Ogłoszenia - sprawy socjalne studentów


Powołanie wydziałowej komisji stypendialnej na rok akademicki 2017/2018

W dniu 10.10.2017 r. Dziekan Wydziału Lekarskiego Pan prof. dr hab. med. Maciej Małecki powołał na wniosek Samorządu Studentów UJCM Wydziałową Komisję Stypendialną.

Zmiany w sposobie obliczania dochodu studenta i doktoranta od 01.08.2017 r.

Od 1 sierpnia 2017 r. na mocy ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 1428) zostały wprowadzone następujące zmiany w sposobie obliczania dochodu rodziny studenta i doktoranta do celów przyznania miejsca w domu studenckim oraz świadczeń pomocy materialnej (stypendium socjalnego, w tym w zwiększonej wysokości, oraz zapomogi)

Komunikat dotyczący obowiązku opłacenia kaucji za miejsce w domu studenckim do 11 sierpnia 2017 r.

Uprzejmie przypominamy o obowiązku opłacenia kaucji za miejsce w Domu Studenckim do dnia 11 sierpnia 2017!!!

Rok akademicki 2016/2017

Podział środków z funduszu pomocy materialnej, wnioski o przyznanie stypendium socjalnegoWielkość fontu
Kontrast