta na danym roku studiów
  2. Osoby zgłoszone przez: Prorektora ds. Collegium Medicum, Dziekana Wydziału Lekarskiego, Przewodniczącego Komisji Dydaktycznej Wydziału Lekarskiego, kierowników jednostek Wydziału Lekarskiego, Zarząd Studenckiego Towarzystwa Naukowego, Przewodniczącego Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego.