Ogłoszenia - sprawy socjalne studentów


Domy studenckie UJ CM

Informacje o przyznaniu miejsca w Domu Studenckim UJ CM na rok akademicki 2019/2020 dla studentów/doktorantów I roku UJ CM Wszelkie informacje znajdują się na stronie http://www.sdka.cm.uj.edu.pl/pl/aktualnosci/      

Podział środków z Funduszu Stypendialnego dla studentów UJ CM w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019

Uprzejmie informujemy, że 13 lutego 2019 roku nastąpił podział środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń z Funduszu Pomocy Materialnej na semestr letni 2018/2019 dla studentów UJ CM w zakresie:  stypendium socjalnego, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż […]

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni 2018/2019

W systemie Usosweb została uruchomiona tura składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni w roku akademickim 2018/2019.  Studenci, którzy składali wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na semestr zimowy w roku ak. 2018/2019, a sytuacja materialna rodziny nie uległa zmianie, składają tylko wydrukowany wniosek o przyznanie stypendium wraz z oświadczeniem o dochodach, bez konieczności dostarczania zaświadczeń urzędowo-skarbowych. Jeżeli sytuacja uległa zmianie, to w pierwszej kolejności należy zgłosić się do koordynatora ds. pomocy materialnej […]

Odbiór decyzji stypendialnych

Od roku akademickiego 2018/2019 studenci, którzy wnioskowali o elektroniczne doręczenie decyzji dotyczących przyznania świadczeń pomocy materialnej (stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz zapomogi) odbierają decyzje za pośrednictwem systemu USOSweb. Na adres mailowy podany we wniosku zostanie wysłane powiadomienie o możliwości odbioru decyzji wraz ze szczegółową instrukcją jej odbioru. Jeśli nie mają Państwo dostępu do adresu mailowego, który został podany na wniosku, należy […]

Podział środków z Funduszu Pomocy Materialnej dla studentów UJ CM w roku akademickim 2018/2019

Uprzejmie informujemy, że 14 listopada 2018 roku nastąpił podział środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń z Funduszu Pomocy Materialnej dla studentów UJ CM. Szczegóły dotyczące progów dochodowych oraz wysokości świadczeń o charakterze socjalnym w semestrze zimowym w roku akademickim 2018/2019, tj.:  stypendium socjalnego, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości również z tytułu zamieszkania z niepracującym […]Wielkość fontu
Kontrast