Ogłoszenia - sprawy socjalne studentów


Podział środków z Funduszu Pomocy Materialnej dla studentów UJ CM w roku akademickim 2018/2019

Uprzejmie informujemy, że 14 listopada 2018 roku nastąpił podział środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń z Funduszu Pomocy Materialnej dla studentów UJ CM. Szczegóły dotyczące progów dochodowych oraz wysokości świadczeń o charakterze socjalnym w semestrze zimowym w roku akademickim 2018/2019, tj.:  stypendium socjalnego, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym […]

Odbiór decyzji w sprawie stypendium socjalnego na semestr letni w roku akademickim 2017/2018

Decyzje w sprawie stypendium socjalnego na semestr letni w roku ak. 2017/2018

Podział środków z funduszu pomocy materialnej na semestr letni roku akademickiego 2017/2018

W dniu 14 lutego 2018 r. zostały rozdzielone środki na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym na II semestr roku akademickiego 2017/2018 Szczegółowe informacje znajdują się w  piśmie Pełnomocnika Rektora UJ ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej w CM

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni 2017/2018

W systemie Usosweb została uruchomiona tura składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni w roku akademickim 2017/2018.

Odbiór decyzji w sprawie stypendium rektora dla najlepszych studentów

Decyzje w sprawie stypendium rektora dla najlepszych studentów, decyzje w sprawie stypendium socjalnego oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnospranych